02 / 2020 Nezaměstnanost

 

 

 

Informace o nezaměstnanosti za únor 2020

 

 

 

 

V únoru 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 981 osob, tedy 2,6 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 130.

 

 

       Meziměsíčně se v kraji snížily počty uchazečů o zaměstnání ve všech okresech, kromě okresu Strakonice. Největší pokles zaznamenal okres Prachatice, celkem o 4,6 %.

 

 

 nezam

 

 

Pro srovnání: 

 

 

Návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2019

 

navstevnost

 

 

       V roce 2019 zaznamenala ubytovací zařízení Jihočeského kraje nárůst počtu hostů a jejich přenocování zhruba o 3 % a ustavila tím nový rekord v návštěvnosti ubytovacích zařízení v kraji. Podle předběžných výsledků se v kraji v minulém roce ubytovalo bezmála 1,8 mil. hostů.

 

 


 

 

 Kriminalita v Jihočeském kraji 

 

kriminalita  

 

       V oblasti hospodářské kriminality bylo v Jihočeském kraji v roce 2019 evidováno 1 448 trestných činů. V 442 případech se jednalo o úvěrový podvod, v 305 případech byl zaznamená podvod jako takový a v 168 případech došlo k neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

       Do kategorie násilné kriminality bylo zařazeno 859 trestných skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (téměř 33 % násilných činů) a nebezpečné vyhrožování. Častější násilnou kriminalitou bylo také porušování domovní svobody (98 skutků), dále bylo zaznamenáno 89 skutků vydírání a 73 případů loupeží.

 

 

 


  

 

Podíl nezaměstnaných osob v celé ČR

 

mapa

 

 

       Na jedno volné pracovní místo připadalo k 29. únoru 2020 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji). V porovnání s předchozím rokem je zřejmé určité snížení (k 28. 2. 2019 – 0,7 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo).

       V rámci krajů ČR bylo v únoru 2020 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,4), nejméně jich bylo v Praze (0,2).

  

 

 Zdroj: czso.cz