Zápisy do ‘mateřinek’ až do 12. května

Zápisy do sušických mateřských škol probíhají od 2. do 12. května

 

materinkaMateřská škola Tylova ul.

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/21 se koná od 2.5. do 12.5.2020 bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Žádost o přijetí, evidenční list, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení / na web. str. ke stažení, nebo k vyzvednutí na vratech u vchodu do MŠ (doručte do MŠ tímto způsobem: datovou schránkou, poštou, nebo osobně do poštovní schránk v zalepené obálce označené zápis). Na evidenční list již není třeba potvrzení od lékaře.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce MŠ v pondělí 25.5.2020. Na seznamu nemohou být jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Rodiče si je od 25.5.2020 telefonicky vyžádají na tel. 376 528 727. Zveřejněním seznamu čísel je považováno za vyhovění žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno ve středu 3.6.2020 od 8.00 do 12.00h v ředitelně MŠ.

 

Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

 

logo smetanovaMŠ Smetanova ul.

 

Pro zápis dětí do MŠ Smetanova ul. platí stejná pravidla.

 

Informace a formuláře potřebné k zápisu najdete  také na webových stránkách školy:

http://www.mssusice.cz/zapis-do-ms-2020

http://www.mssusice.cz/zapis-do-ms-formulare

 

 

 

-red-

{jcomments off}