Vyjádření k financování nemocnice Sušice

 

 

 

Vyjádření k financování nemocnice Sušice

 

 

 

 

       Paní Ing. Staňková Andrea zveřejnila dne 4.6.2020 článek “Financování nemocnice – jaká bude další cesta” o financování Sušické nemocnice s.r.o. městem Sušice, které je jejím jediným společníkem. Jako daňová poradkyně Nemocnice Sušice s.r.o. jsem byla pověřena jednatelem sušické nemocnice panem Pavlem Haisem, abych zpracovala výkaz zisků a ztrát, rozvahu a cash flow nemocnice ke dni 31.3.2020 a odeslala jej na adresy, které jsou uvedeny viz. níže. (foto).

 

 

 

       Tyto údaje byly včas zpracovány ihned po zastupitelstvu a bez prodlení odeslány na příslušné adresy. Proto nechápu proč starosta Petr Mottl a místostarosta František Jelínek, ve svém článku uvádějí, že nedostávají žádné relevantní informace ze sušické nemocnice. Údaje v jimi uvedené tabulce nejsou relevantní, jelikož například úvěr za 22mil. Kč nebyl schválen, tento úvěr si měla vzít Sušická nemocnice s.r.o., zastupitelé to zatím neprojednali, navíc na tento úvěr mělo Město Sušice pouze ručit bance, ne poskytovat své peníze. Je to však zahrnuto do celkové finanční účasti města, takže tyto údaje jsou pro neekonoma hodně zavádějící.

 

 

 

Jaroslava Kolářová
Daňová poradkyně 

{gallery}Jitka/rok2020/cerven/susice{/gallery}

{jcomments off}