Slunečná ulice je dokončena

 

 

 

Slunečná ulice je dokončena

 

 

 

 

       Jedná se o novou stavbu komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality, a také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník, který umožní pohyb osob podél komunikace. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly.

 

 

       Město Vimperk uzavřelo v roce 2017 směnné a darovací smlouvy s obyvateli v dané lokalitě, na základě nichž se město stalo vlastníkem celé této hlavní přístupové komunikace a mohlo následně nabízet k prodeji své navazující pozemky na stávající zástavbu v této ulici. V následujících letech pak město kupními smlouvami prodalo 2 pozemky. V těchto smlouvách se město Vimperk zavázalo, že dokončí výstavbu základní technické vybavenosti ZTV Slunečná ulice. Jednalo se o dlouhodobě řešený závazek města, který umožnil převod stávajících inženýrských sítí a pozemků v ulici Slunečná budovaných v minulosti stavebníky rodinných domů v této lokalitě.

 

 

       Město Vimperk pak v roce 2019 nechalo vypracovat projektovou dokumentaci na uvedenou stavbu ZTV Slunečná, zajistilo v rozpočtu finanční prostředky na realizaci, získalo stavební povolení a stavbu vysoutěžilo. Dodavatelem byla Stavební firma HUKO, s. r. o. Cena díla je 3,5 milionů korun.

 

 

Zdeněk Kuncl 

{gallery}Jitka/rok2020/cerven/slunecna{/gallery}

 

{jcomments off}