Bude probíhat čištění vodovodního potrubí na celém území města

shower-1027904 640

Informace provozovatele vodohospodářských sítí města – ČEVAK a. s.

 

 Pro zajištění potřebné kvality vody proběhne ve dnech 14. až 19. července 2020 pravidelné odkalování potrubí vodovodu na celém území města Sušice.

 

Během odkalování dochází přechodně ke snížení tlaku v potrubí. Většina unášených sedimentů je vypuštěna hydrantem, ale určité množství se dostává ve větší či menší míře do vodovodních přípojek. Proto můžete, jako odběratelé, zaznamenat dočasné zhoršení senzorických vlastností vody (zabarvení či zakalení), které po několika minutách odpouštění vody zmizí.

 

Pokud k tomu na Vašem odběrném místě dojde, doporučujeme odpustit zakalenou vodu co nejblíže domovnímu vodoměru, aby se zákal co nejméně rozšířil do vnitřního rozvodu vody.

 

Žádáme Vás tímto o pochopení situace a trpělivost při provádění odkalování.

 

za společnost ČEVAK a.s.

Václav Šobr,  provoz Sušicko

{jcomments off}