Červen u Lipna rekordní

Měsíc červen by z pohledu klimatologie velice zajímavý, hlavně co se týče srážek. Do historie se zapíše jako nejdeštivější červen za posledních 60 let. Kolik srážek spadlo u Lipenské přehrady a byl červen rekordní z pohledu klimatologie i v jiných ohledech? Využijeme k tomuto srovnání data z meteorologické stanice ČHMÚ Černá v Pošumaví, která měří od července roku 1993, k dispozici tak jsou data za posledních 27 let, což už umožňuje slušné srovnání s historií.

 

Teplota vzduchu a letní dny

Co se týče průměrné měsíční teploty, červen roku 2020 výrazněji nevybočoval z průměru let minulých. Odchylka od normálu (1994-2020) byla jen o 0,4°C nižší, což je zanedbatelné. Průměrná teplota dosáhla hodnoty 14,2°C, chladnějších červnů bylo od roku 1994 ještě 10. Nejchladnějším červnem byl ten v roce 2001.

Letních dnů s teplotou 25,0°C a vyšší jsme si o letošním červnu příliš neužili. Loňský červen 2019 přinesl rekordní počet 19 letních dnů, letošní pouhé 3. V minulých 27 letech se ale vyskytly i červny, kdy letní den nebyl zaznamenán ani jednou (1999 a 2009). V 6-ti letech z posledních 27 tak bylo stejně nebo méně letních dnů jako letos.

 

 

Sluneční svit

Pokud porovnáme délku slunečního svitu v červnu s předchozími roky (od 1996), tak zjistíme, že letošní červen skončil s délkou 158 hodin na poslední 25. příčce. Žádny červen za posledních 25 let nebyl na sluneční svit tak chudý jako ten letošní. Zajímavé je, že letošní březen (164 hod. svitu) a duben (268 hod. svitu) měly více slunečního svitu než červen. Nestává se to příliš často. Pokud ale zabrousíme do nedávné historie, tak v roce 2011 to bylo podobné. Loňský červen byl naopak nejslunečnějším od roku 1996, slunce svítilo 298 hodin. 

 

Sluneční svit jednotlivých let na stanici Černá v Pošumaví od roku 1996 (zaokrouhleno)

 

umístění červen sluneční svit
1. 2019 298 hod.
2. 2000 298 hod.
25. 2020 158 hod.

 

 

 

Srážky

Ani oblast Lipenska nebyla v červnu ušetřena výrazných srážek. Na stanici v Černé v Pošumaví spadlo 213 mm, což řadí červen na 1. místo za posledních 27 let, kdy se zde měří. Tento měsíční úhrn je zajímavý nejen v porovnání s předchozími červny, ale pokud se zaměříme na všechny měsíce roku od začátku měření, byl pouze jediný měsíc za 27 let deštivější a to povodňový srpen roku 2002, kdy spadlo 382 mm srážek. 

Srážky padaly v červnu po většinu měsíce, ve 20 dnech spadl alespoň 1 mm vody. Tento údaj je také z pohledu hydrologů velice zajímavý, tolik dní se srážkami u Lipna je zcela ojedinělé, pouze v březnu 2006 pršelo 20 dní v měsíci a v červenci 2000 to bylo rekorních 22 dní.

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že červen byl opravdu v mnoha ohledech vyjímečným měsícem a to i přes to, že teplotně byl normální. Dobrou zprávou je, že příroda dostala po delší době a sušší zimě opravdu velmi slušný příděl vody, navíc červenec u Lipna pokračuje i nadále ve významnějších srážkách, což sice nepřeje rekreantům a turistům, ale prospívá to přírodě.

 

 

 

Úhrn srážek v červnu na stanici Černá v Pošumaví od roku 1994 (zaokrouhleno)

 

umístění červen srážky
1. 2020 213 mm
2. 2013 184 mm
27. 2014 29 mm

 

Měsíční úhrn srážek na stanici Černá v Pošumaví od roku 1993 (zaokrouhleno)

 

umístění měsíc srážky
1. Srpen 2002 382 mm
2. Červen 2020 213 mm
 
323. Listopad 2011 1 mm

 

 

 

využito dat Českého hydrometeorologického ústavu

(ir, jp)