Ne všechny nové cyklotrasy potěší…

V nedávné době vzniklo v okolí Volar několik nových cyklostezek. Jednou z nich je nově vybudová trasa z Volar na Soumarský Most (č. 1055 a 125), která dále navazuje na stávající cyklostezky směrem na České Žleby (33), Stožec (1024) či kolem Lenory (33) na Strážný (1036). Cyklotrasa Volary – Soumarský Most je hojně využívaná jak obyvateli Volar, tak přijíždějícími turisty, kteří nešetří chválou. Trasa vede mimo hlavní komunikaci první třídy I/39, nádhernou přírodou. Původní značení z části vedené po hlavní silnici bylo zrušeno a z map odstraněno. Úsek Volary – Soumarský Most byl velmi nebezpečný a vyrazit tudy hlavně s dětmi byl doslova hazard se zdravím. To je však minulostí.

 

Ve spolupráci s mapy.cz trasy již správně v mapách

V okolí Volar ale byly vyznačeny i další trasy, které byly na serveru mapy.cz sice vyznačeny, ale značení bylo místy chybné (Blažejovice), některé úseky zcela chyběly (např. Mlynářovická myslivna – Mlynářovice – Krejčovice – Záblatí). Ve spolupráci s mapy.cz byla odeslána aktualizace tras č. 125 a č. 126 a k 5. srpnu 2020 jsou téměř všechny úseky v mapových podkladech aktuální (vyjma úseku Albrechtovice – Prachatice). To se ale zatím týká jen webových stránek, aktualizace map v telefonech proběhně v brzké době.

 

Aby mohlo dojít k přesnému zobrazení v mapách, bylo potřeba napřed veškeré úseky projet na kole. Cyklotrasy č.125 (Prachatice – Křišťanovice – Volary – Soumarský Most) a č. 126 (Záblatí – Mlynářovice – Zbytiny – Arnoštov) nebyly nově vybudované, byly pouze vyznačeny příslušnými značkami a využívají stávající cesty bez jakékoliv úpravy povrchu. To má však svá úskalí a zásadní nedostatky…

 

Trasa č. 125 Prachatice – Křišťanovice – Volary  – Soumarský Most místy prakticky nesjízdná a pro kolo nevhodná!

Výše zmíněná trasa je alternativou trasy č. 1055, jak se dostat na kole z Prachatic do Volar. Ale nutno podotknout, že to špatnou alternativou. Proč? První úsek trasy z Prachatic do Perlovické zatáčky pod Libínským Sedlem je po stejné trase, zcela bezporoblémový. Zde se však trasy rozdělují. Číslo 125 pokračuje dále po naučné Zlaté stezce necelých 700 m po kamenité cestě, pohodlně sjízdné. Následuje sjezd z této cesty, kde je umístěna tabule, že následuje 1 km dlouhý úsek pro cyklisty nesjízdný, tudíž je potřeba kolo vést. Lesní cestu plnou kořenů střídá elektrický ohradník, kde nechybí cedule majitele pozemku, který vyhrožuje, že pokud nebude ohradník řádně zavřený a budou se turisté pohybovat mimo značenou cestu, znemožní průchod všem… Přes louku klesáme dolů k lesu, kde následuje další ohradník. Za ním cesta prochází korytem potoka, všude kořeny, kamení. Následuje přeskočení širšího potoka a potom celkem prudké stoupání lesem a později po jeho okraji na asfaltovou cestu u osady Albrechtovice. Úsek je dlouhý cca 1100 m, ale těžko si představit dítě s kolem nebo staršího cyklistu, jak vedle sebe vedou těžké elektrokolo a vyhýbají se ještě turistům. Tady nemá cyklotrasa co dělat, je to spíše ostuda. 

 

Aby toho nebylo málo, čeká nás po příjemném přejezdu z Albrechovic do Křišťanovic další nepříjemné překvapení. Opět trasa vede za Křišťanovicemi úzkou a velmi špatně sjízdnou turistickou stezkou do prudčího kopce, kde následuje prudké a nebezpečné klesání zarostlou pěšinou, která se klikatí mezi stromy, navíc se projíždí bahnitým terénem. Pro 9 z 10 cyklistů nepřijatelný a nebezpečný terén. U vjezdu na hlavní silnici je značka upozorňující, že následujích 100 metrů máme absolvovat po rušné komunikaci pěšky… Naštěstí tím nepříjemné úseky končí a cyklotrasa pokračuje po málo využívané asfaltové komunikaci přes bývalé Cudrovice na Mlynářovickou myslivnu a dále do Volar a po nové cyklotrase na Soumarský Most.

 

Dá se nebezpečným úsekům vyhnout?

ANO, naštěstí dá. Stačí od Prachatic využít stávající cyklotrasu č. 1055 a na komunikaci Zbytiny – Blažejovice odbočit ve směru od Prachatic doprava do Blažejovic, kde se napojíme opět na č. 125 a pokračujeme bezpečně do Volar.

Ten kdo vymýšlel trasu č. 125 v úseku Perlovická zatáčka – Blažejovice je buď trailový jezdec na kole nebo “necyklista”. Já na kole jezdím rád a často, ale takovéto úseky jsou vhodné pro pěší turistiku, nikoliv pro cyklisty.

 

Obtížně sjízdný úsek nově vyznačené cyklotrasy č. 125 v úseku Perlovická zatáčka – Blažejovice:

 

Alternativní a bezpečná trasa v úseku Perlovická zatáčka – Libínské Sedlo – Blažejovice:

 

(ir – Ivo Rolčík)