07 / 2020 Nezaměstnanost

 

  

 

Informace o nezaměstnanosti za červenec 2020

 

 

 

 

 

V měsíci červenci 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 910 osob, tedy 2,4 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 1 994.

 

 

       Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. červenci 2020 mírný meziměsíční nárůst počtu uchazečů (o 1,3 %), přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 3,0 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce července na úřadech práce evidováno celkem 12 718 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,9 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

 

 

podil nezamest

 

 

 


 

 

Pro srovnání : 

 

 

       Americká ekonomika se ve druhém čtvrtletí propadla o historicky rekordních 32,9 procenta. Je to nejhorší výsledek od roku 1947, kdy se měření HDP provádí. Předpoklad je, že se její stav v dalších měsících ještě zhorší. (Bloomberg)

 

 


 

 

 

Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 2. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

 

 

ubytovani

 

 

       Počet hostů, kteří se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje, byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podle předběžných výsledků o 75,8 % nižší, počet jejich přenocování se snížil o 71,2 %.

       Na úbytku zahraničních hostů kraje se největší měrou podíleli klienti z Asie, kterých oproti loňským 94 tis. letos přijelo rovných 100, tedy pouhé 1 ‰ loňského počtu. Nerezidentů z evropských zemí se v kraji ubytovalo 8,5 tis., to je meziročně o 89,0 % méně. Necelá stovka hostů přijela z Ameriky, což bylo meziročně o 98,8 % méně.

 

 

 


 

 

 

Sčítání lidu bude jednodušší a online

 

 

       Moderně, online, raz dva. Tak lze ve stručnosti charakterizovat Sčítání 2021, jehož rozhodný okamžik nastane o půlnoci 26. března příštího roku. Zatím nejmodernější sčítání lidu v naší historii proběhne za sedm měsíců a online. Listinné formuláře následně vyplní pouze ti, kteří možnost sečíst se přes internet nevyužijí. Již v září ale Český statistický úřad provede zkušební sčítání.

 

 

 


 

 

 

 kurz

 

 

 


 

 

 

Indexy cen výrobců – červenec 2020

 

 

      •     Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %.

       •     Klesly ceny zemědělských výrobců o 1,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,9 %.

       •     Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 4,1 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %.

       •     Vyšší byly ceny stavebních prací o 3,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,1 %.

 

 

 


 

 

 

Podnikatelům v kultuře pomůže nový dotační program COVID-KULTURA

Připraveno je 900 milionů korun

 

 

       Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury. Pomůže podnikatelům v kulturním a kreativním průmyslu. O dotaci budou moci žádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii koronaviru zrušit či penizepřesunout naplánované akce. Podpora je určena i pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či umělce a umělecké agentury, které je zastupují. Dotace se v kontextu s pandemií koronaviru bude týkat období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020.

 

 

 


 

 

 

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží 

 

 

       V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.

 

 

 


 

 Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv

 

{jcomments off}