vlada

Vládní prázdniny skončily

vlada

 

Vláda schválila pomoc školám s nákupem vybavení pro distanční výuku, navrhla aby mohly volit i osoby v karanténě

 

Vláda se v pondělí 17. srpna 2020 sešla poprvé po vládních prázdninách. Zabývala se například možností volit v nadcházejících krajských a senátních volbách, i pokud bude osoba v nařízené karanténě. Projednala návrh novely školského zákona o distančním vzdělávání či poskytnutí financí školám na zakoupení technického vybavení. Schválila též návrh novely zákona o silničním provozu a projednala zajištění vakcíny proti koronaviru.

 

Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Nový zákon má umožnit hlasovat ve volbách i lidem v nařízené karanténě a hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Volit bude možné na volebních drive-in stanovištích zřizovaných Armádou ČR, v pobytových zařízeních, která byla uzavřena z rozhodnutí krajské hygienické stanice či pomocí zvláštních přenosných volebních schránek. Podrobnosti naleznete na webu Ministerstva vnitra.

 

Kabinet schválil návrh novely školského zákona, ten nově nařizuje školám povinnost poskytnout distanční vzdělávání. Díky tomu mají být stanovena pravidla, kdy, komu a jak je škola povinná distanční vzdělání poskytnout. Novela povede ke stanovení pravidel pro případ dalšího uzavření škol, či zákazu přítomnosti žáků ve školách. Školy budou muset zajistit dálkovou výuku v případě, že bude znemožněna přítomnost většiny žáků z jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení. Zároveň stanovuje povinnost žákům účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

 

S distančním vzděláváním souvisel i další bod programu. Ministři schválili uvolnění 984,5 milionu korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do základních škol. S již dříve schválenými 300 miliony tak celková částka dosahuje téměř 1,3 miliardy korun. Na každého učitele základní školy zřizované územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí připadá částka 20 tisíc korun. Školy si za poskytnuté finance pořídí technické vybavení a software k zajištění online výuky. Kraje nebudou muset o finanční prostředky žádat, nejpozději v průběhu září by se pak školy měly dozvědět, jakou částku obdrží. Samotné odeslání financí školám se plánuje na říjen.

 

Vláda projednala také zajištění vakcíny proti onemocnění covid-19 prostřednictvím iniciativy Evropské komise. Na přípravě vakcíny pracuje řada farmaceutických společností. Dle odhadů má být k dispozici během roku 2021. Očekává se rozdělení dodávek vakcíny mezi více dodavatelů. Ministr zdravotnictví kabinet informoval o smlouvě o smlouvě budoucí s firmou Astra Zeneca.

 

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu je cílem návrhu novely zákona o silničním provozu, který dnes kabinet schválil. Změn se dočká bodový systém. Nově budou místo pěti pouze tři pásma. Udělovat se budou pouze 6, 4 a 2 body. Řidiči začátečníci by pak místo 12 bodů měli po dobu dvou let hranici sníženou na 6 bodů.  S účinností revize bodového systému se počítá od roku 2022.

 

Pomoci má také zpřehlednění sazebníku pokut, kdy dojde k redukci ze současných sedmi na čtyři pásma.  V jednotlivých pásmech pak dojde ke zvýšení především horních hranic sazeb a bude tak možné ukládat vyšší pokuty než dnes. Novinkou budou i pevné sazby, kdy o výši pokuty již nebude moci rozhodovat policista. Zpřísňuje se dále trest za jízdu pod vlivem alkoholu a vysoké překročení rychlosti. Naopak se sníží tresty za menší přestupky. Díky zákonu by se navíc na některých úsecích dálnic mohlo nově jezdit rychlostí až 140 km/h. Cílem je také zvýšit motivaci řidičů k řešení přestupků na místě. Nově bude totiž při vyřízení např. dopravní nehody ve správním řízení horní hranice dvojnásobná. Řidiči pak nově mají mít možnost informovat se o svém bodovém stavu pomocí SMS, e-mailu, či datové schránky. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

 

S bezpečností silničního provozu souvisí také návrh novely zákona o Policii České republiky a Celní správě České republiky. Cílem je vyřešit problém nedostatečné vymahatelnosti pokut, ty nezaplacené na místě přechází do tzv. dělené správy. Zde zůstává neuhrazeno téměř 60 % pokut. Problémem jsou především prakticky nevymahatelné pokuty cizinců. Policisté by díky novele zákona mohli v případě neuhrazení pokuty na místě zadržet registrační značku vozidla, či pomocí technických prostředků zabránit jeho odjezdu. Díky tomu se do roku 2026 počítá s příjmy do státního rozpočtu ve výši cca 10 až 20 milionů a s příjmy obcí 15 až 30 milionů korun. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

 

Členové kabinetu měli na programu také celkem šest poslaneckých návrhů. Hned k pěti z nich zaujala vláda nesouhlasné stanovisko. Pouze návrh novely zákona o střetu zájmů obdržel neutrální stanovisko.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-17–srpna-2020-183182/.

 
-t v cr-
{jcomments off}