Lesy ČR ve velkém kácí

 

 

 

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales

Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci a dalo podnět ministerstvu k zastavení ničení rezervace

 

 

 

 

       Hnutí DUHA dnes zveřejnilo dokumentaci rozsáhlých těžebních zásahů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Již dříve kritizovalo Správu CHKO Šumava za vydání výjimky, která umožnila státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace. V rámci odvolacího řízení dalo již v červenci podnět Ministerstvu životního prostředí k úplnému zastavení kácení v boubínské rezervaci.

 

 

       Kácení v NPR Boubínský prales nabralo v srpnu velkou intenzitu. LČR tam kácí tisíce stromů, vznikají mýtiny a proředění lesů (viz fotodokumentace). V několika případech intenzita kácení pravděpodobně překročila i omezení stanovená Správou CHKO Šumava. Lesy ČR část pokácených stromů z rezervace odvážejí, ačkoliv během řízení o udělení výjimky opakovaně tvrdily, že nemají „žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva“. Při vyvážení dřeva zajíždí do rezervace těžká technika, poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy (viz fotodokumentace). Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu rozšiřování. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci poškozování boubínské rezervace na webové stránce Zachraňme lesy: zachranmelesy.cz/cs/clanky/rozsahla-tezba-v-npr-boubinsky-prales

 

 

npr boubinsky prales lokalita 2b

       Správa CHKO Šumava udělenou výjimkou zvětšila území ponechané přírodě a na ostatní ploše rezervace kácení oproti předchozím rokům omezila. Hnutí DUHA opakovaně upozorňovalo, že i při realizaci povolených zásahů dojde kromě přímého poškození rezervace také k ohrožení lesů v rezervaci následnými polomy. Kácení v rezervaci vede k vytvoření ploch silně proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy nebo i v okolí NPR Boubínský prales a vzniknou holiny. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podobně již na jaře odsoudila snahu Lesů ČR o kácení a benevolentní přístup Správy skupina předních českých vědců. Lesy ČR naopak požadovaly udělit výjimku k ještě mnohem intenzivnějšímu kácení, konkrétně o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR krom území původního oploceného pralesa, a proti rozhodnutí Správy se odvolaly.

 

 

       V situaci, kdy Lesy ČR (stejně další vlastníci a správci lesů) nezvládají kůrovce v hospodářských lesích v celé republice, měly by okamžitě zastavit destruktivní těžbu v chráněných územích (zejména I. a II. zóna v CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, národní přírodní rezervace) a také v nejvíce postižených oblastech, kde jsou zásahy již neefektivní. Omezenou kapacitu těžařů pak soustředit do hospodářských lesů ve vybraných územích, kde mají zásahy ještě smysl.

 

 

       Hnutí DUHA dalo v rámci odvolacího řízení podnět Ministerstvu životního prostředí, aby rozhodnutí Správy CHKO Šumava změnilo a neudělilo výjimku ke kácení v celé boubínské rezervaci, nanejvýš umožnilo nedestruktivní zásahy (tzv. loupání na stojato, tzv. drážkování vývratů) v jejích okrajových částech.

 

 

       Ponechání lesů divoké přírodě je cílem ochrany v NPR Boubínský prales. Výsledky celé řady výzkumů ukazují, že, právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm. Obnovují se samy a lépe než na holinách. Přežívají v něm cenné druhy hub, mechorostů, brouků a dalších organismů. Právě kontinuální vývoj divokého lesa se zachovalou a na živiny bohatou lesní půdou, s dostatkem mrtvého dřeva a s velmi rozmanitou strukturou jsou zárukou, že tyto vzácné druhy mají dostatečnou ochranu. Výzkumy současně ukazují, že ochrana malých segmentů pralesovitých zbytků není efektivní. Mnoho druhů organismů vyžaduje pro své přežití a zachování životaschopné populace dostatečně velkou kompaktní plochu chráněného území. Hnutí DUHA i proto soudí, že namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné území NPR ponechat bez zásahu.

 

 

hnuti

 

 

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

       „Intenzivní kácení na mnoha místech dělá z lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales doslova ementál a přeměňuje velkou část rezervace v dřevosklad. Z některých míst v boubínské rezervaci pak Lesy ČR dřevo vyvážejí těžkou technikou. S posláním rezervace – ochranou pralesovitých zbytků a divoké přírody – to nemá nic společného. Nechápu tuhle snahu Lesů ČR za každou cenu boubínskou rezervaci prokácet, když nezvládají kůrovce v okolních hospodářských lesích, kam by měly nedostatečnou kapacitu těžařů soustředit. A nejde jen o Boubín, plošné kácení a vytváření holin by se mělo zastavit i v dalších chráněných územích, když stejně není dost těžařů a těží se stromy, ze kterých už kůrovec vylétal a za cenu devastace chráněných lesů se na trh jen valí špatně prodejné dřevo, jehož cena tím dál klesá“.

 

 

 

Jaromír Bláha,
expert na ochranu lesů Hnutí DUHA,

Aleš Miklík,
tiskový mluvčí Hnutí DUHA

 


 

{jcomments off}