08 / 2020 Nezaměstnanost

 

 

 

Informace o nezaměstnanosti za srpen 2020

 

 

 

V měsíci srpnu 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 862 osob, tedy 2,1 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 138.

 

      

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. srpnu 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (o 2,6 %), přičemž počet volných pracovních míst se zvýšil o 3,6 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce srpna na úřadech práce evidováno celkem 12 384 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

 

 

nezam

 

 


 

Pro srovnání : 

 

 

Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2020 meziročně o 1 140 Kč.

 

mzdy

 

 

 


 

 

 

rozpeti mezd

  (kliknutím na obrázek se zobrazí celá tabulka)

 

 

 


 

 

 

 median dle pohlavi

 

 


 

 

Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019 a 2020

 

 

pohyb obyvatl

 

 

       Živě se v kraji narodilo 3 175 dětí , z toho 1 597 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 220 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 9,9 ‰, která byla nižší než republikový průměr (10,1 ‰) se Jihočeský kraj řadí na deváté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,0 ‰), nejnižší pak v okrese Prachatice (8,3 ‰). Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (47,0 %), druhorozených bylo 37,6 % a zbylých 15,4 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 2,4 procentního bodu a měl hodnotu 50,7 %.

 

       V 1. pololetí 2020 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 063 osob, o 578 osob méně než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých osob byl o 26 osob vyšší než počet přistěhovalých.

 

 

 

Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020

 

 

pohybb

 

 


 

 

 

Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 2. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

 

 

rezidenti

 

 

       Ve 2. čtvrtletí 2020 se návštěvnost ubytovacích zařízení v kraji propadla. Počet hostů, kteří se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje, byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podle předběžných výsledků o 75,8 % nižší, počet jejich přenocování se snížil o 71,2 %.

 

       Omezení cestování, uzavření hranic a ubytovacích zařízení v souvislosti s koronavirovou krizí vyvolaly propad návštěvnosti. Na úbytku zahraničních hostů kraje se největší měrou podíleli klienti z Asie, kterých oproti loňským 94 tis. letos přijelo rovných 100, tedy pouhé 1 ‰ loňského počtu.

 

 

 


 

 

 Ekonomické ukazatele 

 

ekonom

 

 


 

Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv