Hodnocení jednání zastupitelstva

 

nezavisly

 

 

 

HODNOCENÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 16.9.2020

 

 

 

       Jako vždy přinášíme naše hodnocení tohoto jednání, které možná bylo nejdelší za posledních mnoho let. Důvodem byl bod – Sušická nemocnice, s.r.o. – aktuální situace. Popsat mnoha hodinové jednání je takřka nemožné, a tak píšeme jen to zajímavé a důležité. Celé projednávání se dá jednoduše shrnout: „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“.

 

 

1. Na začátku bodu Sušická nemocnice, s.r.o. – aktuální situace starosta informoval, že oba jednatelé byli na návrh dozorčí rady, Radou města odvoláni dne 14.9.2020. Důvodem bylo:

 

 

a) Ztráta společnosti 29,5 mil. Kč za rok 2020 – Naše poznámka: dle analýzy od firmy SEFIMA má největší podíl na ztrátě pronájem Nemosu a Pentě. Ztrátu zavinil i COVID19. Nyní s růstem výkonů klesá ztrátovost a výhledově se výrazně sníží.

 

b) Překračování pravomocí jednatelů – uzavírání smluv nad 500 tis. Kč. Naše poznámka: Dle sdělení k tomuto došlo pouze v jediném případě, a to když P. Hais půjčil bezúročně peníze na výplatu mezd, neboť Rada města odsouvala rozhodnutí o přídělu peněz!!!!

 

 

c) Odmítnutí podpisu funkce jednatele společnosti. Naše poznámka: P. Hais sdělil, že důvodem byla nezákonnost obsažená v této smlouvě a problematický bod týkající se povinnosti mlčenlivosti jednatele.

 

d) Podávání zkreslených a neúplných informací – Naše poznámka: P. Hais sdělil, že nemocnice nemá žádný informační systém, kde lze rychle informace čerpat. Zároveň upozornil, že dozorčí rada překračuje své pravomoci v podobě úkolování jednatelů. Všechny požadované informace byly vždy dodány, byť v některých případech se zpožděním.

 

 

e) Nedostatečná erudice a manažerské schopnosti – Naše poznámka: I přesto dokázali jednatelé nemocnici stabilizovat a „rozjet“ všechna oddělení.

 

 

f) Špatné vedení týmu – odchází dlouholetí zaměstnanci – Naše poznámka: I přesto je nemocnice dostatečně personálně obsazena a jsou v provozu všechna oddělení.

 

 

g) Neochota jednatelů věnovat se nemocnici na plný úvazek – Naše poznámka: Proto byli dva a 2 x 0,5 = 1.

 

 

2. Pavel Hais sdělil, že považuje za neférové to, že se jednatelé nemohli k připomínkám vyjádřit, nikdo s nimi z DR nekomunikoval a ihned navrhli jejich odvolání. Osobně s námitkami nesouhlasí (kromě bodu g) a e) – ale všichni od začátku věděli, že oba jednatelé nejsou ze zdravotnického prostředí).

 

 

3. V celé řadě příspěvků bylo upozorněno, že tímto unáhleným krokem, může dojít k destabilizaci provozu nemocnice a že právě bývalí jednatelé dokázali vyřešit celou řadu problémů, jednat s pojišťovnami a zajistili nákup vybavení, včetně získání povolení na nákup „CT“.

 

4. Nový ředitel byl tázán na své profesní úspěchy. Bylo zjištěno, že se dlouhodobě pohybuje v oblasti zdravotnictví, soudil se s nemocnicí, kde pracoval, z klatovské nemocnice, kterou řídil se ztrátou, odešel na svoji žádost a z funkce jednatele Medica Filter Kašperské Hory byl odvolán.

 

 

5. Nový ředitel sdělil, že nebude omezovat péči, ale s investicí do „CT“ aktuálně nepočítá. Na to reagoval Dr. Krajník, který sdělil, že bez „CT“ k omezení péče a plateb od pojišťoven dojde.

 

 

6. Ukázkou neobjektivního přístupu ze strany starosty města byla snaha nepovolit prezentaci analýzy firmy SEFIMA o stavu sušické nemocnice, kterou si město v „kovidovém“ období objednalo. Po jejím vyslechnutí jsme pochopili důvod. Analýza totiž potvrdila dobrou práci jednatelů a perspektivu nemocnice.

 

 

 

       Závěrem chceme sdělit, že odvolání jednatelů bylo mimořádně špatně načasované a nevděčné. Takhle opět někteří radní dokázali, jak vypadá poděkování za práci zdarma v praxi. Proto když potom říkají, že pánům patří poděkování, nepůsobí to věrohodně. Již jednou byl špatným rozhodnutím ohrožen chod sušické nemocnice. Doufáme, že se to tímto rozhodnutím nebude opakovat. Připomínáme, že to vše probíhá v kontextu pandemie, což může být hazard se zdravím občanů. Velice si vážíme práce Pavla Haise a Václava Rady, jejich podíl na záchraně naší nemocnice a vyjadřujeme jim dík a podporu. A co dál? Nyní to záleží na novém řediteli. Nemocnice je nastartována do podoby, kterou schválilo zastupitelstvo našeho města koncem roku 2019. Stačí jen vše řídit ve jménu zachování dostatečné zdravotní péče, zlepšovat hospodaření a zajistit dlouhodobou udržitelnost provozu. Je nutné, aby veřejnost vývoj sledovala a byla aktivní, pokud by se zdravotní péče omezovala.

 

 

 

Nezávislí ze Sušice 

 

 


 

{jcomments off}