Vyjádření k jednání zastupitelstva

 

 

 

Piráti Sušice – vyjádření ke 14. jednání zastupitelstva města Sušice ze dne 16.9.2020

 

 

 

 

       My, Piráti Sušice považujeme poslední jednání zastupitelstva města za ukázku neférovosti našich koaličních partnerů ODS a ANO a jsme z toho velmi zklamáni. Ukazuje se, že jejich ochota komunikovat, čestnost a upřímnost jak k Pirátům, tak i k veřejnosti není už jejich primárním zájmem. Stejně tak jako snaha podporovat nemocnici a stát za ní!!!

 

 

       Kdo viděl, co se dělo na zastupitelstvu města a co předváděl pan starosta, jen aby se vyhnul veřejné prezentaci analýzy současného stavu nemocnice, kterou si město samo objednalo, bylo neuvěřitelné, trapné a nemorální. Důvodem nebo spíše zástěrkou pro nezveřejnění analýzy a její prezentace bylo, že nebyl dostatek času seznámit se s podklady, které ale byly řádně a včas předloženy. Zajímavé je, že přesně před týdnem, na jednání rady města, byli z minuty na minutu a bez jakéhokoliv řádně předloženého podkladu odvoláni jednatelé nemocnice! Naši koaliční partneři překrucují fakta jako za starého režimu. Jistě jste zaznamenali i fakt, že společnost Sefima doposlala verzi s připomínkami pracovní skupiny (pan Mottl, paní Staňková, pan Javorský), avšak tato skupina neměla mandát od rady města, jako zadavatele analýzy, cokoli připomínkovat. Navíc informaci o vyhotovené analýze radnice zatajovala pirattidéle než 5 týdnů. Co bylo cílem? Ovlivnit výsledek analýzy? Díky tomu, že město je malé, dozvěděli se Piráti, že analýza existuje. Tato informace nám byla zatajovaná včetně toho, kdo analýzu připomínkoval a kdo byl účastníkem samozvané pracovní skupiny, a to i při přímém dotazu na pana starostu.

 

 

       Hlavním problém stávající koalice je, předávání informací a komunikace nad problematikou sušické nemocnice, včetně jasně předem domluvených kroků. Tento způsob komunikace či spíše nekomunikace není nadále možný! Pondělní kroky na radě města, rozšířené o dozorčí radu sušické nemocnice, a způsob odvolání jednatelů by si zasloužily označení “Sušické Palermo”.

 

 

       Piráti Sušice jsou přesvědčení, že finanční situace města i s ohledem na COVID-19 je řešitelná a to včetně zátěže financování provozu sušické nemocnice. A to tím, že na novou sportovní halu si město půjčí stejně jako na bazén, a nebo se s výstavbou počká. Peníze, které jsou na halu vyčleněny pro tento rok se použijí na provoz sušické nemocnice pro rok 2020 – 2021.

 

 

       Dále je nutné, aby se přístup koaličních partnerů razantně změnil a nemocnici začali podporovat! A ne jí házet klacky pod nohy a poškozovat ji, jak jejich činy, tak vlastními vyjádřeními. Dozorčí rada by se měla věnovat jako jedné z prvních věcí náhradou škody vůči minulému provozovateli, jelikož ji rozhodně nevrátil ve stejném či podobném rozsahu jako ji v roce 2015 přebíral. Možná bychom díky tomu našli odpověď, proč stojí tolik peněz dát zdravotní péči v Sušici a její spádové oblasti znovu dohromady.

 

 

       Piráti budou po celou dobu svého mandátu nadále zveřejňovat klíčové podklady tak, aby byly občanům poskytovány plné, aktuální, pravdivé a nezkreslené informace. podklady zastupitelstva města : https://1url.cz/tzDTL

 

 

Pavel Hais 

 

 


 

{jcomments off}