nemocnisus

Vyjádření Vladimíra Říhy

 

 

Sušická nemocnice s. r. o.

 

 

 

       V pondělí 14. září 2020 městská rada ve funkci valné hromady Sušické nemocnice s. r. o. na doporučení dozorčí rady rozhodla o odvolání stávajících jednatelů a zvolila jednatele nového. Tento akt byl vyvolán vážnými obavami z dosavadního finančního vývoje nemocnice a byl motivován, jsem přesvědčen, snahou zabránit tomu, aby nedošlo k ohrožení záchrany nemocnice proto, že zdroje financování budou vyčerpány a nemocnice stále nebude stabilizována; z těchto důvodů jsem s doporučením dozorčí rady souhlasil.

 

       Předpokládaný stabilizační efekt aktu se však neprojevil – naopak, unáhlené a nedomyšlené doporučení dozorčí rady a stejně unáhlené a nedomyšlené rozhodnutí valné hromady evidentně nemocnici destabilizovalo a její záchranu vážně ohrozilo. Stalo se. Nyní je tedy nutno nesprávné rozhodnutí napravit a minimalizovat vzniklé škody. To ovšem musí učinit obě strany problému:

 

 

 

Valná hromada

1. Revokovat své rozhodnutí ze 14.09.2020 o odvolání jednatelů

2. Požádat původní/nové jednatele o předložení finančního vypořádání r. 2019

3. Požádat původní/nové jednatele o předložení finančního plánu a plánu investic na zbytek r. 2020 a r. 2021

4. Odvolat dozorčí radu

5. Zahájit sestavení nové dozorčí rady

6. Spolupracovat s krajem na zajištění zdravotní péče v regionu

7. Věnovat nemocnici vyšší důslednou pozornost

8. Spolupracovat s nemocnicí a pomáhat jí hledat a zajišťovat zdroje financování

 

 

 

Jednatelé

1. Předložit valné hromadě finanční vypořádání r. 2019 s potřebnými komentáři a vysvětlivkami

2. Předložit valné hromadě finanční plán a plán investic na zbytek r. 2020 a r. 2021 s potřebnými komentáři a vysvětlivkami

3. Předložit valné hromadě plán organizačních a provozních změn s popisem efektů, jež jsou po provedení změn předpokládány

4. Hledat a zajišťovat vnitřní a vnější zdroje financování nemocnice

5. Pravidelně přesně a podrobně informovat valnou hromadu o vývoji situace nemocnice a spolu s valnou hromadou hledat optimální řešení dle vývoje situace

 

 

 

       Současné náklady, jež město na záchranu nemocnice vynakládá, jsou primárně způsobeny jednáním a chováním předchozích zastupitelstev a správních rad Nemocnice Sušice o. p. s. A je pravděpodobné, že náklady nyní mohly být nižší, pokud by valná hromada Sušické nemocnice s. r. o. přistupovala k nemocnici a jejím potřebám s větší péčí a pozorností. Další náklady město bezpochyby bude ještě muset vynaložit – zdroje lze najít v odložení zbytných investic –, ale jde o to, aby nebyly vyšší, než objektivně být musí.

 

 

       Že město může nemocnici provozovat úspěšně i v současném nepříznivém režimu svědčí příklad Čáslavi, která nemocnici provozuje jako svou příspěvkovou organizaci již od r. 1992, kdy ji převzala od OÚNZ (stejně, jako v r. 1998 město Sušice), přičemž ji nejen rekonstruovala, ale i významně rozšířila spektrum poskytovaných služeb. Přitom Čáslav je počtem obyvatel (10397), rozpočtem (dokonce trochu nižší) i kmenovou spádovostí (38 tis.) srovnatelná se Sušicí, s rekreační spádovostí (cca 10 tis.) je na tom dokonce hůře; a dotování provozu nemocnice se pohybovalo do 5% rozpočtu města.

 

 

       Že současný stav zdravotnictví trpí systémovou chybou, kterou nynější politická opozice ani v dlouhé době, kdy byla u moci a ovládala veřejné prostředky, neřešila a jejíž důsledky nyní Sušice, a nejen ta, nese, je obecně známo. Proto právě tato skutečnost vyžaduje mnohem intenzivnější spolupráci vedení města s krajem, neboť lidem z kraje by měly být problémy a potřeby obyvatel zapadlých regionů bližší, než politickým tvůrcům státní politiky v Praze.

 

 

22.09.2020
Vladimír Říha 

 

 


 

{jcomments off}