nemcucise

Destabilizace sušické nemocnice

 

 

 

 

Destabilizace sušické nemocnice v té nejhorší době

 

 

 

 

       Věřím, že až ochladnou horké hlavy těch sušických konšelů, kteří smočili ruce v nedávných událostech kolem nemocnice a dopustili překotným odvoláním vedení její provozní destabilizaci, si všichni uvědomí, k čemu napomohli. Aktuálně totiž hrozí odchod mnoha zdravotníků, kteří již nechtějí po provedených změnách pokračovat v práci jako zaměstnanci nemocnice.

 

 

 

nemcucise

       Alarmující je zejména fakt, že ke zmíněné destabilizaci lůžkového zdravotnického zařízení dochází v kritické době probíhající 2. vlny pandemie COVID19. Sušické nemocnici se v její dlouhé historii vyhýbala hromadná neštěstí. Jedno velké proběhlo ve čtvrtek 26. dubna 1945. Tento den následkem hloubkového leteckého náletu spojenců na německý transportní vlak na železniční trati u Čepic, bylo do nemocnice přivezeno 11 těžce a 16 lehce raněných, zejména dětí ze zmíněného transportu. Podobnou potřebu nemocnice pro větší počet nemocných nelze nikdy vyloučit a aktuálně zejména nyní v čase překotně rostoucího počtu nakažených. Nárůst nemocných je nevyhnutelný. I když budou celorepublikově zavedena rázná preventivní opatření, s časovým odstupem budou občané našeho regionu potřebovat možná každé lůžko. Rozhodnutím krizového štábu Plzeňského kraje navíc nebude ve 2. vlně probíhat centralizace nemocných do vybraných nemocnic, ale léčení většiny případů, vyjma těch úplně nejtěžších, zůstane v regionech. Záchranná služba bude tedy převážet nemocné i do Sušice.

 

 

 

       Sušická nemocnice má lůžka i techniku, ale zřejmě může mít velký problém, kdo bude akutně nemocné ošetřovat. Odvolané vedení nemocnice velmi dobře zvládlo 1. vlnu pandemie. Vyčlenilo lůžka včetně intenzivních s dýchacími přístroji, vyčlenilo personál, sehnalo ochranné pomůcky i dezinfekční prostředky, zavedlo přísná epidemiologická opatření a intenzivně testovalo pacienty. Vůbec neakceptuji vystoupení ředitelky domova pro seniory v Sušici Renaty Vácové na posledním zastupitelstvu města, kde dle mého v objednané účelové diskusi kritizovala činnost nemocnice při pandemii z jara tohoto roku.

 

 

 

       Osobně mi nezbývá nic jiného než věřit, že k naplnění černých scénářů nedojde, ale odvolat v pandemické době vedení, které již má ověřené zkušenosti s provozním zvládnutím jarní krize, je hazardem se zdravím občanů.

 

 

 

MUDr. Jiří Šedivý,
lékař, bývalý ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. 

 

 

{jcomments off}