V Sušici to vře

 

 

V Sušici to vře 

 

 

Tisková zpráva občanské iniciativy

 

 

       Čtvrteční setkání na podporu bývalých jednatelů a personálu Sušické nemocnice navštívilo několik set občanů a další stovky lidí sledovali akci online. V nejistotě není jen personál nemocnice, ale i aktuální pacienti a lidé, kteří čekají na operativu. Občany zajímá dostupnost lékařské péče. „Zdraví je univerzální hodnota, kterou je třeba chránit a musíme za ní bojovat.“ řekl v úvodu Lukáš Potužák, mluvčí této občanské iniciativy. „Chtěli bychom voleným zástupcům města vzkázat, že je sledujeme a že očekáváme rychlou nápravu a stabilizaci situace.“

 

 

       Téměř dva tisíce lidí podepsalo za pouhých čtrnáct dnů petici proti odvolání jednatelů Václava Rady a Pavla Haise. Ve srovnání s peticí za záchranu sušické nemocnice z roku 2017, která měla za dva měsícepřes pět a půl tisíc posbíraných podpisů, stojí za jednateli ještě větší početní síla.

 

 p1120351

       Václav Rada, odvolaný jednatel nemocnice k současné situacidodal: “ Jak já, tak Pavel celý život pracujeme v komerční sféře a několik firem jsme založili. Nejsme blázni, abychom si mysleli, že vysokými sumami lze sušickou nemocnici financovat dlouhodobě. Jako první jsme vyhledali nemocnice podobné velikosti a zjistili jsme, že takové nemocnice mohou poskytovat plnohodnotnou péči. Jsou schopné být na nule, nebo se pohybovat v dotaci v řádech milionu korun. Z Modravy do Klatov je v zimě dojezdová vzdálenost klidně i dvě hodiny. Nemluvě o tom, že podle našich zpráv je nemocnice v Klatovech zahlcená lidmi a není v jejích možnostech zvládnout ošetřit všechny tyto pacienty.“

 

 

       Nejen radní a jednatelé rozhodují o dalším směřování Sušické nemocnice, je to i dozorčí rada.„V roce 2015 byla městská dotace na provoz nemocnice jeden milión dvěstě tisíc korun. Neboli půl procenta městského rozpočtu. Za dobrého a efektivního vedení se může nemocnice dostat do červené nuly. To jsou zároveň drobné v rozpočtu kraje. Zastupitelé města by měli dojednat, aby město nemuselo na provoz nemocnice doplácet. Unáhlený a nedomyšlený návrh dozorčí rady na odvolání jednatelů z mé strany nebyl veden za cílem rozkolísat stabilitu nemocnice. Vždy jsem zastával stanovisko, aby nemocnice zůstala městu, ale měla by organizačně působit v rámci sítě krajských nemocnic. Spádovost nemocnice během rekreačních období je minimálně osmdesát tisíc lidí.“ Řekl na setkání člen dozorčí rady Vladimír Říha.

 

 

       „Nemocnici jsme začali budovat v přátelském duchu, na lidech, kteří chtějí chodit do práce s radostí. V okamžiku, kdy tito lidé z různých míst republiky tráví až dvacet osm dní v měsíci bez rodin a spí na ubytovně, tak je tu nedokážeme držet pro další vedení, které nemá jejich důvěru. Jedno oddělení po druhém se začne díky tomu zavírat. Zavře se chirurgie, JIP a ani lékaři z interny s novou vizí nejsou ztotožnění. Bez CT nemocnice přejde do denního režimu, kdy se neuživí laboratoř ani radiodiagnostika“ Dodal Václav Rada.

 

p1120317

 

       K aktuálnímu stavu a rozhodnutí kolektivu chirurgického, interního a JIP oddělení,podat výpověď, se vyjádřil zdravotní ředitel nemocnice Ondřej Krajník. „Chirurgie byla dva roky zamčená. Chirurgické oddělní má měsíční výnosy milión osm set tisíc korun. Ambulance sedm set tisíc korun a má to stále stoupající tendenci. Zdůvodňování současné situace posledních čtrnácti dní je úsměvné a zároveň k pláči. Na oddělení nastoupilo nově patnáct lidí, kteří se spojili s lidmi, kteří tu již pracovali a nemocnice se rozjela. Ztráta za jarní období pandemie přijde nemocnici od státu, dorazí i platby od pojišťoven, se kterými má skvělé smlouvy. Václav Rada a Pavel Hais byli v nemocnici od rána do večera, až do 14. září, kdy přišlo šest pánů v sakách, vyměnili zámky, apo třech minutách tohoto bezdůvodného šílenství si mě zavolal nový ředitel, pan Bc. Vlček, který mi sdělil, že absolutně nemáme počítat s CT. Určitě to nebylo sdělení, které by mělo stabilizovat personál nemocnice. Nemáme jinou možnost, jak situaci napravitnež dostat radní do stavu, kdy musí jednat. Jsem chirurg, kolegové jsou anesteziologové a internisté – to jsou všechno akutní oddělení, na kterých bychom zde práci nenašli a stejně bychom do dvou měsíců odešli. To, co rozhodli radní 14. září, je tragédie, a to že to bude znamenat konec akutní péče je nezpochybnitelné. Z mého pohledu se tím zavírá i celá nemocnice. Odpovědnost, kterou tímto na sebe konkrétní radní vzali, pocítí za dvacet let. Zavírejme mafiány, ale nezavírejme české nemocnice.“ Zakončil svůj proslov Ondřej Krajník.

 

 

       „V pondělí se bude rozhodovat o dalším osudu Sušické nemocnice. 5.10. zasedá rada města, která hlasy pana starosty Mottla (ODS), paní Švelchové (ODS), pana Javorského (ANO) a místostarosty Jelínka (ANO) rozhodla o odvolání jednatelů a destabilizaci personálu a zdravotní péče na Sušicku. Nejsme občany druhé kategorie, jsme občané Plzeňského kraje, největšího okresu v České republice a žádáme politiky o stejnou péči a pozornost.“ Reagovala Sarah Huikari z organizačního týmu setkání na podporu Sušické nemocnice a bývalých jednatelů.

 

 

(video spustíte kliknutím na obrázek)

nemoccniiccce

 


 

{jcomments off}