Fakta a čísla k provozu nemocnice

FAKTA A ČÍSLA K PROVOZU NEMOCNICE

 

andrea stankova
Podnětem k mému vyjádření je dopis bývalých zaměstnankyň sušické nemocnice – zdravotních sester, který byl všem zastupitelům doručen v úterý 6. 10. 2020. Děkuji všem, které jsou na něm podepsány, za zájem o naši nemocnici. Mnoho z nich si pamatuji a v nemocnici jsem je zažila, vážím si jich, jejich práce a nasazení, s nímž po léta vracely zdraví a úsměv pacientům.

 

Doručený dopis mě ujistil, že naše město nepředstavuje pouze skupina nešťastných a frustrovaných lidí, neochotných přijmout jakýkoliv názor. Jsou to i lidé, a jejich většina, kteří si zaslouží věcná a emočně nezkreslená fakta o naší nemocnici.

 

Ke způsobu, jakým se aktuálně veřejně prosazují rozdílné názory, mám osobně výrazně odmítavý postoj. Takového ‚veřejného dialogu‘, kterého jsme byli nedávno svědky, se účastnit nebudu. Dávám přednost slušnosti, otevřenosti a objektivnímu přístupu.

 

Město i přes současnou nepříznivou situaci nadále podniká veškeré kroky, aby nemocnici v Sušici zachovalo. Sama za sebe mohu odpovědně každému říci do očí, že cílem toho, čemu se od roku 2016 v oblasti sušické nemocnice věnuji, je zachovat sušickou nemocnici tak, aby bylo možné v ní dlouhodobě zajistit lékařské služby, začlenit ji co nejdříve, a s co možná nejvyšším rozsahem poskytované péče, do stabilní sítě zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji  a z pozice města spolupracovat na podmínkách udržitelnosti a rozvoje stávajících i nových oborů

 

Chápu, že vzhledem k tomu, že ne všichni se mohou v problematice nemocnice orientovat, dochází ke zkreslování informací a nepřesným výkladům, které dávají podnět ke zbytečné panice a vytvářejí uměle neopodstatněný strach, který díky manipulátorům přeroste až v nátlak nebo agresi. Nechte si, prosím, dostatek času pro své vlastní názory a úvahy.

 

Po pracovním jednání zastupitelů 6. 10. 2020, kde byly upřesněny a doplněny některé údaje vztahující se k provozu sušické nemocnice, je dobré zrekapitulovat současný stav, ve kterém se město a nemocnice nachází:

 

  • – město Sušice založilo Sušickou nemocnici s. r. o.  především proto, aby mohlo prostřednictvím této společnosti zajistit od 1. 9. 2019 poskytování lékařské péče v situaci, kdy hrozilo její okamžité ukončení ze strany bývalého poskytovatele Penta Hospitals CZ (Nemos Sokolov s. r. o.);

 

 

  • – v roce 2019 město poskytlo Sušické nemocnici s. r. o. 22 milionů korun (od 1.9. do 31.12.2019); do dnešního dne není doloženo použití 12 milionů korun z tohoto příspěvku;

 

 

  • – jednatelé předložili finanční plán nemocnice pro rok 2020 s předpokládanou provozní ztrátou 37,57 milionu korun (bez investic), ale skutečná ztráta je vyšší: k 31. 7. 2020 činí 29,76 milionu korun;

 

 

  • – obavu z nekontrolovatelného prohlubování ztráty potvrdil i finanční poradce, který při revizi účetnictví za dobu od 1.1.2020 – 31.7.2020, spočítal reálnou ztrátu nemocnice za rok 2020 na zhruba 54 milionů korun;

 

 

  • – v rozpočtu města bylo pro nemocnici na letošní rok 17,3 milionu korun a dalších 20 milionů korun bylo vyplaceno nad rámec schváleného rozpočtu;

 

 

  • – na provoz nemocnice bylo letos již vyplaceno k 16. 9. 2020 celkem 33,8 milionu korun;

 

 

  • – v této chvíli město vyčerpalo všechny volné finanční prostředky a bude muset najít řešení, jak financovat další ztrátové měsíce provozu nemocnice minimálně do konce roku v předpokládané výši zhruba 20 milionů korun.

 

Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 bude provoz sušické nemocnice (bez investic) stát město minimálně 76 milionů korun, což je čtvrtina ročního rozpočtu města. 

 

  • – plánované měsíční náklady na provoz nemocnice jsou zhruba 15,2 milionu korun, z toho se osobní náklady pohybují  v rozmezí 11-12 milionů korun měsíčně;

 

 

  • – osobní náklady trvale převyšují výkony – aktuálně osobní náklady činí 115 % v poměru k výkonům;

 

 

  • – celkem je v Sušické nemocnici s. r. o. uzavřeno 200 pracovních smluv a 220 dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti – to není stabilní  stav.

 

 

Nový jednatel už i na veřejném zastupitelstvu sdělil, že úspory bude hledat jinde než ve mzdách, zaměří se na další zdroje financování, pracuje dál i se záměrem pořízení CT a pokračuje v jednání o úhradách výkonů s pojišťovnami. Mimo to se soustředí na zlepšení situace vnitřního hospodaření, jako jsou zásoby, nákup, nakládání s majetkem.

 

K personální situaci související s odchodem některých lékařů nový jednatel uvedl, že bezprostředně po převzetí funkce nepřikročil k žádnému z opatření, které by změnilo výši mezd nebo omezilo, či zhoršilo, podmínky výkonu lékařské péče.

 

Je na zvážení samotných lékařů, zda důvody vedoucí k jejich výpovědím byly skutečně tak závažné, aby jejich rozhodnutí nesneslo odkladu, například až do doby, kdy  budou moci působení nového jednatele doopravdy posoudit ve vztahu ke svým profesím.

Andrea Staňková

____________

Údaje, které zde prezentuji, jsou ověřitelné jak u vedení nemocnice, tak na finančním odboru města.

 {jcomments off}