nemcucise

Reakce bývalých jednatelů Sušické nemocnice

 

 

Reakce bývalých jednatelů Sušické nemocnice na polopravdivé a lživé články v médiích

 

 

 

Článek: http://www.isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/17823-fakta-a-cisla-k-provozu-nemocnice

 

Tvrzení:

V roce 2019 město poskytlo Sušické nemocnici s. r. o. 22 milionů korun (od 1.9. do 31.12.2019); do dnešního dne není doloženo použití 12 milionů korun z tohoto příspěvku.

 

 

Odpověď:

Zůstatek v bance i v pokladně Sušické nemocnice na konci roku 2019 souhlasil se zůstatkem finančních prostředků v účetnictví nemocnice. Což znamená, že to doloženo je. Sušická nemocnice podala finančnímu úřadu řádné daňové přiznání včetně výsledků hospodaření, které odsouhlasil daňový poradce nemocnice i valná hromada nemocnice. Zůstatek v bance i pokladně ke konci roku 2019 byl 14 161 903 Kč. To znamená, pokud by se od září do prosince ztratilo 12 milionů Kč, nedávalo by to dohromady ani uvedený příspěvek ve výši 22 milionů Kč. Takže jde o naprostý nesmysl.

 


 

 

Tvrzení:

Pro upřesnění, nejedná se o příspěvek, ale o příplatek mimo základní jmění nemocnice. Vyúčtování tohoto příplatku ve výši 22 milionů Kč bylo předložené valné hromadě (radě města), která podklad vzala na vědomí. Toto je zdokumentováno v usnesení rady města číslo 487 (https://www.mestosusice.cz/mususice/user/RM/2020/Rada20-14.pdf).

 

 

Tvrzení:

Jednatelé předložili finanční plán nemocnice pro rok 2020 s předpokládanou provozní ztrátou 37,57 milionu korun (bez investic), ale skutečná ztráta je vyšší: k 31. 7. 2020 činí 29,76 milionu korun;

 

 

Odpověď:

Současná ztráta nemocnice je vyčíslena na základě záloh od zdravotních pojišťoven. Po doúčtování kompenzační vyhlášky, která bude činit několik milionu korun, a nadprodukce, kterou nemocnice měla, se ztráta výrazně sníží. V konečném výsledku musíme počkat do doby zúčtování záloh na jaře v příštím roce, které byly vzhledem k hospodaření Penty naprosto podhodnocené vzhledem k produkci. Už v průběhu tohoto roku docházelo na základě dohody se zdravotními pojišťovnami k navyšování záloh a proplácení skutečné produkce. Pokud by vše dobře dopadlo, nepotřebovala by nemocnice na provoz do konce tohoto roku od města žádné finanční prostředky, kromě těch, které už byly přislíbeny. Investice jako rentgen a CT byly doporučeny řešit úvěrem.

https://www.mestosusice.cz/mususice/user/ZM/2020/materialy-2020-09-16.pdf

 


 

 


nemcuciseTvrzení:

Obavu z nekontrolovatelného prohlubování ztráty potvrdil i finanční poradce, který při revizi účetnictví za dobu od 1.1.2020 – 31.7.2020, spočítal reálnou ztrátu nemocnice za rok 2020 na zhruba 54 milionů korun;

 

 

Odpověď:

Tato informace zazněla od daňového poradce města na pracovním setkání zastupitelstva a je naprosto mylná. Daňový poradce vzal výsledky do poloviny roku 2020 a na základě ztráty do té doby si spočítal výsledek celého roku s tím, že nebral v úvahu zlepšující se výsledky hospodaření v průběhu roku, které odrážely zvyšující se výkony. To, že je ztráta nějaká v daném okamžiku nelze jednoduše extrapolovat do budoucnosti. Je obvyklé, že firmy na začátku pracují se ztrátou, která se snižuje. A nemocnice byla v lednu na začátku.

 


 

 

 

Tvrzení:

V rozpočtu města bylo pro nemocnici na letošní rok 17,3 milionu korun a dalších 20 milionů korun bylo vyplaceno nad rámec schváleného rozpočtu;

 

 

Odpověď:

Náš první návrh byl 36 milionů Kč, to město to odmítlo a poskytlo pouze 17,3 milionu Kč. Proto jsme museli v průběhu žádat o další finance. Bylo to i z toho důvodu, že jsme prakticky do konce roku 2019 nevěděli, jak bude vypadat provoz nemocnice a v jakém rozsahu bude obnoven. Navíc se nemohlo dopředu počítat s tím, že nemocnici finančně poškodí situace kolem epidemie covidu-19.

 


 

 

Tvrzení:

V této chvíli město vyčerpalo všechny volné finanční prostředky a bude muset najít řešení, jak financovat další ztrátové měsíce provozu nemocnice minimálně do konce roku v předpokládané výši zhruba 20 milionů korun.

 

 

Odpověď:

Nevíme, odkud pochází uvedených 20 milionů, podle nás by ani v případě nejhoršího scénáře nemocnice do konce roku takto vysokou částku nepotřebovala za předpokladu, že si nemocnice vezme úvěr na investiční vybavení a zachová provoz tak, jak fungoval před odvoláním jednatelů.

 


 

 

 

Tvrzení:

Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 bude provoz sušické nemocnice (bez investic) stát město minimálně 76 milionů korun, což je čtvrtina ročního rozpočtu města.

 

 

Odpověď:

Tohle číslo je čistá fabulace a takovou částku může vypočítat pouze někdo, kdo nemá o provozu a finanční stránce nemocnice dostatečné informace. Jak uvádíme výše, musíme počkat na ukončení roku a finální vyúčtování zdravotních pojišťoven.

 


 

 

 
nemocnisus

Tvrzení:

Plánované měsíční náklady na provoz nemocnice jsou zhruba 15,2 milionu korun, z toho se osobní náklady pohybují v rozmezí 11-12 milionů korun měsíčně; osobní náklady trvale převyšují výkony – aktuálně osobní náklady činí 115 % v poměru k výkonům;

 

 

Odpověď:

Náklady souhlasí, nicméně není pravda, že osobní náklady převyšují výkony. Převyšují pouze zálohy a současné příjmy od zdravotních pojišťoven. Po vyúčtování produkce bude situace vypadat jinak. Navíc jsme měli v plánu neustále vylepšovat příjmovou stránku například otevřením dalším 16 lůžek následné péče a zvýšením obložnosti tohoto oddělení. Mzdové podmínky v nemocnici jsou naprosto v intencích České republiky tak, jak ukázala analýza.

 


 

 

Tvrzení:

Celkem je v Sušické nemocnici s. r. o. uzavřeno 200 pracovních smluv a 220 dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti – to není stabilní stav.

 

Odpověď:

Tohle nemá s destabilizací nic společného. Naopak zaměstnancům na dohody nejsou vyplaceny žádné pravidelné platby, přičemž jsou schopni přijít a pomoct v případě, kdy je jich třeba. Například při střídání na dovolených nebo v případě nemoci kmenových zaměstnanců. Do našeho odchodu byla domluva s lidmi na dohody korektní a provoz nemocnice včetně služeb byl plně zajištěn. Naopak, čím více je smluv na dohodu, tím větší je pravděpodobnost, že v případě potřeby ochotného pracovníka najdeme.

 


 

 

Článek: https://www.plzen.cz/vedeni-susice-jednalo-spravne-ukazuji-prvni-vysledky-auditu-v-susicke-nemocnici/

 

 

Lživý a anonymní článek uveřejněný na www.plzen.cz ani nechceme komentovat. Takovou snůšku nesmyslů už jsme dlouho neviděli. Přestože článek volá po odpolitizování, politickými konstrukcemi se přímo hemží. My, jako jednatelé, jsme v souvislosti se Sušickou nemocnicí vždy vystupovali apoliticky a snažili jsme se do její záchrany angažovat všechny ochotné lidi napříč politickým spektrem.

 

 

Pokud se takovéto dehonestující články, jejichž cílem je poškození nás bývalých jednatelů a v důsledku i nemocnice, objevovat i nadále, budeme je nuceni řešit právní cestou.  

 

 

 

Zpracovali: Václav Rada, Pavel Hais – bývalí jednatelé Sušická nemocnice s.r.o.

 

 {jcomments off}