KORONAVIRUS / aktuálně

AKTUÁLNÍ SEZNAM ODBĚROVÝCH CENTER

 

***

covid novy

***

VŠECHNY PŘEDCHOZÍ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE & DŮLEŽITÉ KONTAKTY

NAJDETE PŘEHLEDNĚ >>>ZDE<<<

 

 ***

 

 

AKTUALIZOVANÉ A DOPLŇOVANÉ INFORMACE

 

 

 

tel. 1221

 

– centrální informační linka Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru / od 9. 9. 2020

 

 

 

 https://www.khsplzen.cz/images/KHS/covid19/Plzensky_kraj.jpg

 

 

***

15. 10. 2020 / Vývoj nákazy Covidem v Sušici

  

 

***

14. 10. 2020 / Informační linky, kontakty pro spotřebitele i podnikatele

 

 ***

 

13. 10. 2020 /  Mateřské školy v  Sušici  zavírat nebudou, pomohou zaměstnaným rodičům

 

***

 

13. 10. 2020 / Nová omezení, zákazy a nařízení vlády s platností od 14. října 2020

 

***

 

9. 10. 2020 / Změna úředních hodin MěÚ Sušice od 12. 10. 2020 v souvislosti s opatřeními proti SARS-Cov-2

 

***

 

8. 10. 2020 / Usnesení vlády o přijetí krizových opatření – CO AKTUÁLNĚ PLATÍ

 

***

8. 10. 2020 / Informační servis MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ke koronaviru

 

***

8. 10. 2020 / Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

***

 

30. 9. 2020 /  Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

***

 

30. 9. 2020 / Vláda vyhlásila nouzový stav  na 30 dní a přijala krizová opatření  na dva týdny

 

***

 

29. 9. 2020 / VOLBY V KARANTÉNĚ NEBO V IZOLACI – JAK VOLIT?

VOLBY  na stanovištích DRIVE-IN  jen jeden den – 30. 9. 2020

***

 

25. 9. 2020 / Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny definovaly síť odběrových center a laboratoří zaměřených na covid-19

 

 

***

 

23. 9. 20220 / 

S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Účinnost opatření je 14 dní, tedy od 24. září 2020 od 0:00 hodin do 7. října 2020 do 23:59 hodin.

Mimořádná opatření najdete na webu www.mzcr.cz a www.koronavirus.mzcr.cz.

 ***

 

22. 9. 2020 / VOLBY V KARANTÉNĚ nebo v izolaci – JAK NA TO ? / JEDNOTNÝ vzor Potvrzení o karanténě nebo izolaci

 

***

21. 9. 2020 / Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 21. 9. 2020 do odvolání

 

***

 

21. 9. 2020/ Od pátku 18. 9. 2020 jsou rozšířena protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

 

***

 

17. 9. 2020/ DOPORUČENÍ PRO OBYVATELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE V BOJI PROTI COVID-19

 

***

 

16. 9. 2020 / Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na COVID-19 elektronicky

 

***

 

9. 9. 2020/ Ministerstvo zdravotnictví spustilo centrální informační linku ke koronaviru 1221

 Linka je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

(Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora).

 ***

INFORMACE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTA SUŠICE k situaci Covid-19 >>>ZDE<<<

***

 

9. 9. 2020 / Od čtvrtka 9. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách budov v celé ČR

 

***

 

4. 9. 2020Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

 ***

1. 9. 2020 / Ministerstvo zdravotnictví umožnilo navýšení kapacity pro hromadné akce od 1. 9. 2020

 

***

25. 8. 2020 / Na kterých místech platí POVINNOST NOSIT ROUŠKU od 1. 9. 2020 a přehled VÝJIMEK

 

 

***

 

 

21. 8. 2020 / MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?

 

***

 

19. 8. 2020 / Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek od 1. 9. 2020

 

19. 8. 2020  / NOVÁ mimořádná opatření  kvůli COVID-19, která platí od 1. 9. 2020:

1) Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

 

2) Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

 

3) Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

 

 

 ***

18. 8. 2020 / MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ – CO AKTUÁLNĚ PLATÍ?

 

***

17. 8. 2020 / KORONASEMAFOR: TÝDEN 7.-13.8.2020Všechny okresy v ČR jsou nadále bez rizika komunitního přenosu

semafor2

 

***

17. 8. 2020 / od 1. září  ROUŠKY ZPĚT DO  VEŘEJNÝCH PROSTOR I DOPRAVY….

 

 ***

 12. 8. 2020 / Kompletní statistiky COVID-19 na Onemocnění Aktuálně od MZČR

aktualne covid

 

***

 10. 8. 2020 / Všechny okresy ČR jsou bez rizika komunitního přenosu

 

 ***

7. 8. 2020 / Nemocnice v Horažďovicích má přes 20 případů koronaviru. Mezi nakaženými jsou pacienti i personál

Aktuální informace – NEMOCNICE HORAŽĎOVICE

 

 ***

3. 8. 2020 / KORONASEMAFOR (1) za týden od 24. do 31.7.2020

semafor

 

 

 

 

 

 

 

prezentace Nákaza covid-19 a systém lůžkové péče ČR

 

***

27. 7. 2020 / KORONASEMAFOR: Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s Covid-19

 
 

***

27. 7. 2020 / Aktuální informace k dokončení auditu počtu vyléčených (uzdravených) pacientů s Covid-19

 

***

23. 7. 2020 / Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob 

mzcr

 

***

 

17. 7. 2020 / Zaměstnavatelé jsou od 20. 7. 2020 povinni u vybraných zahraničních pracovníků vyžadovat negativní test na covid-19

 

***

3.7.2020 / Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 4. 7. 2020 do odvolání – text opatření ZDE

***

 

 

POVOLUJE SE

1. července 2020

 • přítomnost osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
 • odložení roušky, resp. zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jiné ochrany úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech, povinnost nošení roušek zůstane výhradně v lokálních ohniscích.

 

-mz cr –

 

***

 

POVOLUJE SE

22. června 2020

 • Konání veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas za splnění podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím (toalety, občerstvení, vchod apod. a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor.);
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas;
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 1000 osob;
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob;
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 1000 osob;
 • provoz i nízkoteplotních saun
 • přítomnost neomezeného počtu osob v rámci skupinových léčebných procedur v lázeňských zařízeních;
 • poskytovat služby v jídelně lázeňských zařízení bez omezení 

 

-mz cr-

***

 

18. 6. 2020 / Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

 

rousky od 1.7.2020

 

14. 6. 2020 / Od pondělka 15. 6. 2020 venku bez roušek, na některých místech je ale ještě stále neodložíme

 

 

8. 6. 2020 /  AKTUÁLNÍ změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  s platností od 8. 6. 2020 – co se mění a co zůstává? >>> Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 8. 6. 2020 do odvolání.

 

 6. 6. 2020 / Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu – více info ZDE

 

 5. 6. 2020 /  Poslanecká sněmovna podpořila návrh zákona o kompenzacích pro všechny poskytovatele zdravotních služeb v ČR, návrh nyní míří do Senátu

 

  1. 6.2020 / Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci je od středy 26. května možné na 48 hodin vycestovat na Slovensko a do Maďarska bez nutnosti předložení negativního testu na covid-19 a bez nutnosti karantény- podrobnosti  na webu MV -> ZDE

 

 

28. 5. 2020 / Mimořádná opatření – co aktuálně stále platí

 

26. 5. 2020 / Obnovení návštěv v Sušické nemocnici

 

25. 5. 2020 / Většina omezení dnes končí, ale hygienická pravidla platí dál

 

23. 5. 2020 / AKTUALIZOVANÉ INFORMACE A MATERIÁLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K SITUACI PO UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ 25. 5. 2020

 

18. 5. 2020 / Krajský krizový štáb doporučuje udělat zásoby ochranných prostředků

 

15. 5. 2020 / Co a za jakých podmínek je povoleno od 25. 5.; kde platí povinnost nosit roušku

 

15. 5. 2020 /  Dětské hřiště  u gymnázia je otevřené, provoz  úterních trhů na sušickém náměstí se obnovuje od 19. května

 

12. 5. 2020 / Venku bez roušek od 25. května, aktualizované harmonogramy uvolňování opatření

 

12. 5. 2020 / Ošetřovné pro OSVČ za duben spuštěno

 

12. 5. 2020 / Úřad práce zveřejnil statistiky vyplacených dávek mimořádné okamžité pomoci k 11.5. Prohlédnout si je můžete ZDE

Úřad práce ČR vydal aktuální statistiky programu Antivirus k 11. květnu. Přehled naleznete ZDE, podrobnější statistiky pak ZDE

>>>Stránky MPSV s informacemi o programu na ochranu zaměstnanosti ANTIVIRUS<<<

 

12. 5. 2020 / Základní informace k získání kompenzačního bonusu

 

11. 5. 2020 / Všechna opatření a pomoc Ministerstva pro místní rozvoj při pandemii Covid-19

 

7. 5. 2020 / Vláda schválila odměny pro záchranáře, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Všem 7 000 lékařům a nelékařským pracovníkům 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby tak bude za březen, duben a květen 2020 vyplacena jednorázová odměna ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc (na 1 pracovní úvazek).

 

6.  5.  2020 /  Pravidla ministerstev pro provozy, které  mohou opět fungovat od 11. května 2020

 

5. 5. 2020 / Situace na Klatovsku je podle KHS dobrá, nové úpravy v režimu nošení roušek od 5. 5. 2020 (Ministerstvo zdravotnictví)

4. 5. 2020 / Krizový štáb Plzeňského kraje: Situace v kraji se lepší, na místě je ale stále opatrnost; trvající opatření a nákup zásob ochranných pomůcek…


2. 5. 2020 /  Úřad práce: přehledné informace, rady a návody jak požádat o pomoc, podporu  i dávky

socialni programy

  2. 5. 2020 /  Odběry na Covid -19 pro samoplátce  v sušické nemocnici i o víkendu

 

30. 4. 2020 / Nové výjimky z povinnosti nošení roušek

 

29. 4. 2020 / Možnost vycestovat mimo ČR

 

28. 4. 2020 / Poslanci schválili nouzový stav do 17. května, nesouhlasili s návrhem vlády o prodloužení až do 25. května

 

28. 4. 2020 / Plzeňský kraj dokupuje ochranné prostředky navíc prostřednictvím Centrálního nákupu

 

26. 4. 2020 / Aktuální přehledy otevírání podniků, obchodů, služeb

 

26. 4. 2020 / Testování kolektivní imunity – co je cílem, co vás čeká, aktulizované rozmístění studijních stanů

 

24. 4. 2020 / Město může prominout jeden nájem za byt nebo nebytový prostor

 

24. 4. 2020 / AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED vládních změn v opatřeních  – pohyb osob v zemi i přes hranice, otevření restaurací, svatby…

 

23. 4. 2020 / Ukončení nouzového plánu akutní péče pro pacienty Sušicka

 

23. 4. 2020 / Soud zrušil některá opatření Ministerstva zdravotnictví + přehledný harmonogram zrychleného uvolňování opatření

 

23. 4. 2020 / Fotografie z odběrových míst – začíná plošné testování – sdílený článek

 

21. 4. 2020 / Informace krizového štábu ORP Sušice, výzva starosty města

 

21. 4. 2020 / V kraji jezdí na odběr vzorků pracovníci armády

 

20. 4. 2020 / MUDr. Kateřina Nová: Karanténa ukončena, nové ordinační hodiny

 

17. 4. 2020 / Nejvíce postižené okresy Plzeňského kraje, mezi nimi i Klatovsko,  dostanou mimořádnou zásilku ochranných pomůcek

 

17. 4. 2020 / Krizový štáb Sušice k aktuální situaci  – provoz úřadu od 20. dubna, činnost krizového štábu

   

17. 4. 2020 / AKTUALIZOVANÝ  nouzový plán zdravotní péče pro občany Sušicka v týdnu od 20. dubna

 

17. 4. 2020 / Svatební obřady jsou od 20. dubna povoleny – za jakých podmínek?

 

 

16. 4. 2020 / PŘEHLED uvolňování opatření

 letak uvolnovani

15. 4. 2020 / Od 15. dubna funguje odběrový stan na testování koronaviru v Klatovech

 

15. 4. 2020 / Od 20. dubna mohou  probíhat farmářské trhy, za dodržování pravidel odpovídá provozovatel

 

14. 4. 2020 / Chytrá karanténa začala i v  Plzeňském kraji

 

14. 4. 2020 / Plán uvolňování mimořádných opatření – kdy se co otevře?

 

13. 4. 2020 / AKTUALIZOVANÉ Oznámení praktické lékařky MUDr. K. Nové – nařízená karanténa, poskytování pouze distančních služeb

 

13. 4. 2020 / MANUÁL PRO OBČANY – práva a povinnosti za nouzového stavu


12. 4. 2020 / Dorazily další zásoby ochranných pomůcek, na Domažlicku startuje plošná desinfekce

 

10. 4. 2020 / PLOŠNÁ DESINFEKCE a intenzivní testování na Domažlicku

 

10. 4. 2020 / Další výjimky ze zákazu volného pohybu osob

 

9. 4. 2020 / Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné testování pracovníků domovů seniorů a sociálních služeb

 

9. 4. 2020 / Kde už je otevřeno a kam ještě nesmíme

 

9. 4. 2020 / ANDĚL NA DRÁTĚ  – bezplatná linka pomoci pro seniory – zařídit jim to  můžete i vy!

 

8. 4. 2020 / Karanténa několika zaměstnanců sušické nemocnice, omezení provozu některých pracovišť

                   – Informace krizového štábu k aktuální situaci v Sušici –

 

7. 4. 2020 / Nouzový stav potrvá do 30. dubna – dnes to schválila Poslanecká sněmovna

 

7. 4. 2020 / PODMÍNKY PROVOZU POVOLENÉHO MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB

 

 

7. 4. 2020 / Zmírnění zákazu volného pohybu osob pro sportování na venkovních sportovištích, pohyb v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek…

 

 

6. 4. 2020 / Domažlický okres má nejvíce nakažených  z Plzeňského kraje; hejtman žádá stát o pomoc pro domažlickou nemocnici a zrušení výjimky pro pendlery

 

6. 4. 2020  / Vláda prodloužila vnitřní ochranu státní hranice do 24. dubna – podrobnosti…

 

INFOleták – symptomy, testování, informace, prevence, jak na to…

 

2. 4. 2020 /  Aktualizovaný plán akutní zdravotní péče pro obyvatele Sušicka platný od 6. 4. 2020

 

1. 4. 2020 / Videokampaň Ministerstva zdravotnictví “Spolu proti koronaviru”

 

{jcomments off}