Vývoj nákazy Covidem v Sušici

INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP SUŠICE

 

Od 14. 10. vystoupila vplatnost další opatření nařízená vládou a Ministerstvem zdravotnictví.

Nejzásadnější změny jsou:

  • omezení počtu osob ve vnitřních i venkovních prostorech na 6 osob (s výjimkami),
  • zákaz přítomnosti veřejnosti vprovozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody a bary),
  • zákaz kulturních a sportovních akcí,
  • omezení úředních hodin na úřadech
  • omezení provozu škol.

 

Výuka v základních školách je zrušena, přechází na distanční vzdělávání. V provozu zůstávají obě mateřské školy v Sušici. Budou zajišťovat péči pouze pro děti pracujících rodičů.

Povinné předškolní vzdělávání u dětí, které zůstanou doma,bude zajištěno distančně ze strany MŠ.

Navíc MŠ umožňují péči o děti ve věku 6-10 let (děti 1. stupně ZŠ) pro pracující rodiče, kteří nemají možnost zdůvodů zaměstnání o děti pečovat.

Péče je zajištěna v době od 06:00 do 16:30 hodin učiteli základních škol.

ZŠ Lechova vyčleňuje učitele do MŠ Smetanova, ZŠ TGM vyčleňuje učitele do ZŠ Tylova.

Děti můžete umisťovat podle tohoto rozdělení. Péče je zajištěna včetně stravy. Není prováděna formou výuky. V provozu zůstávají školní jídelny.

Rodiče, pokud jsou doma, mají možnost zajišťovat stravu pro děti v těchto zařízeních.

 

 

Žádáme všechny, aby dodržovali nařízené zákazy a omezení. Jen tak se podaří situaci zvrátit. Je to na nás. 

Sledujte informace na internetových stránkách Městského úřadu.

 

covid susice

Děkujeme. Tajemník KŠ ORP Sušice

 

 

***

z regionu:

Počet nemocných s covidem stoupá strmě i v Plzeňském kraji, nejvíce nemocných je ve věku 25 – 44 let

(zdroj: https://plzenska.drbna.cz)

Současný vývoj epidemie v Plzeňském kraji kopíruje vývoj v celé ČR. Nejhorší je situace v okrese Plzeň-sever. Počet nových případu za úterý byl v kraji rekordní, jednalo se o 549 pozitivně testovaných osob. Oznámili to hygienici na dnešním jednání Krizového štábu Plzeňského kraje.

 

Aktuálně je v kraji 3713 nemocných a 3205 vyléčených. Na 100 tisíc obyvatel připadá 1181 potvrzených nákaz, což řadí Plzeňský kraj mezi ostatními regiony na páté místo. V Plzni je 1377 nakažených, na severním Plzeňsku 846, na jižním Plzeňsku 652 a na Klatovsku 383. Dalších 242 pacientů s covidem hlásí Domažlicko, 181 Rokycansko a 165 Tachovsko.  

 

Na základě informací od šéfa krajské hygieny Petra Pazdiory je v kraji nejvíce pozitivních osob ve věkové skupině 25-44 let, naopak ubylo pozitivních osob u nižších věkových skupin. Navýšilo se ale procento pozitivních ve věkové skupině 65+ z původních 11 procent na 13 procent z počtu odhalených pozitivit.

 

Dobrou zprávou je podle slov ředitele Pazdiory to, že odběrová místa mají dostatečnou kapacitu a na žádost KHS budou rozšiřovat otevírací dobu. Ocenil také pomoc Městské policie Plzeň, která poskytla své zaměstnance na výpomoc do call centra.

 

Lůžkové kapacity a další ubytovací možnosti

Krajský koordinátor intenzivní péče Jan Beneš z FN Plzeň informoval o počtu hospitalizovaných ve FN. Ke 3. říjnu to byo 130 nemocných v běžném režimu a 18 pacientů JIP. Uvedl také prognózy vypočítané pro náš kraj, s tím, že se na základě prognóz stále navyšuje kapacita lůžek pro pacienty s COVID-19, a to jak ve FN, tak v dalších nemocnicích. Kapacity nemocnic se navyšují s tím, že se omezuje operativa na akutní a onkologické výkony.

 

Kraj dostal od Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) za úkol vytipovat ubytovací objekty v kraji, kde by bylo možné ubytovat určené skupiny nemocných nebo osob v karanténě. „V současné době má kraj vytipované zejména domovy mládeže, kde je pro tyto účely volná kapacita. O způsobu využití objektů se bude s ÚKŠ jednat. Stejný úkol obdržel i Hasičský záchranný sbor, se kterým bude kraj toto koordinovat,“ uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.

 

Využití práce studentů zdravotnických oborů

Plzeňský kraj má k dispozici databázi studentů lékařské fakulty a dalších zdravotnických oborů (VŠ, VOŠ, SŠ), které by bylo možné oslovit v případě potřeby doplnění personálních kapacit do zdravotnických nebo sociálních zařízení. Po dohodě mezi kraji budou tyto studenti oslovováni dle místa bydliště, nikoliv dle umístění školy, kterou studují.

 

„Před tím, než by byla studentům nařizována pracovní povinnost, budeme je oslovovat, zda mohou pomoc poskytnout. Snažíme se také databázi upřesňovat tak, aby bylo zřejmé, zda již student nemá pracovní úvazek uzavřený v nějakém zdravotnickém zařízení,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová (ODS).

 

Databáze dobrovolníků

Od počátku vzniku je v databázi registrováno 352 dobrovolníků, z toho je 75 studentů lékařských fakult, lékařů a zdravotních sester se přihlásilo cca 50 a studentů nelékařských oborů cca 10. K dnešnímu dni reagovalo přes 40 studentů, kteří měli zájem pracovat jako dobrovolníci. O jejich pomoc už projevila zájem některá zdravotnická zařízení. Studenty například přímo oslovila také krajská záchranná služba. Někteří studenti jsou již zaučeni z první vlny epdemie a mohou hned začít pracovat.

 

Školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Kraj v úterý zveřejnil seznam škol a školských zařízení, která zajišťují péči o děti zaměstnanců vybraných profesí jako bezpečnostní složky, městská policie, pracovníci v sociálních službách. Škol je v současnosti 25. V současné chvíli je umístěno přibližně 30 dětí, nejvíce jih je v samotné Plzni. Ve čtvrtek je požadavek na umístění asi 50 dětí.

{jcomments off}