nemcucise

Jan Pelech: Jak to bude dál?

 

 

 Vážení spoluobčané, 

 

         dovolím si předložit svůj názor na situaci v naší nemocnici. Předesílám, že nejsem nijak politicky angažovaný, necítím žádný motiv stranit tomu či onomu, pouze si jako občan města zkouším utřídit dostupná data. Díky všem, kteří informují věcně, své argumenty jsou schopni prokázat a v čase je nemění. Původní účel mého vyjádření byla reakce na příspěvek pana Jonáše Bartoše (ODS) na FB – zde uvádím v upravené verzi.

Téma Nemocnice Sušice je jistě velmi široké. Zahrnuje odborné zdravotnické, ekonomické, manažerské, právnické, politické lokální i celostátní a další otázky a asi není v silách jednotlivce vše postihnout. Je třeba součinnosti týmu lidí, kteří jsou ochotni se situaci věnovat a pro dobro občanů společnou instituci, společný majetek spravovat. Řádně, v souladu s potřebami občanů, v souladu s dobrými mravy. 

Zastupitelé města se v prosinci 2019 dohodli na obnovení péče v Sušické nemocnici. Od začátku bylo jasné, že bude potřeba velké finanční podpory. Nemocnice byla po nedlouhém působení Nemosu/Penty a nečinnosti města v rozkladu, některá oddělení byla uzavřená. Léta se neinvestovalo, vybavení zestárlo, některé se “ztratilo”. Náročného úkolu obnovy se ujala parta nadšenců, kteří nehledali, proč a co nepůjde, ale hledali cesty, jak by to šlo. A dokázali to. Ne řečněním, ale prací. Sami dnes říkají, že nebylo vždy vše růžové, že se učili “za běhu”. Navzdory mnoha úskalím, především při shánění personálu a uzavírání smluv s pojišťovnami, se věc podařila. Nemocnice se rozběhla v požadovaném rozsahu a vše fungovalo. Po posledních náhlých zásazích stran města, po odvolání jednatelů a jmenování nového ředitele, se situace značně změnila. Provoz se omezuje, pracovníci se propouští a rozsah zdravotní péče se zmenšuje. Prostě a jednoduše – TEĎ to nefunguje. To je neomluvitelné, zvláště v “COVIDovém” období.

Záměrné účelové manipulování s daty ze strany některých představitelů města je zřejmé. Například nám je prezentováno, že 300 milionový rozpočet města dlouhodobě neunese 60 milionů na nemocnici. ALE víme, že se v tomto případě jednalo o 2 rozpočty tj. celkem cca 600 milionů. ALE víme, že ztrátovost byla částečně už nyní vyřešena – zvyšující se zálohy od pojišťoven, státní příspěvek za jarní “COVID období” apod. V blízké budoucnosti měla být ztrátovost řešena také například těmito způsoby: navýšením kapacity lůžek (tím by došlo k dalšímu zvýšení příjmů od pojišťoven), zvyšováním výkonnosti nemocnice, postupným přechodem z krizového řízení na standardní atd. To vše podle městem objednané (a později asi měsíc utajované) analýzy s výhledem na vyrovnaný rozpočet v řádu dvou až tří let. V prvním roce provozu se jednoznačně jednalo především o náklady na restart – nejde tedy v žádném případě o dlouhodobou zátěž rozpočtu v avizovaném rozsahu. Nemocnice „pod městem“ dosahovala vyrovnaného hospodářského výsledku i dříve, není důvod se domnívat, že by to teď nešlo.

Proč došlo k odvolání bývalých jednatelů? PRÝ funkci jednatele nemohou vykonávat, protože podnikají – ALE nový jednatel rovněž podniká. PRÝ bývalí jednatelé nedokladovali 12 milionů – ALE nikdo neprokázal, že by peníze chyběly. Nešlo o účelovou dotaci s povinností konkrétního režimu dokladování a bývalí jednatelé mají podle vlastních slov vše v účetnictví a v “bance”. PRÝ náklady na platy personálu převyšují platby od pojišťoven – ALE víme, že pojišťovny posílají jen zálohy a podle skutečných výkonů je doplácí zpětně. Na základě dohody s bývalými jednateli se zálohy postupně navyšovaly. V blízké budoucnosti mají od pojišťoven a za jarní COVID období “dorazit” milionové platby, ALE spravovat je má někdo jiný, než ti, kteří se o jejich získání zasloužili. Podobných argumentů je celá řada. Jednou z posledních byla výtka, že bývalí jednatelé nechtějí pomáhat novému vedení. ALE oni byli přece za údajně nesprávný postup při správě majetku odvoláni – i když způsob provedení spíše odpovídá pojmenování “nevybíravým způsobem vyhozeni”. Nový ředitel se bude s nemocnicí a jejími specifiky nejspíš nějakou dobu seznamovat. Otázkou je také jeho diskutabilní působení v Nemocnici Klatovy. Máme na takovýto krok prostor? Je toto opravdu rozhodnutí řádného hospodáře? Kdo z tohoto postupu má nebo bude mít prospěch? Pacienti? Zájmové skupiny? Byla to motivace politická? Osobní?

Podporu bývalým jednatelům a směru vedení Sušické nemocnice, který nastolili, vyjádřili kromě lékařů, sestřiček a mnoha občanů také například Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a Lékařský odborový klub, senátoři Pavel Fischer a Zdeněk Papoušek, senátor a lékař 1. LF UK Marek Hilšer. Dále jsou připraveni jednat o podpoře nemocnice starostové ze Svazku obcí Pošumaví a z Mikroregionu střední Pošumaví. Podpořit nemocnici jsou ochotni také představitelé kraje. Ti všichni jsou současnou situací v Sušické nemocnici rovněž znepokojeni. 

V Sušici máme několik městských zastupitelů, kteří se o problematiku nemocnice zajímají do hloubky a bojují za naše právo na dostupnou zdravotní péči. Plně funkční nemocnice pro ně není jen “bezedná díra” (jak někteří uvádí), ale je to především základní součást vybavenosti města a služba občanům. Sám jsem si vyzkoušel v reálné situaci, jak to s tou dostupností péče je, když jsem před rokem vezl své, po týdenních horečkách vysílené, bezvládné tříleté dítě do nemocnice v Klatovech. Tam mi oznámili, že sice vidí, že potřebujeme hospitalizovat, ale že pro nás nemají místo z důvodu obsazené kapacity, že můžeme zkusit jet do Strakonic. Chápu tedy velice dobře, jak se mohou cítit starší spoluobčané, pro které není tak snadné cestovat, nebo ti, kteří nemají auta nebo ti, kteří nejedou “jen” ze Sušice, ale z odlehlejších míst regionu. Chápu ty, kteří mají v této souvislosti obavy o své blízké i o sebe samé.

Nezlobte se, prosím, není-li mnou prezentovaný názor dostatečně ucelený či fundovaný. Budu upřímně rád, když mi někdo povolaný pomůže vyjasnit případné nesrovnalosti. Třeba mi nějaké zásadní informace unikly, mohl jsem něco špatně pochopit nebo jsem se nechal příliš unést emocemi. V každém případě dostupnost zdravotní péče pro občany našeho regionu považuji jednoznačně za prioritu. Bohužel se zdá, že někteří tuto myšlenku nesdílí, zjevně často díky polovičaté informovanosti. Jiní o ní jen planě hovoří v příkrém rozporu s jejich reálnými činy a rozhodnutími. Následky těchto rozhodnutí pak neseme všichni. Ti, kteří současný stav způsobili, mohou stále ještě mnohé napravit. Především na nich záleží, jak to bude dál. My, občané města a celého regionu, také můžeme mnoha způsoby vyjádřit svůj názor – například ve volbách. To už se ostatně stalo i při těch posledních, krajských.

 

Zdravotnickému personálu a všem, kteří nezištně pomáhají ostatním, patří veliké díky, v dnešní době zvláště.

 


S pozdravem Jan Pelech

 

 


{jcomments off}