Otázky nad činností dozorčí rady Sušické nemocnice

 

OTÁZKY NAD ČINNOSTÍ DOZORČÍ RADY SUŠICKÉ NEMOCNICE

 

 

       Následující dotazy byly poslány předsedovi dozorčí rady panu Jiřímu Chejnovi, ten však odmítl odpovědět s odůvodněním, že dozorčí rada Sušické nemocnice není povinným subjektem dle zákona 106/2009 Sb., a navíc je vázán mlčenlivostí. Na jeho doporučení jsem se tedy obrátila přímo na valnou hromadu Sušické nemocnice s.r.o., kterou jsem prostřednictvím podatelny MÚ Sušice požádala o vyjádření nejpozději do 15 dnů. Veřejnost má právo na informace, proto jsem se rozhodla své otázky uveřejnit a touto otevřenou formou požádat o co nejrychlejší odpověď. Nebývá zvykem, aby na otázky novinářů odpovídaly oslovené subjekty takto dlouho.

 

Valné hromadě (radě města),

 

obracím se na vás s prosbou o zodpovězení následujících otázek. Ráda bych na webu isusice.eu zveřejnila informace o činnosti dozorčí rady Sušické nemocnice s.r.o.

 •  Na začátek by čtenáři serveru rádi věděli, jakým způsobem vybrala valná hromada (rada města) členy dozorčí rady (dále pouze DR)? Jaké odborné a profesní předpoklady mají jednotliví členové DR?

 

 • Proč nejsou v DR zastoupeny všechny politické subjekty zastupitelstva města Sušice? 

 

 • Plyne členům DR z funkce odměna? V případě, že ano – jaká?

 

 • Velké množství dotazů směřuje k odůvodnění odvolání jednatelů V. Rady a P. Haise. Jaké důvody DR předložila valné hromadě, která odvolala výše jmenované jednatele ad hoc, byť jmenováním jednoho z členů DR (Jiřího Vlčka) jednatelem přišla o dostatek členů a v tu chvíli byla nelegitimní?

 

 • Po jmenování Jiřího Vlčka novým jednatelem nemocnice bylo nutné dovolit chybějícího člena DR. Kdo nanominoval pana Pavelce? Proč se za nemocnici jmenoval někdo bez zdravotnického vzdělání? Je mezi členy DR někdo s lékařským vzděláním?

 

 • Kolikrát zasedala DR od 14. září, ode dne kdy byli odvoláni bývalí jednatelé?

 

 • Není chybou, že valná hromada odvolala oba jednatele, když v zakládací listině Sušické nemocnice s.r.o. jsou jednatelé dva a aktuálně je ve vedení SN jen jeden?

 

 • Valná hromada argumentovala, že odvolala jednatele na základě doporučení DR. V té době nebyla DR zapsaná v obchodním rejstříku a tím pádem neměla žádnou legitimitu. Kdy a proč tak pozdě byla DR zapsaná do obchodního rejstříku?

 

 • Podle dostupných informací před výměnou jednatelů v nemocnici DR nebyla ani jednou, takže nebylo možné ověřovat informace a zjistit, co v nemocnici funguje a co nikoliv. Naopak po jmenování nového jednatele byli členové DR viděni v nemocnici velmi často. Jaký byl cíl těchto pravidelných návštěv? Je v nemocnici prováděn zmiňovaný forenzní audit (zdroj Plzen.cz a TV Seznam: Záhady Josefa Klímy)?

 

 • V médiích koluje informace, že nemocnice nemá po rezignaci MUDr. Ondřeje Krajníka garanta lékařské péče. Což je v rozporu s řády a směrnicemi nemocnice. Jste si vědomi toho, že to ohrožuje získání akreditace?

 

 • Kdo koordinuje implementaci nařízení Ministerstva zdravotnictví v Sušické nemocnici?

 

 • Má nemocnice jmenovitě sestavený krizový tým? Součástí týmu by měl být garant lékařské péče, který v Sušické nemocnici chybí. Kdo v nouzovém stavu nahrazuje epidemiologa?

 

 • Současný jednatel Jiří Vlček znovu přijal do pracovního poměru propuštěnou účetní, která poslala na základě podvodného e-mailu půl milionu korun bez faktury na dosud neznámý účet. Přijde vám tento krok správný? Jste si vědomi finančních důsledků, které přijetí této účetní bude mít pro Sušickou nemocnici?

 

 • Několika dodavatelům nebyly včas uhrazené faktury za materiál a služby. Jednak je to v současné situaci velmi rizikové a zároveň to dělá Sušické nemocnici špatné jméno. Co si o tom myslíte?

 

 • Spousta argumentů, které padly pro odvolání bývalých jednatelů, byla již vyvrácena a po měsíci a půl od odvolání neobstojí. Doporučili byste i dnes odvolání V. Rady a P. Haise se znalostí důsledků, které to na provoz nemocnice mělo, má a mít teprve bude? 

 

Tímto vás na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zápisy dozorčí rady a zápisy ze zasedání krizového týmu Sušické nemocnice.

 

Odpovědi a podklady ke zpracování článku pošlete prosím nejpozději do 15 dnů na sarah.huikari@sumava.eu

 

V Sušici 6.11.2020

Sarah Huikari

 

 

 {jcomments off}