Historicky první sušické referendum bude

 

SUŠIČANÉ SHROMÁŽDILI DOSTATEK PODPISŮ K VYHLÁŠENÍ HISTORICKY PRVNÍHO REFERENDA 

 

Za pouhých sedm dní se Sušičanům podařilo získat požadovaných 20% podpisů oprávněných voličů. Přípravný výbor sečetl ke dnešní 13. hodině (11. listopadu) 2 230 platných podpisů, které jsou potřebné k podání návrhu na vyhlášení Referenda o zachování Sušické nemocnice a odložení výstavby sportovní haly. Celkový součet podpisů budeme aktualizovat.

11. listopadu, kdy se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva, odnese přípravný výbor podpisové archy na Městský úřad Sušice. 

 

124331877 364611158199015 4098193841380779349 n

 

Městský úřad musí podaný návrh posoudit do 15 dnů. Shledá-li v návrhu nedostatky, stanoví zmocněnci písemně lhůtu k jejich odstranění, v opačném případě sdělí zmocněnci, že je návrh bezvadný. Pokud se úřad do 30 dnů od podání návrhu nevyjádří, považuje se pak návrh taktéž za bezchybný. Návrh přípravného výboru předloží posléze rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání. Zastupitelstvo po předložení návrhu rozhodne na svém nejbližším zasedání usnesením o vyhlášení místního referenda a zároveň stanoví den jeho konání.

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení. Tisk hlasovacích lístků zajišťuje obec, lístky vydává hlasujícím komise v den hlasování. Dobu a místo konání, vymezení hlasovacích okrsků a znění otázek zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem konání.

 

K platnosti rozhodnutí je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných voličů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, bude-li pro nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.

{jcomments off}