Lednová nabídka městských bytů k pronájmu

Výzva k podání nabídky na pronájem

 

městského bytu velikosti 3+1:

 

 

Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1159, Sušice.

Byt se nachází v sedmém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,48 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 8 m2, předsíň 10,24 m2, koupelna 2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2.
Celková rozloha bytu 73,04 m2.
Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 9:00 do 9:15 hod.

 

 

Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice.

Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2, koupelna 2,86 m2, WC 1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2.
Celková rozloha bytu 76,99 m2.
Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 9:20 do 9:35 hod.

 

 

Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkařská, čp. 976, Sušice.

Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 16,12 m2, 2. pokoj 20,17 m2, 3. pokoj 20,17 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + WC 4,12 m2, sklep 1,44 m2.
Celková rozloha bytu 81,08 m2.
Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 10:00 do 10:15 hod.

 


Žadatel musí splnit tyto podmínky:


– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
– nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti
němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena
(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu
vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žadatelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2021 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

 

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:


Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů. 

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.

 

 

{jcomments off}