1 / 2021 Nezaměstnanost

 

 

Informace o nezaměstnanosti za leden 2021

 

 

 

V měsíci lednu 2021 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 1 178 osob, tedy 3,2 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 2 004.

 

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. lednu 2021 meziměsíční nárůst počtu uchazečů, zvýšil se také počet volných pracovních míst. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce ledna na úřadech práce evidováno celkem 15 598 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,6 % a v rámci mezikrajského srovnání byl pátý nejnižší.

 

 

vyvoj nezam leden

 

  

 


 

Pro srovnání : 

 

•   Státní rozpočet v lednu skončil ve schodku 31,5 mld. Kč, uvedlo Ministerstvo financí. Jde o nejvyšší lednový schodek. Loni v lednu byl rozpočet v deficitu osm mld. Kč.

•   Hrubý domácí produkt klesl v roce 2020 podle předběžného odhadu o 5,6 %. Ve 4. čtvrtletí HDP meziročně klesl o 5,0 % a mezičtvrtletně rostl o 0,3 %.

•   Česká republika loni obdržela z unijního rozpočtu 145,9 miliardy korun a odvedla do něj 60,2 miliardy korun. Získala tak o 85,7 miliardy korun více, než zaplatila, což je druhý nejlepší výsledek od vstupu republiky do EU v roce 2004

 

 


 

 

 

Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

 

vyvojvekuleden

 

       Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci ledna 2021 lidé ve věku 55 až 59 let (2 278 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,6 %. Nejméně osob, kteří hledaly zaměstnání, bylo ve věkové skupině do 19 let (548 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,5 let. K 31. 1. 2020 byl průměrný věk nezaměstnaných vyšší – 43,0 let.

 

 


 

 

Týdenní počty zemřelých (předběžné údaje)

 

 poctyzemreli

       Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v roce 2020 zemřelo v Jihočeském kraji 7 793 osob, což je o 13,2 % více než v předchozím roce. Velký nárůst počtu zemřelých je v úzké souvislosti s epidemií nemoci covid-19.

 

        Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75–84letých a více muže než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

 


 

 

Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje podle čtvrtletí v letech 2012 až 2020

 

pocetubytovan

 

       Během roku 2020 se v ubytovacích zařízení Jihočeského kraje ubytovalo 1,1 mil. hostů na 3,3 mil. noclehů. Šlo především o tuzemské hosty a jejich přenocování, když celosvětová pandemie koronaviru omezila zejména příjezdy hostů ze zahraniční. Ubytovací zařízení kraje vykazovala pokles návštěvnosti po celý rok 2020. Hluboký propad byl patrný zejména ve 2. a 4. čtvrtletí. Jen ve 3. čtvrtletí byl počet hostů díky tuzemským klientům, kteří vyrovnali výpadek zahraničních hostů, do značné míry srovnatelný s minulým rokem. Silná letní turistická sezóna, která je pro kraj charakteristická, se tak na celoročním počtu hostů i počtu přenocování podílela více než ze 70 %.

 

 


 

  

Registrované trestné činy v Jihočeském kraji podle kategorií

 

kriminalita

 

       Mezi 137 mravnostními trestnými skutky bylo mimo jiné zaevidováno 34 případů znásilnění a celkem 53 případů pohlavního zneužívání. V kraji bylo v roce 2020 vyšetřováno šest vražd, přičemž všechny byly objasněny.

 

 


 

 

Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020

 

subjekty

 

       V RES bylo k 31. 12. 2020 v Jihočeském kraji evidováno celkem 166 853 ekonomických subjektů, z nichž se nově zaregistrovalo 4 385 podniků. Fyzické osoby tvořily 75,8 % (3,3 tis.), především podnikající dle živnostenského zákona (3,0 tis.). Právnické osoby se na celkovém počtu nově vzniklých ekonomických subjektů podílely 31,8 %. Mezi nově vzniklými právnickými osobami převládaly společnosti s ručením omezeným (777) a spolky (162). Do konce roku 2020 v Jihočeském kraji zaniklo 3 146 ekonomických subjektů, tj. o 3 027 subjektů méně než v předešlém roce. Fyzické osoby tvořily 87,5 % a právnické osoby 12,5 %. Mezi fyzickými osobami bylo 2,3 tisíce živnostníků.

 

  

 


 

 

Ceny realit rostlou, lidé masivně přecházejí do nájmů

vyvojnemovitost

 

       Meziroční zdražení zvýšilo průměrnou cenu domu v Česku na 37 635 Kč za metr čtvereční a bytu na 67 517 Kč za metr čtvereční. Ve čtvrtém kvartálu loňského roku padl zásadní milník – pražské byty z druhé ruky se poprvé ve své ceně přehouply nad 100 tisíc korun za metr čtvereční. Do nájmů se přesunulo největší množství lidí za poslední roky – o 36,5 procenta více než před rokem, v Praze dokonce o 50 procent. Ceny nájmů na sklonku roku padly i tam, kde celý rok rostly. V Praze jsou momentálně na úrovni roku 2018.

 

 


{jcomments off}