Únorová měsíční amplituda teploty vzduchu

Rozdíl mezi měsíčním maximem a měsíčním minimem meteorologického prvku v témže měsíci se v meteorologii nazývá měsíční amplituda. Únor 2021 se vyznačoval poměrně výraznými výkyvy teploty vzduchu, proto nás zajímala měsíční amplituda týkající se právě teploty. Navíc je známo, že nejvyšších výkyvů dosahuje teplota v chladných horských údolích, je zde tudíž nasnadě zaměřit pozornost na tyto tzv. mrazovky, v našem případě jako obvykle v oblasti Šumavy.

 

Letošní únorová měsíční amplituda teploty vzduchu byla sice neobvykle vysoká, ale nebyla nejvyšší naměřená. Pro ilustraci poslouží porovnání únorových amplitud na vybraných stanicích měřících ve zmiňovaných mrazovkách více než 30 let. Jak dokumentuje přiložený graf, na stanicích Hliniště a Kvilda Perla jsou k dispozici tyto údaje od pana Antonína Vojvodíka od roku 1986, na stanici Horská Kvilda II disponuje navíc souvislou řadou měření teploty vzduchu v meteorologické budce již od roku 1978. Z grafického vyjádření měsíčních amplitud je zřejmé, že na Hliništi se letos jednalo o druhou nejvyšší únorovou amplitudu od roku 1986, na stanici Kvilda – Perla o v pořadí čtvrtou a na stanici Horská Kvilda II v pořadí o třetí (od roku 1986 by se jednalo o druhou nejvyšší). Vůbec nejvyšší únorové amplitudy teploty vzduchu byly na všech uvedených stanicích naměřeny v roce 1998, kdy Horská Kvilda II dosáhla hodnoty 48,8 °C, Hliniště 51,0 °C a Kvilda – Perla dokonce 52,7 °C. Přesto lze letošní výrazné únorové výkyvy teploty vzduchu na Šumavě hodnotit jako neobvykle vysoké.

 

V tabulce níže uvádíme šumavské stanice, které během měsíce února dosáhly na amplitudu alespoň 40 °C. Největšího rozpětí teplot v únoru dosáhly stanice Rokytská slať, Kvilda – Perla a Březník. Za zmínku jistě stojí i obydlené oblasti jako Horská Kvilda, Hliniště nebo Volary. U většiny stanic byla minimální teplota naměřena 14. nebo 15. února, maximální měsíční teplota v období od 23. do 25. února. 

 

Pro názornost či porovnání je možné ještě uvést, že v pražském Klementinu byla od počátku pozorování (r. 1775) zaznamenána nejvyšší měsíční amplituda právě v únoru, a to už v roce 1871 s hodnotou 37,4 °C.

 

Tabulka šumavských stanic, kde byla měsíční únorová amplituda alespoň 40 °C: 

stanice m n.m. amplituda min teplota max teplota
Rokytská slať 1089 48,1 -31,3 16,8
Kvilda – Perla 1058 47,1 -31,4 15,7
Březník 1137 46,3 -30,7 15,6
Horská Kvilda II 1052 46,0 -28,2 17,8
Ždárek 968 45,0 -29,9 15,1
Hliniště 800 43,5 -25,7 17,8
Volary, Mlýnský potok 755 43,3 -24,2 19,1
Horská Kvilda 1048 43,2 -27,3 15,9
Volary, Luční potok 748 42,7 -23,8 18,9
Stögrova Huť, Jedlový potok 752 42,7 -24,8 17,9
Knížecí Pláně 975 42,4 -27,9 14,5
Volary, ČOV 749 42,2 -23,4 18,8
Lenora – Houžná 763 41,8 -23,3 18,5
Arnoštov 824 41,2 -24,0 17,2
Kvilda obec 1063 41,1 -23,4 17,7
Pasečná 785 40,8 -23,0 17,8
Borová Lada 892 40,7 -24,0 16,7
Řasnice 770 40,3 -23,8 16,5
Volary, Tolarova ul. 760 40,0 -20,9 19,1
Černá v Pošumaví 740 40,0 -22,4 17,6

 

 

 

zdroj dat:  ČHMÚÚH AV ČRPřF UKZFJUVÚVVÚV TGM

(jp, ir)