Sušická nemocnice – přežije?

Sušická nemocnice – přežije?

 

V pátek 19. března 2021 byl na stránkách www.qap.cz zveřejněn článek „Problémy ve zdravotnictví?…“ o tom, že hejtmanka Ilona Mauritzová obdržela otevřený dopis s výzvou k zesílení aktivity Plzeňského kraje ve věci zachování sušické nemocnice; není zcela jasné, zda text obsahuje pouze vyjádření hejtmanky, nebo zda se jedná také o názory autora/autorky či někoho úplně jiného. V každém případě podávané informace nejsou úplné.

 

            Sušická nemocnice skutečně patří městu: Sušice nemocnici převzala v r. 1998, když ji bývalý okres Klatovy hodlal zrušit, a pak ji samostatně provozovala v podstatě úspěšně až do r. 2015, kdy tehdejší (a vlastně i dnes) vládnoucí skupina v zastupitelstvu, i přes nesouhlas veřejnosti, nemocnici pronajala společnosti NEMOS. Během čtyř následujících let byla vcelku prosperující nemocnice téměř zlikvidována. Dlouhodobý a vytrvalý tlak veřejnosti však nakonec překonal odpor vládnoucí části zastupitelstva, takže v r. 2019 město téměř zruinovanou nemocnici převzalo zpět a s částečnou pomocí kraje ji přece jen začalo obnovovat.

 

            V článku uvedené tvrzení, že „nemocnici vlastní město Sušice, a proto je zodpovědnost a zajištění péče primárně v kompetenci vlastníka“ ovšem bezpochyby nelze přijmout úplně. Stát se této své původní zákonné povinnosti zajištění zdravotní péče „elegantně“ zbavil jejím přenesením na několik subjektů, z nichž jedním je i kraj. Současná myriáda zákonů (viz Tacitus, že nejzkaženější stát má nejvíce zákonů) sice praktickou realizaci zákonného zajištění zdravotní péče snad ani neumožňuje, ale vedle zákonné povinnosti však snad pořád ještě existuje i povinnost mravní, byť i byla v rozporu se základním principem „moderní“ ekonomie, že o peníze jde (až a jedině) v první řadě.

 

Sušická nemocnice před pronájmem NEMOSu zajišťovala akutní lůžkovou péči pro cca 40 tisíc obyvatel sušického regionu, navíc zdvojnásobených o návštěvníky, a nyní tedy začala postupně tuto péči obnovovat. Není ovšem přijatelné, aby obec trvale zajišťovala povinnosti jiného subjektu, navíc bez adekvátní spoluúčasti. Do budoucna lze existenci funkční sušické nemocnice zajistit jen tak, že nemocnice bude ve vlastnictví města a že s jejím provozem pomůže kraj. A právě toto řešení je již roky prosazováno!

 

Proč se nedaří toto řešení prosadit? Starosta (ODS) za podpory svých trabantů usiluje se nemocnice zbavit – pronájmem NEMOSu, předáním kraji, jakkoli. Snad má obavy, že by se pak nemohl dostatečně starat o město a jeho sportovní areály tak, jak dosud činí (což je vidět na každém kroku), nebo že by zatížení městského rozpočtu mohlo omezit další rozvoj města, např. ohrozit výstavbu slíbené sportovní haly. Prohlašuje, že „město neumí nemocnici řídit“. Přitom úkolem starosty, a ani úředníků na městském úřadě, není „nemocnici řídit“, ale zajišťovat podmínky pro její bezchybný a efektivní provoz. Ale v tom to právě vězí: zajišťovat podmínky znamená trvale sledovat situaci (starat se) a včasným a správným zásahem zamezit nežádoucímu vývoji – např. jednáním se zainteresovanými stranami (obce v regionu, kraj, stát…), uplatněním organizačních opatření, vstřícnou hospodářskou politikou (např. stavební parcely nebo byty pro zdravotní personál nemocnice) apod.

 

Sušická nemocnice byla původně obecně prospěšnou společností, takže rozhodování o ní plně náleželo zastupitelstvu města (21 členů). V r. 2019 však zastupitelstvo, i přes varování, na naléhání příslušníků starostova kruhu změnilo nemocnici na společnost s ručením omezeným (tedy už nikoli pro obecný prospěch, ale pro zisk), čímž se zřejmě zcela zbavilo možnosti o nemocnici rozhodovat (viz rozhodnutí NSS „8 As 149/2017 – 45“) a veškeré pravomoci tím předalo městské radě – a ta se podle toho chová. Nyní tedy o nemocnici, v podstatě absolutně, rozhoduje pouze rada města Sušice, přičemž starosta má v sedmičlenné radě 5 hlasů. Tím je dáno vše. Protože zatím všechny pokusy, aby tato vládnoucí skupina ve věci nemocnice jednala korektně a otevřeně, selhaly, byl hejtmance zaslán předmětný otevřený dopis, aby kraj do jednání o nemocnici vstoupil důrazněji.

 

Plzeňský kraj se pomoci sušické nemocnici výslovně nezřekl. Pravda, nelze počítat s tím, že nemocnice, pokud bude poskytovat péči potřebnou v regionu, bude přinášet zisk, což zřejmě bylo hlavním účelem jejího pronájmu (viz starosta 22.03.2017 MFDnes: „Nemocnice stála miliony ročně, dnes jen inkasujeme.“). Pokud však do r. 2015, kdy byla nemocnice pronajata NEMOSu, byla i při tehdejší úrovni starostlivosti města o nemocnici průměrná roční dotace města nemocnici 1,2 milionu Kč (asi 1% obratu nemocnice, necelého ½% rozpočtu města Sušice), není nutno předpokládat, že nyní by měla vzrůst o několik řádů, zvláště, pokud stát (tedy PS a SS PČR) začne napravovat zrůdnosti, jež ve využívání veřejného zdravotního pojištění zavedly předchozí vlády, a pokud nemocnice bude pracovat alespoň stejně efektivně, jako v době před pronájmem.

 

Plzeňský kraj však bezpochyby rozhodně nechce „házet peníze do černé díry“ a podporovat nemocnici bez toho, aby věděl, jak si nemocnice stojí a jaké má perspektivy. K tomu potřebuje informace, a to jak od města, tak především od nemocnice. A v tom je problém. Informace vyžádané krajem vedení města a nemocnice dodává liknavě, pokud vůbec, a natolik nedostatečné, že nedávají jasný a spolehlivý obraz o dosavadním vývoji nemocnice a jejím současném stavu; snad i proto kraj jedná poněkud zdráhavě. Právě proto, aby se situace co nejrychleji změnila a problém nemocnice se začal skutečně řešit, byl hejtmance zaslán otevřený dopis, aby kraj do problematiky vstoupil razantně. Čas totiž hraje proti nemocnici, tedy proti zájmům obyvatel sušického regionu.

 

Vladimír Říha

 

164498616 501783411231259 6745300368524295983 n

164498604 373323700771341 5318892736278084152 n

 

______________________________

Další články s touto tématikou:

 

Sušická nemocnice: Co bude až tady nebude Covid?

10. vydání SOS

Otazníky kolem nemocnice

Referendum: co se nyní děje?

 

 

{jcomments off}