3 / 2021 Nezaměstnanost

 

 

Informace o nezaměstnanosti za březen 2021

 

 

 

V měsíci březnu 2021 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 1 104 osob, tedy 2,9 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 1 789.

 

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. březnu 2021 meziměsíční pokles počtu uchazečů, počet volných pracovních míst se zvýšil. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce března na úřadech práce evidováno celkem 15 116 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 % a v rámci mezikrajského srovnání byl pátý nejnižší.

 

nezam1

 


 

Pro srovnání : 

 

Soběstačnost ve výrobě potravin rostlinného a živočišného původu (%)

        


      Potravinová soběstačnost v České republice se od roku 1993 do roku 2019 snížila pro téměř všechny sledované komodity, pouze soběstačnost ve výrobě piva vykazuje vzestupný trend.

 

 csugraf

 

        Zemědělskou výrobu negativně ovlivnil také úbytek pracovních sil daný nízkou atraktivitou práce v zemědělském sektoru. Podle statistiky ročních národních účtů bylo v kategorii rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti v roce 1993 zaměstnáno 236,5 tisíce osob, v roce 2019 už jen 138,9 tisíce osob, tj. o 41,3 % méně. Podíl této kategorie na celkové zaměstnanosti klesl ze 4,7 % na 2,6 %.

 

 csugraff

 


 

 

Státní rozpočet

 saldo

 

       Pokračující restriktivní opatření omezující ekonomickou aktivitu mají i nadále negativní dopad na daňové výnosy státního rozpočtu, jejichž pokles je prohlubován snížením zdanění práce, kapitálu či majetku, a dále změnou rozpočtového určení daní ve prospěch územních rozpočtů.

 

 

 


 

 

nezam5

 


 

 

 

 

 Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv

{jcomments off}