Co Vodník? Je něco na hraně. Říkám bacha…

 

 

Co Vodník? Je něco na hraně. Říkám bacha…

 

 

 

       Město vypsalo záměr pronájmu chatek do roku 2060. Hodně zajímavá, riskantní a kontroverzní věc. S dalekosáhlými možnými důsledky.

 

       Rozhodnutí mají zastupitelé učinit na květnovém zasedání. Hodně to sleduji. Byl jsem u počátku projektu, a tak mám pár poznámek.

 

       V roce 2008 -2010 se nám podařilo dostat na Vodník investice asi za 15 mil Kč. Asfaltová dráha, objekt sociálek a sprch a provozní zázemí byly placeny převážně z grantů. Funguje to dobře.

 

       Cesta, světlo i parkování „tam dole“ jsou OK. Velkou zásluhu má spolek Vimpersko na tom, že je teď vše podle zákonů posvěceno a schváleno. Myslím tím stavební náležitosti, legalizace a limitace odběru vody, odpady a atd. A že se to postavilo z „městské kasy a peněz privátu“ je pozitivní. Bez součtu milionů by to nebylo. „Záhady“ za období starostů Petráška a Martanové se musí dát do pořádku, vyjasnit a napravit.

 

       Mnou podepsaná smlouva s p. Paštikou na pronájem chatek do roku 2026 byla a je férová. Tehdy nebyl jasný plán co s chatkami udělat. „Za nízké nájemné (70 tis. Kč/rok, zvyšované o inflaci) to bude rychlá oprava na slušnou úroveň a rozjedou se ubytovací služby“ byla vzájemná myšlenka. Mám rád „firemní jednání“. Odpadají takové „bla, bla kecy, studie studií a promarněný čas“ a jede se na vzájemném plnění a kontrole. A fungovalo to.

 

       Ale. Ve vedení města jsme nikdy neuvažovali o prodloužení nájemního stavu za rok 2026.20201216 152553 optimized

 

       Podle našich představ by mělo mít město do té doby (ukončení nájmu) projednanou a připravenou architekturu prostoru Vodníka – tratě, asfaltdráha, přístup, zasněžování a městský zdroj vody, parkování, zcelení pozemků (velký mix majitelů), kde se vezmou investiční a provozní peníze, kdo bude správcem celého areálu, jak bude vypadat zabezpečení atd., atd. A především musí být hotová finanční a časová rozvaha.

 

       Tak jsme prostě chápali podmínky pro rozvoj Vodníka i s ohledem na velmi cenný přírodní a vizuální ráz prostoru. Z toho se měl pak vytvořit konečný materiál, zapracovaný do Plánu rozvoje města a schválený zastupitelstvem. Pak by se začaly kreslit jednotlivé projekty, shánět peníze a řešit to vše praktické.

 

       Prostě naše představa po ukončení smlouvy byla, ať to má v budoucnu pod správou město. A dát dohromady kolem 10 mil. Kč na nové chatky za 5 let, pro slušně fungující vedení, s ohledem na výši rozpočtu města, je to naprosto řešitelná, řekl bych i běžná, věc. Je zde i možnost rychlé návratnosti, jak o tom hovořil Tomáš Samek na ZM 26.10.2020.

 

       Naše vedení města zřídilo, „komisi Vodník“, kde se mělo vše konzultovat a dávat RM doporučení. Byli tam zástupci různých spolků, Vimpersko, SKI a za město tam byla radní Šárka Janásková. Byla to snaha vše posunout do rozumného řešení. Výsledkem byla shoda na prodloužení asfaltové dráhy, na zasněžování, na prodloužení lyžařských tratí. Byli jsme pro další nové sporty, stezku ve stromech atd. Městské služby byly ustanoveny jako správce. Nechci se vyjadřovat k postojům SKI Vimperk. Mám všechny jejich dokumenty v počítači a je hodně dobré to srovnávat se současnou situací. Je to zajímavé lidsky, to charakterové srovnání.

 

       Prachatický deník 21. 3. 2021 napsal, že další privátní pronájem na „věčné časy“ (jak jinak to chápat do roku 2060) je „…podle vedení města Vimperk v souladu s koncepcí rozvoje Vodníku“.

 

       „Koncepce Vodníka“ je na webu města. Je to vlastně prezentace radního P. Samka z roku 2019 určená veřejnosti.

 

       Napsat tam krásné myšlenky, dát tam atraktivní fotky a hodně slibů je fajn. Je pozitivní, že tam je malorážková střelnice utlumena, doporučeno jmenování správce atd. Jenže kroky města od roku 2018? Nic moc. To sráží hodnotu prezentace na málo cenný papír. A materiál mnou popsaný výše to určitě není.

 

       A navíc tato „Koncepce“ nikdy nebyla projednávána ani radou ani zastupitelstvem. A o chatkách zde není ani slovo. Kde to tvrzení o „souladu“ starostka vzala, je záhadou.

 

       Město si nechalo udělat studii podzemní nádrže jako zásobárny vody pro zasněžování. Nejlépe tam vychází čerpání z Křesánovského potoka. Je hotov projekt trasy na rozvod vody. Je dobře, aby voda i rozvody byly na městském pozemku. My jsme připravili širší studii „vodní nádrže Pod Hrabicemi“ z grantů na zadržování vody, z protipovodňových opatření atd. Pracovali jsme na tom s rybáři, odborem životního prostředí a je to hotovo.

 

 

Proč to vše píši?

 

Ve hře je totiž celkový pohled na rozvoj a funkci komplexu celého prostoru Vodníka a teď až do roku 2060.

 

       Město má asi 4 ha pozemků, další jsou ve vlastnictví církve a privátu. Infrastruktura je města, movité věci rolba, sněžná děla, atd. jsou ve vlastnictví města i SKI. Vše se dotuje z města (i přes Městské služby), jediný možný výnos je ubytování v chatkách. Všichni víme, že žolíka má v rukách privátní vlastník vodního zdroje. Zimní provoz bez vody není možný.

 

20210102 235134

 

       M. Paštika svou nabídkou na pronájem do roku 2060 asi město zaskočil. Půl roku to leželo a těsně před zasedáním 15. 3. 2021 byl rozdán zastupitelům návrh (původní text p. Martanová) radního Tomáše Samka, aby rozhodli. To je zcela výjimečný postup radnice a v případě tak významného a dlouhodobého zásahu do městského majetku naprosto nevídaný. Myslím, že řada zastupitelů ani neměla znalosti, rozvahu a názor jak je to významná budoucnost určující věc a jaké jsou možné důsledky. Nebyla to taktika vedení?

 

 

 

K vypracovanému záměru – ten je šitý na míru podnájemci. 

 

       Vychází z nabídky zastupitele Paštiky. Bude zajímavé, jak to obstojí s výkladem § 38 odst. 1 zákona o obcích: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.  Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.“    

 

       Je smutné, že vedení města není hráčem, který určuje pravidla využití svého majetku, neřekne své požadavky a kritéria a skoro opisuje dobře načasovaný a promyšlený byznysplán M. Paštiky, ke kterému nejsou doloženy žádné relevantní ekonomické ani stavební rozvahy.

 

       Město tím říká, že se vzdává své možnosti výdělku z ubytovacích služeb, který může být mnohonásobně vyšší než nájem. Město říká, že na 34 let bude podporovat privátní byznys, třeba i tím, že Vodník bude stále zvelebovat, rozvíjet a dávat tam peníze. Městu asi nevadí, že takto dlouhá doba i výrazně sníží budoucím představitelům města řádně spravovat obecní majetek, pokud na něm váznou takto dlouhé smluvní vztahy.

 

 

 

Pár mediálních citací k záměru:

 

Prachatický deník 31.3.2021

„..dohodli jsme se, že výběrové řízení bude otevřené pro všechny zájemce,“ vysvětlila vimperská starostka. …“Pokud by vyhrál někdo jiný, musí respektovat, že Martin Paštika má celý areál pronajatý ještě dalších pět let“. „Nový nájemník by pak chatky zboural a musel postavit do konce roku 2027. Stávající smlouva vyprší v březnu 2026,“ popsala Jaroslava Martanová.

 

20210303 152134


Prachaticko news: 6.4.2021

„Zastupitelstvo však řeklo, že chce delší a širší soutěž. Jejím problémem ovšem je, že má jen velmi vágně nastavená kritéria a konečné rozhodnutí, tak bude snadno budit pochyby“.

 

 

A citace vlastního záměru:

… město si vyhrazuje právo, v případě obdobně výhodných nabídek, dát přednost nabídce objektivně důvěryhodnější (tzn. nabídce obsahující jednak relevantní záruky za realizaci nabízených plnění, jednak důvěryhodné z hlediska osoby zájemce)….

 

 

 

 

To vše je divadlo v „dobré režii“ nejužšího vedení.

 

       Dovedete si představit, že to vyhraje někdo jiný než ten, kdo má vodu, má restauraci a slušný byznys s chatkami? A bude stavět na Vodníku hotel 13 m vysoký. U vedení města má dobré podnikatelské jméno, důležité informace a patřičné zkušenosti ať už jako manažer či zastupitel.

 

       Podle mne jde o úmyslné zvýhodňování. Není to možné označit za korupci ve spravování městského majetku? A není to popsáno v paragrafech zákona o odpovědnosti těch, kteří rozhodují?

 

 

 

Vedení města a celá koalice si můžou dělat s městem, co chtějí. Tak rozhodly volby.

 

Tak jsem zvědav, co s Vodníkem udělají. Asi jste pochopili, že jsem pro jeho rozvoj.

 

Hezký den všem.

 

Pavel Dvořák, exstarosta  

 

{gallery}Jitka/rok2021/duben/fotovodk{/gallery}

 


{jcomments off}