Nemocnice – město, nebo kraj?

Nemocnice – město, nebo kraj?

 

 

Snad už obecně je známo, že sušickou nemocnici převzalo město v r. 1998, aby zabránilo jejímu zrušení, které připravoval tehdejší klatovský okres pod vedením ODS. Po převzetí městem byla nemocnice rekonstruována a stabilizována a dál sloužila obyvatelům, ale i návštěvníkům regionu.

 

Péče a pozornost, jež město potom nemocnici věnovalo, však nebyly dostatečné, a neřešené drobné potíže postupně přerůstaly ve velké problémy; značně zanedbávaný byl i generační problém. Proto tehdejší vedení města hledalo, jak se nepříjemné zátěže a souvisejících starostí zbavit, a rozhodlo se nemocnici pronajmout: podařilo se mu to v r. 2015.

 

Nájemce pojal nemocnici, a to zcela logicky, jako podnikatelský projekt, tedy s cílem dosáhnout zisku. To se ovšem za současného režimu periferní nemocnici poskytující základní akutní péči obyčejným lidem asi podařit nemůže, takže když podnikatelský záměr selhal, cílem nájemce se stalo minimalizovat ztráty (před pronájmem byla průměrná roční ztráta nemocnice necelých 1,3 mil. Kč), a tak akutní péče byla v nemocnici postupně redukována.

 

Na nátlak veřejnosti město v r. 2019 převzalo nemocnici zpět. Jak se však ukazuje, nikoli proto, aby ji dále provozovalo, ale aby se jí zbavilo už definitivně: cílem části vedení města a zastupitelstva je, aby nemocnici převzal a nadále provozoval kraj. Otevřeně to prohlásil městský radní a krajský zastupitel Pavel Javorský na jednání městského zastupitelstva 21. dubna 2021, když opakoval předchozí vyjádření starosty a některých dalších zastupitelů. A ke splnění tohoto cíle zřejmě vedení města spolu s vedením nemocnice i vedením dozorčí rady důsledně směřuje a dělá pro to vše, co mu zákon, ať už je jakýkoli, umožňuje, např. obstrukčním jednáním a zadržováním věcných informací.

 

Toto řešení je však rizikové v tom (rizikové pro obyvatele regionu, nikoli pro současné vedení města), že o nemocnici již nebude rozhodovat město Sušice, ale zastupitelstvo krajské, jehož členové budou mít jiné zájmy a budou je, pochopitelně, i prosazovat. Výsledek pak bude odpovídat tradiční demokracii moci, tedy skutečným zájmům silové většiny v krajském zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že sušický region, voličsky příliš nezajímavý, bude v kraji vždy zastoupen jen minoritně a že navíc ne všichni krajští zastupitelé preferují nemocnici městskou, budoucnost se jeví spíše chmurně.

 

Riziko zvyšuje i fakt, že kraj má se svými současnými nemocnice svých starostí dost a dost a lze si jen těžko představit, že si bude chtít rozšířit své problémy se zdravotnictvím ještě převzetím sušické nemocnice. Kraj sice deklaroval ochotu Sušici s provozem nemocnice pomoci a snad i skutečně zvažuje možnost nemocnici převzít (iDnes 19. listopadu 2020), ale „pracovní skupinou“ poněkud rozpačitě prováděná „analýza situace v nemocnici“, která měla být už dávno hotova do tří měsíců, tomu příliš nenapovídá. Je pochopitelné, že kraj nemá zájem nemocnici převzít a pak být případně nucen ve věci sušické nemocnice dělat nepopulární rozhodnutí, zvláště pak před volbami. Bezpochyby rád tuto možnost přenechá městu. Poněkud liknavý postup vedení kraje (hraje v tom roli shodná stranická příslušnost?) pak nahrává tomu, aby nemocnice „odumřela“ jaksi sama ještě v péči města, takže pro vedení kraje bude problém vyřešen.

 

V současné situaci, kdy se stát zbavil odpovědnosti vedle jiného i za zdravotnictví jejím přesunutím na kraje a kdy základní ideou státu je „o peníze jde v první řadě, a to za jakoukoli cenu“, může být perspektivním právě to řešení, aby nemocnice patřila městu, aby jí byla určena role v systému krajského zdravotnictví a aby KRAJ s provozem nemocnice Sušici POMÁHAL (čemuž se kraj jistě bránit nebude, zvláště před volbami). K tomu je ovšem bezpodmínečně NUTNÁ AKTIVNÍ ÚČAST MĚSTA, tedy rady města, neboť zastupitelstvo se po silném lobbingu zastupitelkou Staňkovou v r. 2019 zbavilo možnosti o nemocnici rozhodovat a tuto moc předalo městské radě. Aktivní účast města ovšem vyžaduje, aby rozhodující městští radní a zastupitelé na ně navázaní mezi své zájmy přidali I ZÁJEM O NEMOCNICI a obyvatele regionu, kteří služby nemocnice potřebují; jejich vlastní zájmy tím bezpochyby utrpět nemusejí.

 

 

Vladimír Říha

{jcomments off}