Nemocnice – a informace

Nemocnice – a informace

 

Sušické noviny pravidelně obsahují informace o sušické nemocnici, protože nemocnice stále zůstává jedním z hlavních zájmů občanů nejen Sušice, ale i celého regionu. Jsou to informace především od vedení nemocnice, ale též od nejvyššího vedení města; obsahem se vesměs týkají zvládání druhé vlny epidemie COVID.

 

Lze předpokládat, že epidemie časem pomine, stejně jako pominuly morové rány i španělská chřipka, a nemocnice se zase vrátí ke své běžné rutinní práci. (Takhle to možná zní poněkud nudně, ale zejména období druhé vlny COVID bylo skutečně extrémně náročné a bezpochyby se všichni zdravotníci už upřímně těší na tu běžnou “nudnou” rutinu.)

 

Takže až COVID pomine, co bude nemocnice dělat dál? Jaké služby bude poskytovat? Jakou má naplánovanou budoucnost? To jsou otázky, na něž odpověď zatím v Sušických novinách uvedena nebyla. (Přitom Sušické noviny jsou pro veřejnost vlastně jediným zdrojem informací o nemocnici.) Proč? Protože odpověď známa není?

 

Nový jednatel, když do nemocnice nastupoval, měl mimo další úkoly připravit reálný plán dalšího vývoje nemocnice. A městská rada, která jediná nyní o nemocnici rozhoduje, měla důsledně trvat na jeho urychleném vytvoření. Trvala na tom? Byl tento plán vypracován? Jestliže ano, kdo o něm ví a proč o něm dosud veřejnost nebyla informována? NEMOCNICE PŘECE JE VĚCÍ VEŘEJNOU! Nebo snad není? (Bývalý ředitel nemocnice Vladimír Sloup v době, kdy nemocnice ještě byla obecně prospěšnou společností a rozhodovalo o ní zastupitelstvo a předsedkyní správní rady byla zastupitelka Staňková (tehdy TOP09, nyní ANO), na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odmítl informace podat s odůvodněním, že nemocnice je institucí charakteru soukromoprávního, což předsedkyně Staňková podpořila. Takže, kdo ví, jak to s tím veřejným statutem nemocnice ve skutečnosti vlastně je…)

 

Zastupitel Staněk (ODS) na jednání městského zastupitelstva 21. dubna oznámil, že s informacemi, které od ředitele nemocnice dostává, je spokojen, dokonce že jich má více, než měl od předchozích jednatelů. Má tedy exkluzivní informace o tom, co bude s nemocnicí, až COVID pomine? Proč tyto informace někteří další zastupitelé nemají? Ředitel nemocnice odmítá podávat informace, jež by mohly ukázat celkový stav nemocnice a trendy jejího vývoje – viz např. i poslední čísla Sušických novin nebo jednání zastupitelstev. Ví o této nevyrovnané distribuci informací starosta Mottl (ODS)?

 

Epidemie COVID trvá již rok. První měsíce byly jistě překvapující, protože podobná situace se u nás již dlouho nevyskytla a relevantní znalosti z minulého totalitního režimu byly za uplynulé tři desítky let vesměs zapomenuty, proto lze pochopit, že veškerou pozornost si vyžádalo nastavení práce a postupů v situaci COVID. Druhá vlna ale nic nového nepřinesla, byla však silnější; nic zásadně nového se nevymýšlelo, „jen” narostlo množství práce. Ta však dopadla především na provozní personál, a ten se s ní vypořádal se ctí, za což mu náleží veliký dík. Nic tedy nebránilo novému vedení nemocnice ani vedení města připravit pro nemocnici plán na období po COVIDu.

 

Takže: Je plán vytvořen, nebo není? O zapojení kraje do činnosti kolem nemocnice se začalo mluvit v listopadu loňského roku a výsledky měly být známy do tří měsíců. Nyní je polovina května a výsledky žádné nejsou. Nebo snad i jsou, ale možná se jedná o, jak řekl Švejk, “tak něco strašlivýho a hroznýho, že jeden rada od soudu, který byl při tom, se z toho zbláznil a ještě dodnes ho drží v izolaci, aby to nevyšlo najevo”, což je konec, před kterým zřejmě musí být veřejnost bezpodmínečně ochráněna. (Protože kdo by potom volil anebo za co by potom výsledky voleb stály, že?)

 

O budoucnosti nemocnice tedy v podstatě vůbec nic konkrétního známo není, veřejnosti jsou pouze předkládána vágní neověřitelná tvrzení a prohlášení. A přitom právě BUDOUCNOST SUŠICKÉ NEMOCNICE veřejnost mimořádně zajímá.

 

 

 

13.05.2021

Vladimír Říha

{jcomments off}