photo5902142495251347124

SN: Občané podali žalobu na město

 SN: Občané podali žalobu na město

 

photo5902142495251347124

Čím menší péče se nemocnici věnuje, tím větší náklady (nebo ztráty) následně pro město vznikají. Zákon jednoduchý a přehledný: buď více práce, anebo více nákladů či škody. A když kapacita jaksi nestačí na to, starat se o více oblastí, pak logicky náklady nebo škody rostou. A teprve pak, opět logicky, se rostoucí náklady dostávají do pozornosti, neboť ohrožují jiné zájmy, na něž již kapacita stačí. Takže logickým závěrem je snaha se nepříjemného problému zbavit a peníze odklonit na radostnější předměty zájmu.

Již v minulém volebním období (2014-2018) se nemocnice stala konkurentem novému budovatelskému záměru: nové sportovní hale. Stará sportovní hala za Sokolovnou totiž pod soustředěným zájmem města i sportovců poměrně značně zchátrala (že to bylo cílem, je bezpochyby pouze pomluva). Proto byl vyhlášen budovatelský plán postavit halu zbrusu novou, a to takovou, která by Sušici dostala do centra sportovního dění republiky. (Západočeský kraj – pevná hráz socialismu a míru, Sušice – město zážitků a sportu.)

Propaganda začala argumentem, že nová hala bude stát jen o málo více než rekonstrukce haly staré a že umožní aktivity, o kterých se ve staré hale mohlo jen snít. Podle prvního návrhu z r. 2016 měla rekonstrukce staré haly za Sokolovnou přijít 35 mil. Kč bez DPH, kdežto výstavba nové haly na pozemku za areálem technických služeb (kde bylo v nájmu provozováno kamenictví, jež by tedy nutně muselo skončit, což se také později stalo) měla stát necelých 50 mil. Kč a následné zbourání staré haly za Sokolovnou a vybudování parkoviště na jejím místě 5 mil. Kč. (Přesné částky a detaily záměru zájemce od momentálních zástupců města na svou žádost jistě obdrží.)

Po finanční stránce to neznělo špatně, pokud ovšem odhlédneme od dalších aspektů záměru. Avšak vzhledem k tomu, že jen nepatrný zlomek dokončených projektů je dokončen včas a za vyčleněné prostředky, určitá opatrnost byla na místě. Nebezpečná je také touha „majitelů“ projektu a finančních prostředků postupně projekt rozšiřovat. A tak návrh ceny z r. 2016 v několika krocích vzrostl až na téměř 180 mil. Kč v r. 2019. To však již byla částka asi příliš křiklavá, proto se v r. 2020 couvlo zpět na cenu 130 mil. Kč. A protože zkušenost říká, že rozpočet snad každého projektu, zejména financovaného z veřejných zdrojů, je překročen, tak kdeže bláhové představy o 130 milionech jsou…

Starostovým cílem je novou halu postavit a nemocnice splnění tohoto cíle ohrožuje. V důsledku absence potřebné pozornosti a starostlivosti totiž nemocnice odebírá finanční prostředky, které by se hodily pro výstavbu nové haly. Proto ta usilovná snaha se nemocnice zbavit. Tedy pryč s nemocnicí, a to za jakoukoli cenu: „Za mě je systémovější i férovější varianta provozování nemocnice Plzeňským krajem formou klasického pronájmu za symbolickou cenu. Dokážu si představit i závazek města jako vlastníka areálu na budoucí rozvoj, údržbu a vybavení nemocnice.“ (SN 10/2020, ČT24 25.05.2021), ať třeba město platí nájemci za to, že nemocnici „tak nějak“ provozuje.

 

V 11. listopadu 2020 (tedy již vloni!) byl Městskému úřadu v Sušici předložen návrh na konání místního referenda právě k otázce budoucnosti nemocnice, a to i ve vztahu k navrhované nové sportovní hale. Úřad má dle §12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu do 15 dnů návrh posoudit a případně vyzvat předkladatele k odstranění zjištěných nedostatků návrhu. Nic úřadu nebránilo návrh posoudit v řádné lhůtě i v době nouzového stavu. Lze předpokládat, že nával občanů dychtících na úřadu něco vyřídit nebyl větší než v hospodách, divadlech a dalších společenských zařízeních v té době, takže vyhlášený nouzový stav určitě nebyl tím důvodem, proč se Městský úřad v Sušici začal návrhem zabývat až po ukončení nouzového stavu a těsně před doběhnutím zákonné lhůty. Že to bylo záměrné a účelové, dosvědčuje fakt, že úřad začal opakovaně návrh s vágními důvody vracet předkladatelům. Ano, vágními! Cílem vedení města je referendu zabránit (co je větším projevem demokracie než referendum?!), aby se mohla postavit sportovní hala. Je to čistá, nezakrývaná obstrukce – „občanská demokracie“ v praxi, jako když ji vystřihne.

Předkladatelé návrhu se tedy na ochranu svých práv obrátili na soud. Sušice bude slavná: občané se musí soudit s vedením města, aby jim dovolilo svobodně vyjádřit svou vůli v referendu.

09.06.2021
Vladimír Říha

{jcomments off}