Nemocnice – a demokracie

 

Nemocnice – a demokracie

 

 

       Tomáš Garrique Masaryk říkal, že „demokracie je diskuse.“ A v diskusi se tříbí názory a hledají nejlepší řešení. V demokracii by tedy byla vedena diskuse i o existenci, formě a budoucnosti sušické nemocnice.

 

            V Sušici existují dvě platformy určené pro diskusi o velkých tématech (velkých ve smyslu společenského významu): Jednak je to zasedání městského zastupitelstva, což je dáno zákonem (§16 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). A dále jsou to především Sušické noviny, které byly kdysi dávno založeny nejen ke zveřejňování místních informací, ale právě jako místo pro názory, návrhy a kvalitní diskusi, pro něž na zasedáních zastupitelstva obvykle nejsou ani časové ani věcné podmínky.

 

            Dlouhodobým tématem sušického regionu je budoucnost sušické nemocnice. Všechny strany, zejména ty nejmocnější, které městu vládnou, prohlašují, že nemocnici rozhodně chtějí. Některé ovšem, a jsou to opět ty nejmocnější, chtějí nemocnici, jenom když se o ni nebudou muset starat, a proto mají jediné řešení: nemocnici musí převzít Plzeňský kraj (viz např. zastupitelstvo 21.04.2021 i jiná nebo SN 13/2021). Proto jejich „chtění“ nemocnice končí jen vzletnými proklamacemi. Jinak by totiž: (●) zadali jednateli/řediteli nemocnice úkol vypracovat koncepci provozu nemocnice (abych předešel nekorektní argumentaci: tohle může udělat pouze rada města, tedy čtyři z jejích pěti mocných příslušníků ODS a ANO, protože zastupitelstvo si možnost o nemocnici rozhodovat samo zrušilo), (●) vyžadovali od jednatele/ředitele nemocnice včasné pravidelné písemné(!), nikoli pouze ústní zprávy o stavu nemocnice a trendech, aby je bylo možno seriózně vyhodnocovat co do obsahu i co do kvality, (●) vyžadovali od jednatele/ředitele nemocnice plnění dohodnutých termínů, (●) požadovali od dozorčí rady nemocnice činnost účelnou, nikoli účelovou, a kontrolu všech rozhodujících oblastí provozu nemocnice, (●) zabývali by se všemi stížnostmi, jež v souvislosti s nemocnicí obdrží atd. atd. Jenže…

 

            Situaci sušické nemocnice bezpochyby komplikuje i fakt, že hlavním, a asi i jediným, současným zájmem ODS (a tím i jejích satelitů) je zahájit stavbu nové sportovní haly, neboť komunální volby jsou již za rok. Je to logické, protože sportovní halu přece potřebuje každý, kdežto nemocnici jenom hodně nemocní, a těch je zaplaťpánbu menšina. Tedy zatím.

 

A protože připravované referendum se v souvislosti s nemocnicí dotýká i termínu zahájení výstavby sportovní haly, nejmocnější vedení města prostřednictvím městského úřadu vyhlášení referenda zatím úspěšně brání. (Stavba se musí zahájit před vyhlášením referenda, protože pak by se se zahájením muselo čekat na výsledek referenda.) Na jednání zastupitelstva 16. června 2021 tajemník postup úřadu (pochopitelně minimálně se svolením starosty), kterým se přijetí návrhu referenda protáhlo z 11. listopadu 2020 až do 18. června 2021 vehementně hájil (21:06, 21:20 hod.) (Výkonnost úřadu je obdobná výkonnosti pracovní skupiny hejtmanky Mauritzové, která po více než půl roce dokázala předložit jen to, co je známo již nejméně dva roky: město, nebo kraj.)

 

Článek, který obsahoval ověřitelná fakta, jež tajemník ve svém vystoupení zapomněl uvést, čímž se informace podaná tajemníkem stala jaksi neúplnou, byl Sušickými novinami (SN) odmítnut se zdůvodněním, že „nepřináší v řešených sporných otázkách a stanoviscích nic nového“. S tím lze souhlasit ohledně standardního chování staronového vedení města ve věci nemocnice (nebo jiných zásadních témat, jako např. Accolade, Solo, stav železničního přejezdu aj.), po věcné stránce však nikoli, neboť uváděné fakty stavěly tajemníkovu obhajobu do jiného světla, než byla podávána. (Odmítnutím článku redakce SN v podstatě zabránila tajemníkovi seriózně reagovat a v článku uváděné argumenty věcně a ověřitelně vyvrátit, pokud by tajemník takový zájem měl. A to je právě ta diskuse, zmiňovaná na začátku. SN již prostě plní jiné úkoly.)

 

Pro rozpory v pohledu na důležitost nemocnice a nové sportovní haly se rozpadla i současná povolební koalice ODS‑ANO‑Piráti (SN 13/2021), neboť zástupci za Piráty měli na nemocnici jiný názor, čímž evidentně zpochybnili vedoucí úlohu ODS. (Mladší čtenáři si laskavě vyhledají, co termín „vedoucí úloha strany“ znamená. Děkuji.)

 

Zákon dává mnoho možností, jak „legálně“ prosazovat partikulární (nebo i partajní) zájmy na úkor veřejnosti, takže návrh referenda byl sice přijat, ale vládnoucímu uskupení pořád zbývá spousta možností, jak vyhlášení referenda oddalovat, dokud stavba sportovní haly nebude zahájena.

 

Ferdinand Peroutka charakterizoval husákovský režim jako „Děláme si, co chceme, ale neztěžujte nám to.“ V současnosti praktikovanou formu „demokracie“ by bylo možno také charakterizovat: „Vy si žvaňte, co chcete, my si budeme dělat, co chceme.“

 

 

08.07.2021
Vladimír Říha

V článku byla uvedena nesprávná informace, že vystoupení tajemníka MěÚ Sušice bylo z oficiálního záznamu odstraněno. Stalo se tak mou chybou, za niž se omlouvám. VŘ.

 


{jcomments off}