Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – září 2021

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal

 

 

30. září:

První podzimní měsíc se rozloučil nejen v krásném slunečném duchu, … 

… ale na večerním Boubíně též velkým překvapením. Především se celkově, a to již od noci, výrazně ochladilo, což mělo za následek postupné ubývání původně celkem bohaté oblačnosti … 

… a prohloubení dohlednosti, která zase po delší době přinesla viditelné siluety majestátních Alp. 

Současně docházelo k častým jemným proměnám v celkové barevnosti krajiny, … 

… s níž se sluníčko rozloučilo krom jiného i halovým sloupem nam Malým Roklanem. 

Nu a k zmíněnému překvapení náležel krušnohorský Klínovec, … 

… brilantně viditelný i navzdory jemnému oparu. 

Jihozápadní vítr se stáhl do rovin takřka symbolických, neboť nepřekročil rychlost 1,2 m/s (4,32 km/h). 

Vrcholem posledního boubínského zářijového večera se pak stala Zugspitze, jejíž viditelnost nebylo možno s ohledem na to, že se nachází vzdušnou čarou o sto kilometrů dále nežli běžně vídané Alpy či Klínovec, rovněž hodnotit jinak nežli jako výsostně brilantní. Připočteme-li k tomu mocně se rozléhající koncert králů lesa, nelze než konstaovat, že takřka magická atmosféra místa i času byla naprosto dokonalá.

 

29. září:

Svatováclavské slunečno opět vystřídal plačtivý den, ale s podvečerem se dokázal polepšit do té míry, … 

… že z večerního boubínského uvítání … 

… se až tajil dech. 

Ze všech fantastických barevných a tvarových proměn po celém obzoru … 

… nejvíce zaujala oblačná hradba, zakrývající oblast, kde by za jiných okolností bylo možno pátrat po alpských siluetách.

Vnitrozemský směr byl z tohoto pohledu čistý, …  

… kdežto protilehlý příhraniční neukázal ani Trojmezenskou hornatinu. Jediným ještě viditelným vrcholem byl Stožec.  

V těch krátce pozápadových okamžicích ještě nebylo zřejmé, … 

… že všechna nízká oblačnost zfinalizuje dnešní večer tím, že se kompletně vydá přímo k rozhledně a uvrhne ji do mlžného obklíčení. Jako první se ovšem dočkal Bobík.

Vítr přitom vál převážně od jihozápadu, což by při rychlosti 7,2 m/s (25,92 km/h) teoreticky mělo být spíše zárukou , … 

… že hlavní oblačná vlna se Boubínu vyhne. 

Nestalo se tak, ale důležitější bylo pomyšlení, že navzdory všemu nás čeká slunečný zítřek. Září si zkrátka poplakalo již dost a nechce se v tomtéž duchu i loučit.

 

28. září:

V kontextu posledních dnů je nutno konstatovat, že svatováclavské úterý náleželo ke krajně vydařeným, … 

… i když boubínské jitro vydatně koketovalo zprvu s nepřehlédnutelným všudypřítomným oparem, … 

… jenž krátce po východu sluníčka … 

… začal vlivem jihozápadního proudění přerůstat v poctivou mlhu. 

Následná série půvabných slunečních korón se za takových podmínek dala neomylně čekat, … 

… zato slabounký náznak glorioly byl vyloženým překvapením, … 

… neboť kouzlící paprsky se po celou dobu nedostaly k potřebné “plné palbě”. 

Západní pohraniční vrcholy se nedokázaly vymanit ze stále čerstvých přísunů oblačných zásob, … 

… jejichž vlivem vzrůstající vzdušná vlhkost mimo jiné zanechávala své stopy též po celé rozhledně. 

Boubínskými i okolními lesy se v průběhu popsaného dění … 

… rozléhal bohatý jelení hlahol.  

Jihozápadní vítr sice nepřekročil rychlost 3,6 m/s (12,96 km/h), … 

… ale k oblačným kouzlům byl i tento stav postačující. 

Jak rychle mlha přišla, tak se i začala zase vytrácet, … 

… zanechávajíc poslední jemné stopy v lesním porostu. Vítězem bude dnešního dne každopádně sluníčko. Ostatně nezapomínejme, že loňského roku na Boubíně ještě přetrvávaly zbytky prvního sněhu, napadlého tu již 26. září – viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/17782 .

 

27. září:

Očekávaný déšť nakonec přece jen nebyl celodenní záležitostí … 

 

26. září:

Poslední zářijová neděle se sice rovněž z hlediska teploty přířadila k babímu létu, … 

… ale náladami večerního Boubína nás již přiblížila vizi převážně mokrého rozloučení s prvním z podzimních měsíců. 

Na první pohled možná mírně dramaticky působící, …

… ale každopádně barevně vyvážená atmosféra … 

… vytvořila velmi působivou kulisu … 

… dosud snad nejhlasitějšímu jelenímu koncertu v okolí rozhledny. Inu, říje lesních králů zcela tradičně vrcholí právě koncem září.

Vítr tentokrát vál převážně od jihovýchodu a oproti poslednímu měření se zmírnil na 2,2 m/s (7,92 km/h), čímž jen podtrhl znatelné oteplení. 

V každém případě je však nutno počítat s deštivým zítřkem. 

 

25. září:

Nastalo nám skutečně nefalšované babí léto se vším všudy, co k němu patří – počínaje nanejvýš příjemnou teplotou. 

Současně začínají čím dál více lákat naše oči vzrůstající barvy darů podzimu.

 

24. září:

O víkendu by se mělo navrátit babí léto – páteční boubínská předehra k němu však byla víceméně dramatická.

Po předchozích večerních červáncích lákala k výstupu představa možného neméně kouzelného slunečního východu, … 

… avšak svrchní oblačnost se ukázala být do té míry bohatou, … 

… že nakonec vyvolala stále vzrůstající pochybnost, … 

… zda se vůbec sluníčku zdaří … 

… proniknout v plné síle vším, co se mu neustále vršilo do cesty. 

Nesporný podíl na tom měl severozápadní vítr o rychlosti 7,6 m/s (27,36 km/h), … 

… jemuž se v rozhodujících okamžicích podařilo prakticky zlikvidovat všechna očekávání. 

I když tato situace jistě není definitivní a slunečních paprsků se nakonec dozajista dočkáme, přece jen nás čeká převážně zataženo – snad abychom se tím více těšili na prosluněnou sobotu. 

 

23. září:

Po celodenní oblačné skladbě oblohy se daly čekat zajímavé pozápadové výjevy, ale v tak ohnivé podobě přece jen překvapily.

 

22. září: 

Podzim se co nevidět přihlásí k plnohodnotné vládě i svou obvyklou barevností, … 

… která jej teprve činí v rámci celého roku výjimečným. Po delší odmlce opět sluníčkem zalitá Šumava … 

… dnes předvedla, že ke všemu řečenému má již ideálně nakročeno. 

 

21. září:

Astronomický podzim letos započne 22. září ve 21:21 – tedy zítra. Dnešní den ovšem celkově vzbouzel zdání, …  

… že podzimní rovnodennost se poněkud předběhla. Nejen pohled na oblohu od samého rána, …

… ale zejména večerní, severozápadním větrem o rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) provázený pohled na boubínský teploměr skutečně odzváněl hranu letnímu počasí.

Obloha tu sice lehce pozměnila svou tvář, … 

… avšak stále jen v mezích nastavených za dveřmi přešlapujícím podzimem.  

Navzdory tomu nicméně meteorologové slibují, že nás čeká ještě i návrat babího léta. 

 

20. září:

Šumavská vřesoviště se radují … 

 

19. září:

Pouhé tři dny nás dělí od astronomického podzimu, který už o sobě delší dobu dává nepřehlédnutelně vědět. 

 

18. září:

Na poslední letní víkend se znatelně ochladilo a počasí se netvářilo dvakrát přívětivě. Právě tato konstelace však vytvořila úžasný základ k tomu, … 

… aby se boubínský večer zařadil mezi magické.

 

 

 

 

Jako by se snažil zmírnit či aspoň nezesilovat pocity chladu, severovýchodní vítr nepřekročil hranici 2,9 m/s (10,44 km/h). V každém případě však panovaly ideální podmínky pro bohatý jelení hlahol, ozývající se opět v pomyslném kruhu kolem rozhledny.

Další z kaménkových pozdravů, které tu sand už ani nemá smysl počítat, … 

… přicestoval – patrně spolu s Pepíčkem – až od Říčan u Prahy. 

 

17. září:

Páteční jitro potvrdilo, … 

… že po deštivém dni bývá Šumava vždy parádně vyladěná. 

 

16. září:

Startující druhá půle září nás od samého rána nenechala na pochybách o tom, že den, byť převážně slunečný, … 

… se nakonec rozloučí v mokrém duchu. 

Tady však ještě nemáme co do činění s deštěm, nýbrž jen s ranní rosou, … 

… nad níž sluníčko, dřive než ji začalo vysoušet, stvořilo mimo jiné i půvabně neotřelé drobné pravé parhelium. 

 

15. září:

Babí léto se hlásí … 

 

14. září:

Jako nejpozoruhodnější se dnešního boubínského večera jevila skutečnost, že okolo rozhledny se téměř jako v dokonalém kruhu ze všech stran ozýval nefalšovaný jelení koncert, … 

… třebaže panovalo naprosté bezvětří a teplota nabrala stoupající tendenci (je všeobecně známo, že jelenům v říji vyhovuje mnohem více chlad, ba snad i lehký mrazík). 

Vrcholem všeho se pak stal dorůstající Měsíc, jenž v aktuální fázi nejen dokonale vykreslil charakteristické krátery, ale spolu s nimi nabídl i své Alpy.

 

13. září:

Předvídané kouzelné ranní mlhy … 

… a vše, co s nimi tradičně chodívá ruku v ruce, …  

… vydrželo dokonce mnohem déle, nežli by se pod blahodárnými slunečními paprsky dalo běžně očekávat. 

 

12. září:

Druhá zářijová neděle prostřídala příjemné slunečno deštivými vsuvkami, z čehož vzešel na Boubíně další z nepopsatelně kouzelných večerů. 

Pestrá a bohatá olačnost nejen hrála všemi barvami, … 

… jaké nad sebou dokázalo namíchat zapadající sluníčko, … 

… ale byla k tomu na rozdíl od předcházejících večerů provázena citelně vyšší vzdušnou vlhkostí, … 

… jež dodávala zejména obzorovým partiím půvabně snivý nádech. 

Chvílemi se zdálo, že oblohu brázdí křídla bájných ptáků v čele se samotným Fénixem, … 

… shlížejícím z nebeských výšin na zatím jen drobné a útržkovité mlhy v údolích, … 

… která zítřejšího rána nabídnou sluníčku přebohaté pole působnosti k úchvatné tvorbě.

Teploměr vedle svého hlavního úkolu prozrazoval i zmíněnou vzdušnou vlhkost a vánek, přilétající tentokrát od severu rychlostí pouhých 3 m/s (10,8 km/h), nijak pocitově nezdůrazňoval, že se opět ochladilo. 

I vše pozorující dorůstající Měsíc jistě tušil, … 

… že nazítří nejen tady čeká fotografy, kteří si přivstanou, spousta příležitostí k hojným úlovkům. 

 

11. září:

Očekávaná voda shůry si vybrala svůj čas v sobotních odpoledních hodinách, a to rovnou včetně několikeré slabší bouřky. Projasněný podvečer tak získal na zasněné kráse … 

 

10. září:

Je samozřejmé, že nikdy se nic doslova neopakuje, … 

… ale dnešní boubínský večer … 

… velmi silně opisoval od včerejšího, … 

… a to včetně skutečnosti, že i tentokrát radar zachytil bouřkové aktivity poblíže Norimberka. 

Vše pak podtrhl teploměr, jen jihozápadní vítr se mírně zklidnil – na 2,4 m/s (8,64 km/h). 

 

9. září:

Boubín dnes měl pro oči svých návštěvníků jednu zcela nejvýraznější upoutávku, … 

… a sice bouřkové kovadliny v těsné blízkosti zapadajícího sluníčka, jež skryly způsobem bez přehánění magickým. Meteorologický radar je lokalizoval až kamsi k Norimberku, …

… zatímco nad naším územím bylo nejen z jeho pohledu čisto, takže východní obloha se mohla takto zaskvět antikrepuskulárními paprsky.

Západní směr se ovšem stal jedním obrovským skvostem. 

Pozorovat oblačné dění třeba jen nad Velkým Javorem a Velkým Falkensteinem znamenalo být účastníky jevů takřka mystických, …

… jimž v celkovém vyznění dodával své kouzlo i jihovýchodní vánek o rychlosti 2,8 m/s (10,08 km/h). Vzrůst teploty bylo možno v kontextu dosavadních dní s klidným srdcem nazývat významným. 

Tím více překvapilo, že do nastupující noční tmy se ozvalo první výrazné jelení troubení – zatím sice zjevně šlo jen o osamělého jedince, ale právě konec tohoto měsíce jako vždy přinese nefalšované koncerty lesních králů. 

 

8. září:

Jak daleko je asi čas, v němž voda po krásných slunečných dnech zase přilétne i shůry … ? 

 

7. září:

V den novoluní (nastalo v čase 02:51) se ranní obloha nad Boubínem probudila do podoby sice zatažené, … 

… ale současně zprvu nevylučující, že by v pravý okamžik mohla dát velkolepou tvůrčí příležitost vycházejícímu sluníčku.

Clona nad obzorem se však ukázala být nadmíru hustou, takže sluneční paprsky k očekávaným kouzlům nepropustila. 

Jihozápadní vánek o síle 2,8 m/s (10,08 km/h) však spolu s naměřenými Celsiovými stupni znamenal v každém případě oteplení. 

Slabounký obrys alpských siluet nebyl očekáván – a přece se ukázal. 

Sluníčko pak nakonec přece jen přišlo ke slovu, …

… a to způsobem, který sice opět navenek nevzbouzel očekávání slunečného dne, ale ve skutečnosti jej přece jen předznamenával. 

 

6. září:

Konečně se záležitost bývalé “staré Jitony” dala do pohybu. Na jedné straně je jistě pro Vimperk přínosné, že se zbaví letité ohořelé ruiny, …

… ale na druhé přichází o nemalý kus své historie. Je škoda, že nebylo osudem dáno, aby se objekt dočkal lepších konců. 

 

5. září:

Za dva dny – 7. září  – nastává zářijové novoluní. Na zcela čisté noční obloze byla tato blížící se měsíční fáze během výstupu na Boubín báječně pozorovatelná. 

Nahoře se pak na základě včerejšího večerního předpokladu objevil hned za svítání halový sluneční sloup … 

… a vydržel po celou dobu stoupání slunečního kotouče na oblohu, … 

… která by ve výsledku měla v průběhu dne okopírovat svou včerejší předchůdkyni. 

Krajinné partie blíže k obzoru nabídly též inverzní kouzla a podle očekávání se tentokrát ani obrysovým náznakem nezjevily Alpy. 

Co se teploty týče, nesmíme zapomínat, v jakém měsíci se nacházíme. Východní větřík o rychlosti 3,6 m/s (12,96 km/h) ovšem rozhodně celou situaci nijak nekomplikoval nějakými pocity chladu. 

První zářijová neděle bude dozajista náležet ke krásným slunečným dnům. 

 

4. září:

Objeví-li se večer po celodenní blankytně čisté obloze nad zámkem takovýto oblačný pozdrav, lze očekávat, že by nazítří mohlo následovat zajímavě vybarvené jitro.

 

3. září:

Teprve třetího dne jakž takž oschly boubínské cesty a obloha se zaskvěla čistým blankytem, jehož zásluhou ji bylo možno lidově zvát v pravém slova smyslu vymetenou. 

Třebaže se obzor halil do lehkého oparu, nabídl slabě viditelné alpské obrysy, …

… místy dokonce včetně zřetelných ledovců. 

Pod Velkým Javorem byl k rozeznání i vrchol Velkého Falkensteinu …

… a rakouským směrem nescházel ani inverzní pás. 

Změnil se i směr větru – foukalo od severovýchodu, ovšem rychlostí pouhých 2 m/s (7,2 km/h). Vše nasvědčovalo tomu, … 

… že se pomalu začíná hlásit babí léto. 

 

2. září:

Každý má svou cestu … 

 

1. září:

Září skutečně pootočilo kormidlem počasí směrem k vítanému slunečnu, což však neznamenalo, že by se Boubín stihl za jediný den zbavit následků srpnového deštivého finále. 

Sluníčko se loučilo půvabným pravým parheliem, … 

… jež bylo součástí celovečerních barevných oblačných kouzel, … 

… z nichž navzdory pestré proměnlivosti nálad nevzcházela pražádná obava, … 

… že by snad vývoj příštích dnů měl, jak tomu často bývá, začít připomínat houpačku. Slunečno bude pokračovat. 

Potvrzoval to i mírný teplotní vzestup, stejně jako klidnější severozápadní vítr, dnes nepřekračující 3,9 m/s (14,04 km/h). 

První podzimní měsíc se tak uvedl příjemným večerem, … 

… plným nebeské poezie … 

… a působivého tajemna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2021 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2020  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2020 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2019

Fotokronika Jana Tláskala – září 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2019

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2018  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2018

  

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}