Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2021

 

 

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal

 

 

31. října:

Rozloučení října připomínalo jeden velký sen, … 

… plný nadýchaných průsvitných vln, … 

… na nichž pluly alpské vrcholy. 

Celá atmosféra toho večera … 

… byla ostatně mimořádně přitažlivá, … 

… ba tajemná. 

Stejně jako prvního říjnového dne vál jižní vítr, jenž v nárazech dosáhl na 6,7 m/s (24,12 km/h). Teplota pak v tomtéž porovnání dokonce svou měsíc starou předchůdkyni o jeden stupeň vzhůru překonala. 

 

30. října:

Podzim dospěl na vrchol své barevnosti, … 

… úchvatně se prolínající … 

… s bohatým inverzním děním. 

Blížící se listopad … 

… brzy učiní všechnu tu krásu minulostí.

 

29. října:

Také dnes se mlha pokusila vniknout do města, … 

… a to ještě odvážněji nežli včera.

 

Opět však nakonec zůstalo jen při jemném večerním oparu, propůjčujícím krajině nezaměnitelné kouzlo.

 

28. října:

Na večerním Boubíně čekalo v pravém slova smyslu sváteční světlo … 

 

 

 

 

 

 

 

Po celý den se zdálo, že Vimperk nakonec sevře hustá mlha, co chvíli do něj nahlížející údolím Volyňky. Nebylo by pranic divného ani v tomto čase neobvyklého, kdyby ve finální fázi dosáhla až k Boubínu, podobně jako u sousedních Západočechů obklíčila Svatobor a zalila celé Sušicko. Měli jsme však více štěstí – mlha vytvořila nad částí krajiny všehovšudy jemnou poloprůhlednou vrstvu, pohledem z Boubína působící jako půvabný hebký závoj. 

 

Jižní vítr dýchal poctivými 3,4 m/s (12,24 km/h), … 

… a to nepřetržitě až do té doby, nežli dávno schované sluníčko vepsalo do oblak poslední ozvěny svého rozloučení.

 

27. října:

Někdy se už tak přihodí, … 

… že zeslábne až téměř vyschne někdejší bohatý vodopád. 

Jen sama řeka, byť chudší o neodmyslitelného společníka, …

… se dál po svém raduje.

 

26. října:

Náležitá oblačná konstelace opět vyústila ve fantastické svítání …

 

25. října:

Mnohé architektonické pokusy o znovuvzkříšení původního starošumavského rázu lze skutečně označit za nanejvýš zdařilé a úspěšně vyvolávající ozvěnu dávných dob. 

 

 

24. října:

… a za dva měsíce tu máme Štědrý den. 

 

23. října:

Do některých tajemných šumavských míst … 

… nedávný vichr zjevně nedosáhl. 

 

22. října:

Dnes jako by chtěla stále kouzelnější, k svému vrcholu spějící barvy podzimu … 

… podpořit, ba z krajiny přímo vytáhnout i sama obloha. A obešla se při tom bez ranních mlh.

 

21. října:

Mimořádně silný vítr s občasným deštěm … a zrodí se krása. 

 

20. října: 

Podzimní kolorit výrazně umocňuje již tak silné charisma mnohých šumavských zákoutí …

 

19. října:

Proměny ranní oblohy … 

… nejednou přinášejí ve velmi krátkém čase … 

… fantastické zážitky. 

 

18. října:

Majestátní Kašperk je přitažlivý ze všech pozorovacích úhlů … 

 

17. října:

I zdánlivě mrtvé dřevo stále žije … jako jeden z největších pokladů lesa.

 

16. října:

Podzimním barvám schází už jen snad o něco větší podíl červené, …

… což však jistě nemusí být problém ještě dohnat.

 

15. října:

Úterní zkušenost ukázala, že za současných ranních mlh je nejednou zbytečné pospíchat na Boubín příliš časně, neboť se zpravidla zvedají někdy i teprve za hodinu po východu sluníčka. Praktické naplnění oné úvahy bylo odměněno fantastickým uvítáním, …  

… neboť původní mlžná čepice zrovna posledními krůčky opouštěla v plné síle slunečních paprsků vrchol naší bájné hory. 

O málo níže se však inverzní oceán k opuštění krajiny neměl, … 

… což bylo jedině dobře. Příležitost pokochat se za daných okolností alpskými panoramaty …

… náleží vždy k výsostně fantastickým, … 

… o hře slunečních paprsků v okolních mlhou prostoupených lesích pak nemluvě. 

Bezmála mystickou podívanou nabídl též zanořený Bobík, … 

… pozadu nezůstával ani krajinný úsek s Temelínem na obzoru. 

Jihozápadní vítr si tentokrát vyšlápl na hranici 6,4 m/s (23,04 km/h), čímž i přes mírné oteplení živil vzpomínku na nedávný zimní pozdrav. 

Také obloha si pospíšila přinést svůj osvědčený skvost, totiž nádherně vybarvené parhelium, …

… tentokrát levé. 

Vše, co se pak odehrávalo dole, … 

… dokázalo chvílemi překvapit i dobře čitelnou symbolikou. 

Pohled západním směrem ukázal, že Boubín se zase jednou těší velké výsadě, neboť veškeré další dominantní vrcholy včetně Velkého Javoru či Falkensteinu dokonale tonuly v inverzní oblačnosti. 

Téměř za zázrak bylo možno považovat skutečnost, že z toho všeho vyčnívala špička rozhledny na Poledníku. 

Jen těžko bylo možno vyhnout se pomyšlení, že příroda zatím stále poněkud šetří barvami, jimiž touto dobou v předchozích letech již naopak hýřila. 

Ale třeba nás očekávají velká barevná překvapení, až se oblačný oceán dá na ústup.  

 

14. října:

První předčasné krůčky zimy jsou letos poněkud nesmělé, …

… takže by nemělo být problémem, aby je podzim, který ostatně ještě zdaleka nerozehrál všechny své barvy, v klidu ustál. 

 

13. října:

Od samého rána bylo zřejmé, … 

… že sněhová situace na Boubíně si v průběhu jinde jen deštivé noci oproti včerejšku výrazně polepšila. 

 

12. října:

Boubín se zase jednou probouzel do husté neprůhledné čepice, z níž navíc neustále drobně mrholilo, …

… takže stálo za to jen změřit obvyklé hodnoty – tedy teplotu a rychlost větru – 5,4 m/s (19,44 km/h), … 

… který po chvilce od západu proměnil ono mrholení v první drobné sněžení. To sice ještě nemělo ve výsledku šanci na delší životnost, …

… neboť devátá hodina se rozhodla čepici zlikvidovat a vpustit na scénu též sluníčko, … 

… ale současně bylo z průběhu celého dne zřejmé, že zítřejšího rána může celá hra, a to možná v intenzivnější míře, pokračovat. 

 

11. října:

Kolik času zbývá do prvního sněhu? 

 

10. října:

Druhá říjnová neděle přinesla výrazné noční ochlazení, mající za následek úžasně čistou hvězdnou oblohu. Ta v jednu chvíli dokonce vzbouzela dojem, že Velký vůz se chystá zaparkovat přímo na boubínské cestě. 

Současně by se mohlo zdát, že vlivem výše konstatované situace – tedy dokonalé absence jakékoli svrchní oblačnosti – nebudou mít pohledy z věže šanci čímkoli upoutat. 

Kdybychom si jako měřítko k porovnání zvolili úterní jitro, dalo by se namísto zdání hovořit o jistotě, … 

… ale náš Boubín má vždy čím upoutat, a to nejen vizuálně. 

Dnes krom jiného upoutal i mrazíkem, který sice nebyl z nijak výrazných (meteorologická stanice Perla např. hlásila rovných -10°C), ale v součinnosti s východním větříkem o rychlosti 3,9 m/s (14,04 km/h) dal rychle zapomenout na sebemenší pošetilou vidinu babího léta. 

Po ranním Venušině pásu se obzor vyladil do růžových tónů, … 

… v nichž patřičná snaha dokonce přinesla své ovoce v podobě slabých alpských obrysů, které by necvičené oko dnes dozajista ani nemělo snahu hledat. 

I bez majestátních velehor však krajina vyzařovala kouzelnou atmosféru. 

Na rozhledně přibyl kamének, … 

… dnes západočeského původu – odkudsi z přeštické oblasti. 

Mrazík zanechal své stopy po celém boubínském vrcholu … a kdož ví, zda tu ve středu nepřivítáme i první sníh.

 

9. října:

Den za dnem přibývá nových podzimních krás, … 

… z nichž mnohé se rodí za přispění dosud nesmělých nočních mrazíků. 

 

8. října:

Započne-li jitro hustými mlhami, které skryjí veškeré zajímavé výhledy do krajiny, … 

… postačí seběhnout do údolí, … 

… zaposlouchat se tam do opojného zpěvu vody … 

… a současně potěšit oko i duši krásami, … 

… které ji obklopují. 

Pak už zbývá jen vyběhnout znovu do výšin a oddávat se všem fantastickým proměnám, … 

… v něž je nutno i za husté mlhy doufat a věřit. 

 

7. října:

Více nežli sluníčka si dnes užijeme deště, … 

… ale též přibývajících barev kouzlícího podzimu. 

 

6. října:

Setkání s roztančenou vílou … 

 

5. října:

Uzavře-li noc krajinu do husté mlhy, nezřídka se tím současně zrodí nevyslovená pobídka k průzkumu, do jakých výšin asi ono šedobílé sevření sahá. Ve hře je samozřejmě varianta, že téhož se v plné síle dočkal i Boubín, ale ta se nemusí nutně naplnit. A přesně tak se stalo dnešního jitra. Do ještě temné, ale zcela volné oblohy jako by se zařízl ohnivý nůž … 

… a chtěl oddělit hladinu inverzního oceánu od všeho, co dosud ukryté sluníčko dávno připravovalo nad ní.  

Dalších slov jistě není zapotřebí … krása, která následovala, by ostatně byla nejlépe vystihnutelná říší tónů. 

 

 

 

 

 

 

 

Vítr zjevně našel zalíbení v jižním směru, odkud se hlásil i dnes, a to rychlostí 6,8 m/s (24,48 km/h).  

 

 

 

 

 

 

Mlžnému objetí nakonec, jak se ukázalo, neušel ani Velký Javor, ale to vše je pouhou předehrou k dalšímu z převážně slunečných dnů, jakými se říjen rozhodně může plným právem pyšnit.

 

4. října:

Krásné a vydařené dny zatím pokračují … 

 

3. října:

Pomalu, ale jistě se nám začíná připomínat čas inverzí, … 

… i když to nejpůsobivější, co mohou oku nabídnout, je určitě teprve daleko před námi. 

 

2. října:

Říjen zatím vzbouzí dojem, jako by nám chtěl teplotně vynahradit, co září z hlediska babího léta zmeškalo. 

Boubínský večer se co do celkové barevnosti prezentoval ještě méně výrazně nežli včerejší, … 

… utichly i jelení koncerty, … 

… jen alpská panoramata zůstala viditelná, … 

… třebaže místy signalizovala blížící se mlhu. 

Ta patrně zítra nemine ani oba Roklany. 

Vítr si stále zachoval jižní směr, jen více než zdvojnásobil svou rychlost – na 6,2 m/s (22,32 km/h). Také teplota se sdržela vzestupné tendence, svědčící o tom, že babí léto by mohlo ještě několik příštích dnů pokračovat. 

 

1. října:

Poslední čtvrtletí roku 2021 uvítalo návštěvníky šumavských vrcholů v čele s Boubínem ještě lepší dohledností, než jakou se včera loučilo září.

Skladba oblohy byla ve své podstatě sice podobná (souhlasila dokonce i zvuková kuilisa v podobě výrazného jeleního hlaholu), … 

… ale nejideálnější porovnávací vzorek – totiž Alpy – se oproti přece jen ještě ne tolik výraznému včerejšku (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/18621 ) …

… skvěl dokonalou brilancí. 

Jihozápadní vánek o rychlosti 1,9 m/s (6,84 Km/h) jako by chtěl zahladit ještě leckde viditelné stříbřité stopy po nočním mrazíku.

Špičková dohlednost k Velkému Javoru, Velkému Falkensteinu či Poledníku nepřekvapila, … 

… zato stále, byť slaběji viditelný Klínovec nejen ano, ale současně především potěšil. Časně ranní boubínský výstup … 

… se tak stal podnětem k výstupu večernímu, aby bylo možno sledovat, co z viděného v průběhu dne podlehlo z hlediska dohlednosti změně. 

Vítězně ze všeho vyšlo tentokrát jedině známé alpské panorama. S ohledem na bohatou zásobu oblačnosti na severním směru se ukázalo nadějným, … 

… že vítr změnil směr a mírně také sílu – za současného postřehnutelného oteplení vál tentokrát přímo od jihu, a to rychlostí 2,9 m/s (10,44 km/h). Nadcházející první říjnový víkend by tak měl pokračovat ve slunečném duchu předcházejících mu dní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2021 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2020  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2020 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2019

Fotokronika Jana Tláskala – září 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2019

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2018  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2018

  

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}