05

Prodraží se výstavba sportovní haly?

Prodraží se výstavba sportovní haly?

 

Silná inflace a prudké zdražování stavebních materiálů ovlivňuje realitní trh, který již několik let prochází krizí kvůli nedostatečné výstavbě bytů a domů. V následujících letech tomu nebude jinak. Ceny proto začínají růst s o to silnější intenzitou. Tento fakt trápí nejen zájemce o bydlení, ale i samotná města, která chystají výstavbu. Je možné, že tento negativní trend ovlivní výslednou cenu plánované výstavby nové sportovní haly v Sušici?

 

„Stejně jako každý rok, i ten příští se musí města a obce vejít do svých rozpočtů. Tentokrát ale vlivem nedávného zdražování stavebních materiálů musí nějaká rozhodnutí omezit,“ komentovala pro Seznam Zprávy vyhlídky do dalšího roku výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Prázdné sklady se stavebním materiálem a přemrštěné ceny mají za důsledek pozastavení výstavby v celé řadě měst.

 

Novou sportovní halu chce starosta města Petr Mottl začít stavět ještě letos, což je velmi málo pravděpodobné. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 142 724 136 Kč bez DPH. I s DPH má celková hodnota bez vybavení činit 172 696 205 Kč. Výstavba nové haly má být spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Schválená dotace ve výši 33% uznatelných nákladů má být určena na to, aby hala fungovala v pasivním energetickém standardu.

 

01

 

Předpokládaný termín převzetí novostavby, která bude situována mezi ulicemi Volšovská a Na hrázi, je první čtvrtletí roku 2023. Sportovní hala bude dělena na tři základní funkční části – vlastní sportovní halu s jedním podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal a s tribunou pro 120 diváků. Centrální volejbalový kurt orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní úroveň, pro rekreační hru jsou navrženy tři volejbalové a badmintonové kurty napříč. Další část budovy tvoří atletický tréninkový tunel se čtyřmi dráhami o délce 50 m a doskočištěm pro skok do dálky. V suterénu stavby se pak budou nacházet dva squashové kurty a menší lezecká stěna, které však ve městě k dispozici již jsou. K hale budou zřízená i parkovací místa s kapacitou 64 míst.

 

Dalšími více náklady bude vybavení sportovní haly, celkový obnos však není v současné chvíli znám. Často kritizovanými aspekty výstavby nové sportovní haly jsou její velikost, umístění a cena.

 

 

05

 

Se samotným umístěním haly mají problém nejen Nezávislí ze Sušice, ale například i zastupitelka Andrea Staňková (ANO) či Rozumní. Čestmí Kříž na posledním zastupitelstvu zmínil, že se dotazoval na odboru majetku ohledně alternativy umístění sportovní haly na území Sušice a údajně žádná jiná možnost není. Ve skutečnosti však nebyli oslovení odborníci způsobilí tuto otázku vyhodnotit. I z tohoto důvodu by pro budoucnost města bylo vhodné zřídit funkci městského architekta, urbanisty, který by mohl sloužit pro veřejnost, městský úřad i zastupitelstvo jako konzultant a mediátor. Hlavní autor územního plánu. Ing. arch Ladislav Komrska upozornil, že: „Územní plán Sušice byl projednáván s ohledem na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA). Při zpracování SEA však o jednoúčelovém využití areálu technických služeb nebyla řeč… Pokud by takto umístěná stavba byla vyhodnocena ve zmíněném procesu SEA, možná by zde byla nějaká omezení a zcela určitě by zde byla nutná kompenzační opatření.“ Současné vedení města tedy využilo toho, že stavba je v souladu s funkčním využitím území, ale současně obešlo hodnotové měřítko územního plánu Sušice.

 

Příkladem dobré praxe může posloužit sportovní hala v Černošicích, která celkem vyšla na 53 milionů. Na zafinancování výstavby této haly bylo použito dotace i veřejné crowfundingové sbírky. Město Černošice několik let trpělivě podávalo grantové žádosti u řady subjektů. Uspělo až u ministerstva financí, které podpořilo výstavbu zafinancováním 70% uznatelných nákladů. V tomto konkrétním případě se jednalo zhruba o 30 milionů korun.

 

Účastníkům historicky první Pecha Kucha night v Sušici, která se uskutečnila před měsícem v tzv. staré lékárně, jistě uvízla v paměti monumentální sportovní hala v Dolních Břežanech, která získala v roce 2018 Grand Prix architektů a Národní cenu za architekturu. Celkové náklady včetně pořízení pozemku vyšly na 113 milionů korun, z toho téměř 80 milionů korun získala obec od ministerstva financí a deseti miliony přispěl kraj.

 

picture 5617 17.jpg-389x310-sportovni-hala-dolni-brezany

 

Starosta Mottl potvrdil, že rada města již odsouhlasila výběr zhotovitele. Do konce roku má dojít k podpisu smlouvy s vítězným zhotovitelem. Zatím však smlouvu nepodepsal ani třetí v pořadí mezi vybranými zhotoviteli. Pravděpodobně dochází ke komplikacím spojeným s výše zmíněnou stavební cenovou krizí a zhotovitelé nejsou schopni doložit kalkulace subdodavatelů, ani se zavázat k dodržení termínu.

 

 

V Sušici se aktivizovala velká část občanské společnosti. Přes dva tisíce lidí vyvolalo místní referendum, ve kterém původně chtělo hlasovat v otázce odložení výstavby sportovní haly o dva roky s ohledem na aktuální nepříznivou epidemiologickou a ekonomickou situaci. Proti potřebnosti projektu sportovní haly nic nemám. Ale rád bych otevřel otázku, zda je nutné zahajovat výstavbu nyní a na zvoleném místě. Proinvestované peníze do zvolené lokality by se mohly využít na přípravu projektu pro bydlení. Do teď se otázkou bydlení zastupitelstvo nezabývalo, ale do budoucna bude důležité řešit různou formou různé potřeby obyvatel v této oblasti. Spousta mladých lidí se stěhuje z velkých měst a hledá atraktivní místo pro život. Sušice má to štěstí, že takovým místem je. I proto žádám zastupitele, abychom pomohli občanské společnosti zodpovědět otázku odložení výstavby sportovní haly.“ Uvedl na minulém veřejném jednání zastupitelstva Ing. arch. Karel Janda, který se chystá tuto otázku opět otevřít na příštím mimořádném zasedání zastupitelstva v pondělí 1. listopadu, které se uskuteční od 16. hodin v sále sušického kina.

 

Úvahy o odložení výstavby i o tom, zda by zvolená lokalita pro výstavbu nové sportovní haly byla do budoucna vhodnější pro výstavbu bytů, jsou zásadní. Již zainvestované peníze v této lokalitě lze využít ve prospěch budoucí bytové výstavby, která by mohla pozitivně ovlivnit vysokou cenu sušických bytů a nemovitostí obecně. Je zřejmé, že enormní nárůst cen a výpadky dodávek stavebnin se Sušici nevyhnou. Neústupnost některých zastupitelů, na kterou jsme zvyklí v otázkách Sušické nemocnice, by mohla velmi neblaze ovlivnit stav městské kasy. Jak (a zda vůbec s péčí řádného hospodáře) se se stavební krizí, která nemá v naší polistopadové historii obdoby, vypořádají zvolení zástupci sušických občanů, je zatím ve hvězdách.

 

Sarah Huikari

{jcomments off}