martan

Chatky na Vodníku

 

Chatky na Vodníku – stále diskutované téma

 

 

        Město Vimperk obdrželo dne 8.11.2021 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci pronájmu chatek na Vodníku. Budoucí nájemce by měl provést jejich demolici, výstavbu nových chatek a provozovat tyto pronajaté nemovitosti města k rekreačním účelům po dobu trvání nájmu, tj. 35 let. Toto je předmětem přijatého usnesení zastupitelstva města o výběru nejvhodnějšího uchazeče, kterým je Ing. Martin Paštika, zastupitel města.

 

 

       Úřad došel k závěru, že v tomto případě se jedná o koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek a při výběru nájemce mělo tedy být postupováno podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících koncesní řízení, nikoliv podle ustanovení zákona o obcích upravujících pronájmy nemovitostí.

 

 

       Podnět na tento úřad byl podán neúspěšným zájemcem o pronájem, společností GSI HOTELY s. r. o., jejímž jedním z jednatelů je Zdeněk Kutil, zastupitel města. Na toto téma bylo vedeno mnoho diskuzí, ještě více k tomu bylo napsáno. V některých článcích jsme jako koaliční zastupitelé, či rada a v neposlední řadě já osobně, napadáni za předem vybraného vítěze, za jednání ve zlém úmyslu či určité vyhraněnosti vůči některým zájemcům.

 

 

       S tím nemohu souhlasit. Již od okamžiku, kdy jsme se rozhodli otevřít otázku nájmu chatek, se snažíme postupovat maximálně transparentně a efektivně, tedy jednak zohlednit nabídku, která celý proces iniciovala, jednak dát příležitost všem ostatním zájemcům, aby nabídli své podmínky, pokud možno s minimem formálních omezení či dalších limitujících požadavků města. Věc byla zveřejněna, všichni dostali příležitost podat nabídky a jejich kvalitu a přínos pro město posuzovala nezávislá komise složená jak ze zástupců koalice, tak ze zástupců opozice. Každý mohl hodnotit sám za sebe. Nabídky byly posléze předmětem veřejného projednání a konečné slovo mělo ve věci zastupitelstvo. Ostatně, pro závěry hodnotící komise hlasovalo 12 zastupitelů včetně opozičního. Těžko tedy v tomto shledávat nějaké „favorizování“ předem vybraného zájemce, jak se snaží tvrdit pan Kutil a někteří další. Ostatně, každý se může o kvalitě jednotlivých nabídek přesvědčit sám, jsou dostupné na internetových stránkách města.

 

 

       Nemyslím si tedy, že bychom postupovali nějak pokoutně nebo skrytě ve snaze někoho upřednostnit. Naopak, v reakci na konkrétní nabídku stávajícího nájemce jsme celý proces otevřeli pro všechny potenciální zájemce a dali jim možnost ucházet se o nájem stejně, jako dosavadnímu nájemci.

 

 

       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nicméně dospěl k závěru, že celý proces měl probíhat formou koncesního řízení, tedy, měl být podstatně formálnější, než způsob, který jsme zvolili my. Nehodnotil nestandardní postup hodnotící komise, jak bylo mylně či účelově uváděno v článku „Vimperk – Ministerstvo vnitra opět zasahuje“. Pouze konstatoval, že po formální stránce měly být splněny některé požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek, jako kupříkladu uveřejnění výzvy na profilu zadavatele na místo na internetových stránkách města a podobně.

 

 

       Doposud jsme totiž postupovali v souladu se stanoviskem právní zástupkyně města i dozorového orgánu, tedy Ministerstva vnitra, které zjevně názor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesdílí. Město již v červnu učinilo dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v této věci, zda mělo postupovat podle zákona o obcích nebo podle koncesního řízení. Úřad celou věc postoupil Ministerstvu vnitra a toto sdělilo, že jsme postupovali správně, podle zákona o obcích. Evidentně jde o právně složitou a nejednoznačnou otázku, neboť i dva nejvyšší orgány státní správy, Ministerstvo vnitra a Úřad na ochranu hospodářské soutěže, se zde zásadně rozcházejí ve svých názorech.

 

 

       Ale podstata věci je jasná a čitelná pro každého, kdo je obeznámen s poměry v našem městě. Nejedná se tady o nějaké pokoutné procesy současného vedení města, ale o projev již několik let trvajícího sporu mezi zastupiteli podnikajícími ve službách, Martinem Paštikou a Zdeňkem Kutilem. Tentokrát se totiž oba ucházeli o tuto nabídku. V jejich vzájemných sporech jim pak přisvědčují další osoby z řad zastupitelů a občanů, v tomto případě podáním podnětů na prošetření postupu a emotivními články. A jaký je výsledek? Rada města, zejména já, jsme obviňováni z protizákonných postupů, a nejen v této věci, ale i jiných záležitostech, které jsou účelově překrucovány.

 

 

       Nejde už o podstatu věcí a událostí, jde o to, že se blíží komunální volby, ve kterých lze očekávat, že současné osoby aktivně se projevující v médiích, budou na předních místech kandidátek hnutí či stran a již nyní si připravují půdu pro předvolební kampaň. Ohánějí se tím, že zastupují a mluví za veřejnost. Za sebe říkám, nemám problém s tím, že je diskutována podstata věci. Jiná věc je zlé, úmyslné osobní napadání a urážky.

 

 

       Úřad na ochranu hospodářské soutěže uložil městu, že se má zdržet dalších kroků v této věci, což se však již stalo, neboť s ohledem na vznesené připomínky pana Kutila jsme i my vyčkávali, jak se úřad k věci postaví a zda jsme postupovali správně. Rada města bez nařízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sama v této věci přijala usnesení, v kterém rozhodla prozatím pozastavit přípravu smlouvy do doby vydání konečného rozhodnutí tohoto úřadu.

 

 

       Nikdo není neomylný, o to více v takovéto záležitosti, kde nemají jasno ani jednotlivé orgány státu. Proto i my chceme být opatrní a postupovat v souladu se zákonem.

 

 

       Rozhodnutí úřadu dostanou všichni zastupitelé. Do doby než bude pravomocně rozhodnuto, nebude na jednání zastupitelstva předkládána žádná smlouva o budoucím pronájmu chatek na Vodníku vybranému zájemci.

 

 

Jaroslava Martanová  

 

 


{jcomments off}