Anketa 2015 “Utečenci”

{jcomments off} 

Pohled zpátky

 

Screenshot 2022-03-19 at 13.37.46     www.sumava.eu zpětně znovu-zveřejňuje materiál z roku 2015, kdy Putinova vojska společně s Bašárem Assadem srovnali se zemí některá města a území v Sýrii.

     Zahynul při nich podle odhadů 1.000.000 civilistů a následovala obří migrační vlna do mnohých států světa. Situace je nyní na chlup podobná současné ukrajinské, jen je pro nás jaksi “blíž”,   umírá o dva až tři řády méně lidí – “zatím”,  možná i proto, že Putin na Ukrajině dosud nepoužil mezinárodními konvencemi zakázané zbraně – například chemické, jež byly na denním pořádku jak ve zmíněné Sýrii nebo při dalších Putina agresích třeba v Čečensku.

 

foto Sýrie 2015  zdroj : twitter.com

Screenshot 2022-03-19 at 11.16.28

Screenshot 2022-03-19 at 11.17.04

 

 

A Ukrajina 2022 – tentýž tyran, tatáž armáda, tentýž princip, opět nevinné oběti…


Utečenci / Flüchtlingen     

12/11/2015

 

Anketa sumava.eu / hogn.de

 

Píše se rok 2015 a tento rok bude pravděpodobně symbolizován slovem “utečenec / Flüchtling”. Toto téma hýbe takřka celým světem.     

 

     Je známo, že nejstrašnější emocí je “strach”. V současnosti můžeme na vlastní oči vidět, co vše “strach” v kombinaci s “předsudky” umí způsobovat. Miliony lidí utíkají, opouští domovy, protože mají strach.

     Strach má ale v současnosti také mnoho podob v Evropě – strach právě z těch lidí, kteří se sami bojí a utíkají. Šířený strach  tak v jakési spirále plodí další a další strach. Nakonec ti, kteří začali  šířit strach a paniku  v Sýrii zabíjejí lidi nejen doma, ale  například i ve Francii, tedy tam, kam mnozí utečenci míří.

     Jiný “strach” jde ale i z evropského obyvatelstva, které se začíná uchylovat ke zkratkovitým, netolerantním řešením. Nemálo lidí nahlas varuje před tím, co všechno může radikalismus na rozličných úrovních způsobit. Dalo by se říci  – jsme v pasti strachu a předsudků. Jsme v šachu zla.

     Měli bychom se ale dívat dopředu, nebát se. Společnými silami se strachu postavit a předsudky bourat. Proto se hong.de a sumava.eu rozhodli zeptat starostů z obou stran CZ a DE hranice na aktuální otázky “utečenectví”.

  

     I zde ale zapracoval strach. Na české straně volení zástupci lidu neodpověděli – starosta Prachatic Karel Malý, starostka Vimperka Jaroslava Martanová ani starosta Sušice Petr Mottl.  Ukázali strach, ve kterém  strkají alibisticky hlavu do písku. Přinášíme tedy jen odpovědi bavorské strany – která ukazuje transparentnost a především to, že se “nebojí”.

 

     Smyslem této přeshraniční ankety nebyla a není kritika. Cíl byl a je pomoci pochopit se navzájem na obou stranách Šumavy.


 

Jednotná politika uprchlíků v celé Evropě, to by dávalo smysl

Heinz Pollak, starosta obce Waldkirchen


1.  Kolik utečenců je v současné době ve Vašem městě ubytováno? Kde jsou ubytováni? Jsou problémy při integraci?

 Přibližně 65 nezletilých bez rodičů na kolejích a v bývalé odborné škole. Integrace není plánovaná.


2. Jak hodnotíte rozdílné přístupy vlád k “ imigrantské krizi” v Praze, Berlíně a Vídni ?

 Smysluplná by byla jednotná “politika ve vztahu k uprchlíkům” v celé Evropě.


3.  Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

 

    Vyhnání sudetských Němců po druhé světové válce se současnou “uprchlickou krizí” nelze srovnávat.

 

 

4.  Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  – Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

      Ne.


5.  Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

      Pouze na základě jednotného řešení, na kterém se shodnou všechny členské státy EU.


6.   Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

       Ne.


7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegům v úřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

      Ne.

 

Děkujeme za Vaše odpovědi.

 

 ——————————————————————

 

Zčásti je to jasně neakceptovatelné porušování zákona

Dr. Olaf Heinrich, starosta obce Freyung

 

1.  Kolik uprchlíků je v současné době umístěno ve vaší obci? Kde jsou umístěni a jak probíhá jejich integrace?

     24 obyvatel z Eritrey je v centru Freyungu, kolem 350 osob je v Geyersbergu. Integrace uprchlíků z Eritrey probíhá díky ohromnému nasazení dobrovolníků velmi dobře. Integrace osob v bývalé klinice Wolfstein na Geyersbergu není možná – díky velmi krátké době kterou zde uprchlíci stráví.


2.  Jak hodnotíte postoj vlád k problematice uprchlíků v Praze, Berlíně a ve Vídni?

       Pro mě je naprosto nepochopitelné, že sousední země, které patří do Evropské unie, vyjednávají tak rozdílně. Občas se jedná o taková porušení práva, které jsou pro mne neakceptovatelná.  


3.  Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

       Jistě je to výhoda, ač dnešní situaci nelze srovnávat s vyhnáním sudetských Němců po druhé světové válce.  

 

 

4.   Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  – Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

      S Rakouskem taková spolupráce navázaná není, s odpovědnými zástupci veřejné správy  ve Vimperku a Českých Budějovicích jsem jednal (opakovaně) teprve minulý měsíc.  

 

 

5.  Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

      Primárně by mělo být skutečné uplatňování platných právních norem. Za druhé, nutně musí plynout peníze z EU na financování uprchlického tábora např. v Turecku. Za třetí, uprchlíkům by měla sloužit kontaktní místa na vnějších hranicích EU, v nichž by se rychle rozhodlo, kdo azyl dostane a kdo ne. To by byl velmi důležitý nástroj.


6.  Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

      Bavorská televize vysílala již sedm reportáží o obrovském nasazení dobrovolníků ve Freyungu. Mimo to se projevuje  obrovské úsilí o darování oblečení a obuvi potřebným.


7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegůmv ůřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

     Ne.

 Děkujeme za Vaše odpovědi.

 

———————————————————-

 

Německo nemůže zachránit celý svět 

Franz Wittman, starosta obce Viechtach

 

 1.  Kolik uprchlíků je v současné době umístěno ve vaší obci? Kde jsou umístěni a jak probíhá jejich integrace?

 Teď je ve Viechtachu v Peterově ulici 20 žadatelů o azyl, v penzionu Brandl  jich je 72, kdy z celkového počtu 92 osob je  zhruba  60 uprchlíků z Balkánu; u nich je snaha o integraci horší, protože jeví menší zájem. Zbytek je z válečných oblastí a integruje se velmi dobře. Sedm imigrantů pracuje ve stavebnictví, jedna osoba se učí pekařem, další jako eletrikář, čtyři uprchlíci jsou v zahradní školce a dvě osoby pracují ve firmě Rehau. Všichni se snaží mluvit německy.


2.   Jak hodnotíte postoj vlád k problematice uprchlíků v Praze, Berlíně a ve Vídni?

     Rozdílnou politiku k “uprchlické krizi” hodnotím velmi kriticky. K problému by se měly postavit všechny země EU stejně. Německo nemůže zachraňovat a financovat celý svět. Někde musí být mez.

 

 3 Bavorský les, Šumava a Muhlviertel maji historicky velmi reálnou zkušenost s vyhnanstvím. Myslíte, že je tento faktor pro uvedené oblasti výhodou anebo nevýhodou, ve vztahu k současné “imigrantské krizi” ?

      Domnívám se, že by to mohla být výhoda. Bohužel ale okolní další země se k odpovědnosti nehlásí. Především Česká republika ukazuje v tomto případě velmi špatnou tvář. Tím nechci říci, že by Rakousko bylo o mnoho lepší.

 

 4.   Existuje, nebo je dohodnuta, přeshraniční spolupráce či koordinace, mezi většími městy příhraničního regionu  – Rohrbach, Haslach, Prachatice, Vimperk, Sušice, Freyung, Waldkirchen, Grafenau, Zwiessel , Regen atd ?

 

    V tuto chvíli o žádné takové nevím.

 

 

5.   Jaký je Váš názor na to, jak  by měla být uvnitř EU vyřešena “uprchlická krize” ?

    Musí vzniknout takové společné řešení, v němž ponesou státy stejnou  ‘zátěž’ – podle přepočtu  uprchlíků na počet oyvatel. Problémy se navíc musí řešit rychle přímo v krizových zemích. A tam také poskytovat pomoc. 

 

6.    Mohl byste jmenovat některý  z projektů solidarity ve vašem okolí, v němž by naši čtenáři mohli býti aktivně nápomocní?

       Kurzy němčiny, péče o žadatele o azyl všeho druhu; ve Viechtachu jsou integrační kurzy, kde se může zapojit a přispět každý zúčastněný.


7.  Je něco, co byste chtěl Vašim kolegům v ůřadech na česko/bavorsko/rakouské straně Šumavy sdělit?

     Aby konečně převzali stejnou odpovědnost jako Bavorsko.


   Děkujeme za Vaše odpovědi.

 


 

Odmítli odpovědět : 

Karel Malý, starosta Prachatic

Ing. Jaroslava Martanová, starostka Vimperka

Ing. Petr Motl, starosta Sušice

 

 www.hogn.de, sumava.eu

 

Es kommt teils zu eindeutigen,