Stolní tenis : Mezinárodní soustředění

 

3. letní mezinárodní soustředění ve stolním tenise ve Vimperku 2022 je minulostí

———————————————————————————————————————

 

 

       Ve dnech 30.7. – 3.8.2022 se uskutečnilo ve vzorně připravené hale ZŠ Smetanova letní soustředění ve stolním tenisu. Škoda jen předchozích problémů s organizací, vzhledem k plánované rekonstrukci tělocvičen, jsme totiž do poslední chvíle nevěděli, zdali se bude tradiční akce vůbec konat. Nakonec jsme svolení v průběhu června dostali a zorganizovali alespoň kategorii dětí a mládeže, která se vydařila.

 

       Dospělé a pokročilé jsme bohužel odložili, protože řada účastníků, včetně všech zahraničních z Horního Rakouska a Štýrska, kteří k nám pravidelně jezdí, měla již přeorganizovaný program, navíc informace o akci musí být včasné a odpovídající ubytování vzhledem k času a turistické sezóně nebylo v našich silách zajistit. Soustředění proběhlo pod vedením zkušených trenérů dvoufázově, děti trénovaly 4 – 6 hodin denně, samozřejmě nejen specializovanou část, tj. stolní tenis, ale zaměřili jsme se i na kondici, obratnost, koordinaci pohybu i techniku apod.

 

       Celkem se akce zúčastnilo 22 z 24 přihlášených mladých stolních tenistů a tenistek z šesti oddílů našeho kraje a to S. Strakonice, S. Čkyně, Š. Vimperk, Libíndsc 0011 Prachatice, DDM Soběslav, Arbore Volary. Přes výše zmíněné důvody s neúčastí rakouských přátel, jsme navíc domluvili, že přes problémy přijedou 2 mladí hráči z WSV Liezen, ze Štýrska, kteří kromě soustředění mládeže absolvují i tréninky v našem oddíle Šumavanu Vimperk, protože výkonnostně i věkově mladší účastníky už mírně převyšují. Zde však zaúřadovaly zdravotní problémy jednoho z nich a chlapci svou účast odřekli. Tak snad v příštím roce. Naše spolupráce mezi oddíly bude pokračovat i nyní po prázdninách, v září, po dobu uzavření naší tělocvičny. Díky ochotě a spolupráci oddílů budou moci vimperské děti po tuto dobu trénovat ve Strakonicích a ve Volarech s místními společně, za což bych chtěl funkcionářům obou zmíněných oddílů velice poděkovat.

 

       S kvalitou soustředění byl spokojen i jeden z trenérů, místopředseda Jč KSST a dlouholetá jihočeská hráčská jednička Michal Vávra, ocenil pokrok dětí v kvalitě hry, v přístupu, i celkovou organizaci, pomoc rodičů i atmosféru, ve které soustředění proběhlo. Vyzval nás k pokračování podobných akcí i k organizování dalších tréninků RCTM, které jsme po celý rok pořádali.

 

       Naše soustředění se vydařilo, mělo i díky kolegům trenérům výbornou kvalitu, což ocenily děti samotné i jejich rodiče a proto chceme opět určitě v příštím roce akci uspořádat, ale i s kategorií dospělých, včetně zahraničních účastníků a minimálně ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Snad už technické překážky ani Covid nám v činnosti bránit nebudou. Jako oddíl budeme v práci s mládeží nadále pokračovat, chceme činnost rozšířit, což podporuje i VV JčKSST, zde věřím v pokračování zmíněných kempů RCTM, kde je ale nezbytná finanční podpora krajského svazu i v další spolupráci s DDM ve Vimperku a ostatními oddíly. Dále plánujeme znovu, pokud nám to VV krajského svazu odsouhlasí, v následující sezóně uspořádat opět 2 krajské žebříčkové turnaje mladšího a nejmladšího žactva, které se nám letos vydařily a byly velmi kladně hodnoceny.

 

       Závěrem hodnocení bych zvláště rád poděkoval sponzorům za finanční podporu, především pak Městu Vimperk a Jihočeskému kraji, bez jejichž podpory bychom jen těžko akci bez finanční ztráty zajistili. Za celkovou organizaci a podporu dále děkuji všem dalším, kteří se na akci finančně nebo jinak podíleli nebo nám umožnili její uspořádání : ředitelství ZŠ Smetanova ve Vimperku, TJ Šumavan p. Liboru Kudláčovi za podporu, TJ Šumavan, předsedovi oddílu stolního tenisu p. Jiřímu Hykovi za přípravu haly, občerstvení a všeho potřebného, Jč KSST, všem trenérům M. Vávrovi , O. Peterkovi, O. Vařečkovi, T. Ryskovi, H. Martenkové za kvalitní vedení, všem rodičům a p L. Pavlíčkovi z penzionu Babůrek za zajištění ubytování a stravování atd. Poděkování i restauraci U Stadionu za zajištění obědů pro účastníky soustředění.

 

Za organizátory : Mgr. Vladimír Martenek, vedoucí akce 

    {gallery}Jitka/rok2022/srpen/sousko{/gallery}  

 

 


{jcomments off}