Adaptační kurzy

 

Adaptační kurzy

 

 

       Jako každoročně se na naší škole hned v prvních dnech měsíce září ve všech prvních ročnících uskutečnily adaptační kurzy. V letošním školním roce se jednalo o čtyři třídní kolektivy: třídu T1, ZI 1, OZS 1 a SUSOP 1. Celkem se jednalo o více než 70 nově nastupujících žáků. Program kurzů připravila školní metodička prevence a každého adaptačního kurzu se účastnil i třídní učitel dané třídy.

 

       Byly realizovány aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů. Cílem bylo vytvořit zdravé školní prostředí a zvýšit u žáků odolnost vůči zátěži i vůči skupinovému tlaku. Společně prožité aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání nových spolužáků, ale současně sloužily i zúčastněným pedagogům k lepšímu seznámení se žáky. Programy by měly současně pomoci třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a předcházet vzniku výchovných problémů. Cílem bylo poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu. Všichni společně věříme, že se žáci na naší škole dobře zaklimatizují.

 

 

Mgr. Martina Slámová, školní metodička prevence

    {gallery}Jitka/rok2022/zari/adap{/gallery}  


{jcomments off}