martan

Ohlédnutí za končícím volebním období

 

Ohlédnutí za končícím volebním období: každý den se proinvestovalo čtvrt milionu!

 

 

      Nikdo netušil, jak náročné volební období 2018 – 2022 bude. Nebylo to lehké, téměř tři roky jsme byli v režimu krizového řízení souvisejícího především s nejistotou příjmu finančních prostředků od státu. Zároveň s vysokými nároky na práci, zodpovědnost a čas pro vedení a zaměstnance města. Vše se zvládlo a naše město patřilo mezi první v republice nabízející pomoc zranitelným lidem v době Covidu. Chovali jsme se zodpovědně vycházející z principu předběžné opatrnosti. Vyplatilo se to. Dokázali jsme si společně, ve shodě napříč zastupitelstvem, pomáhat bez ohledu na stranickou příslušnost. Po komunálních volbách v roce 2018 byla na základě výsledků ustanovena koalice skládající se z hnutí Starostů a nezávislých (STAN), Vimperáků 2018 s podporou KDU-ČSL, NEVIHNUTÍ a ODS. Opřít se mohla o celkem 13 zastupitelů.

 

 

Programové priority

       Bez ohledu na politickou příslušnost byly stanoveny programové priority. Součástí koaliční smlouvy byla příloha s výčtem programových priorit vycházející z Programumartan - kopie rozvoje města pro období 2016-2020. A co se z toho podařilo?

 

 

Milióny do škol i bytů

       Celkem bylo v tomto volebním období proinvestováno 365,5 miliónů korun, z toho do škol bylo investováno 81 miliónů korun, do infrastruktury města 187 miliónů korun, do bytového fondu 65 miliónů korun, do historických objektů 15,5 miliónů korun, do budov úřadu 10 miliónů korun a do sportovišť 7 mil korun. Podařilo se nám získat 62 miliónů korun dotací. Nasmlouvané úvěry z roku 2018 určené pro investiční akce ve výši 180 miliónů za úročení v průměru 1,5 %, se podařilo snížit na úročení 0,99 % pro 150 mil Kč. Bylo zaplaceno celkem 10,5 miliónů korun dluhu z předchozích let.

 

 

Bohatý Vimperk, bohatí Vimperáci

       To jsou fakta uplynulého volebního období a výsledek práce zastupitelů, kteří se podíleli podporou na realizaci jednotlivých akcí. Není to výčet ani částka úplná. Podařilo se realizovat další akce v průběhu každého roku, které bereme jako samozřejmost a nutnost pro to, aby se město rozvíjelo. Pokud bohatne město, bohatnou i jeho občané.

 

 

A co se podařilo z naplánovaných priorit?

√   Rekonstrukce ulice 1. máje – první etapa k hotelu Zlatá hvězda. Projekt a výsledná podoba ulice vzešla z projektu zadaném v roce 2017. My jsme přebrali podepsanou smlouvu na zhotovitele za 71 miliónů korun, hotový projekt za 2 miliónů korun, který byl předmětem stavebního povolení. Bohužel, z důvodu odvolání se proti rozhodnutí o povolení stavby a nedostatku všech náležitostí potřebných pro vydání stavebního povolení, musela být k projektu doložena další vyjádření a znovu předložen pro vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci na jaře 2020.

√   Okružní křižovatka Fišerka

√   Řešení areálu vodních sportů – plavecký bazén. Výsledné rozhodnutí tuto akci nerealizovat bylo z důvodu vysoké ceny zakázky a nedořešení podstatných věcí (např. neřešen způsob vytápění bazénu). Vysoutěžená cena byla 142,8 miliónů korun, oproti očekávané ceně 110 miliónů korun. Navýšení zakázky ke konečné realizaci se předpokládalo ve výši přesahující 150 miliónů korun. Město nemělo finanční prostředky na realizaci bazénu a ulici 1. máje ve výši 221 mil Kč. Ani podepsaný úvěrový rámec ve výši 180 mil Kč by nepokryl tyto náklady. Chybělo 41 mil Kč ke krytí obou investic. Z tohoto důvodu bylo hledáno jiné řešení areálu vodních sportů, kdy byla provedena analýza a přijata doporučení k dalšímu směřování rozvoje areálu bazénu (brouzdaliště, zázemí apod.)

√   Postupná rekonstrukce modernizace budovy ZŠ TGM v ulici 1. máje: odvodnění celé budovy včetně napojení kanalizace do ulice 1. máje, oprava střechy na hlavní budově a nad jídelnou, rekonstrukce sociálních zařízení v celém objektu.

√   Modernizace ZŠ Vimperk, Smetanova: generální rekonstrukce školní jídelny a sociálních zařízení, vybudování nové učebny, zefektivnění tepelného hospodářství, nové obložení obou tělocvičen, vybudování nové dětské ordinace v prostorách školy.

√   Postupná revitalizace sídliště Míru a Čelakovského.

√   Zadaná projektová příprava na provedení revitalizace starého sídliště.

√   Napojení areálu U Sloupů na městskou kanalizaci, propojení vodovodu U Sloupů s Brantlovým Dvorem.

√   Změna dopravního řešení na sídlišti Míru.

√   Zahájena rekonstrukce ČOV Lipka, dokončení v roce 2023 včetně napojení osady Klášterec na vodní zdroj na Lipce.

√   Vybudování 31 nových bytů z internátu lesnické školy, včetně zateplení a výměny střešní krytiny.

√   Dokončení výměny výtahů v panelových domech.

√   Dopracování projektu parkoviště u zimního stadionu a realizace. Dokončení je plánováno v listopadu 2022.

√   Rozšíření skládky tuhého komunálního odpadu v Pravětíně.

√   Dokončení oprav hřbitovních zdí a svahu do ulice Nad Stadionem.

√   Zhotovení studie na obřadní síň včetně veřejných toalet a zpracování projektu pro realizaci, dokončení v roce 2022.

√   Dokončení oprav v areálu urnového háje.

√   Zhotovení architektonického návrhu na revitalizaci letního kina včetně plochy arboreta, zadává se projektová dokumentace.

√   Modernizace systému zasněžování a vybudování zázemí na Vodníku (dokončení plánováno do konce října 2022).

√   Realizace nordic walkingové trasy.

√   Podpora spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu, např. zřízení linky Vimperského cyklobusu.

√   Modernizace kamerového systému včetně modernizace zázemí pro záznamy kamer.

√   Instalace radarů – úsekového měření ve správním obvodu města.

√   Zpřístupnění zvonice pro veřejnost.

√   Zřízení pozice městského architekta.

√   Realizace projektu senior taxi: Taxík Maxík.

√   Spolupráce se Státním zámkem Vimperk.

√   Prohloubení spolupráce s partnerským městem Freyung, společné investiční projekty: Vimperk – revitalizace Pivovarských teras a Freyung – rozhledna na Geyersbergu.

√   Podpora spolků a sportovních klubů.

 

 

      Pokud se podíváme na všechny tyto realizované projekty, tak hodnotíme uplynulé volební období velmi kladně. A není to všechno. Nezapomnělo se ani na rozvoj osad, vybudování sportovního hřiště s „umělou trávou“, rozšíření knihovny pro děti a tím i otevření prostor malé galerie. V koaliční smlouvě byla uvedena rovněž podpora výstavby rodinného bydlení, v současné době se dokončuje územní studie pro prodej pozemků na Brantlově Dvoře, asi nejvíce lukrativním místě města.

 

 

      A co čeká město v tomto volebním období? Jednou z největších priorit bude vyřešení spalování odpadů (spalovna se předpokládá v Českých Budějovicích) a vybudování překladiště na skládce v Pravětíně. Zahájit práce na odkanalizování osady Pravětín a připravovat projekty a realizaci pro další osady. Vyřešit dostatečnou kapacitu mateřských škol s výhledem do budoucnosti. Hledat a realizovat opatření na energetické úspory města i jeho obyvatel. Nadále pokračovat v revitalizaci veřejných prostranství čtvrti K. Weise, starého sídliště a sídliště Míru. To budou úkoly pro nové zastupitele a vedení města, které vzejde z komunálních voleb.

 

 

      Odvedená práce je vysvědčením všech zastupitelů, kteří se na ní podíleli. Všem náleží poděkování za odvedenou práci, která byla mnohdy hodně náročná na přípravu i realizaci.

 

 

Jaroslava Martanová 

 


{jcomments off}