Poslední letní den ve Volarech byl na konci srpna

Astronomický podzim začal letos 23. září a na návrat letních teplot si budeme muset počkat zhruba půl roku.

 

Kdy vlastně bývá zaznamenán poslední letní den s maximální denní teplotou 25 °C a vyšší ve Volarech? Využijeme k tomu databázi údajů z meteostanice umístěné v městské zástavbě, kde jsou k dispozici data od roku 2007, tedy za 16 let. Za toto období se poslední letní den včetně letoška vyskytl 7x v srpnu a 9x až v měsíci září.

 

Letošní rok přinesl průměrný počet letních dnů. Celkem 33 krát byla překročena hodnota 25 °C, přitom nad tropickou třicítku se teplota v městské zástavbě dostala v šesti dnech. Poslední letní den byl ve Volarech zaznamenán relativně brzy a to 26. srpna. Dříve se tak stalo v letech 2007, 2013, 2014 a 2021.

 

Poslední letní den bývá v letech 2007 – 2022 ve Volarech naměřen mezi 10. srpnem a 20. zářím, tedy v širokém rozpětí šesti týdnů. Letošní poslední letní den se stal 5. nejdřívějším datem za dobu měření (tabulka 1).

 

Dnů s letní teplotou (25,0 °C a vyšší) bývá v kalendářním roce v městské zástavbě ve Volarech v průměru 32 (tabulka 2). Nejvíce letních dnů měl rok 2015 a to 49, naopak nejméně jich zaznamenal rok 2014 a to pouhých 21. Letošních 33 dnů tak odpovídá průměru. Vůbec nejvice letních dnů v letošním roce z celé České republiky zaznamena stanice Doksany na Litoměřicku, kde k 10. říjnu bylo naměřeno 90 dní s teplotu nad 25 °C (zdroj ČHMÚ), viz mapka pod článkem, kde pro Volary je údaj 31 dnů ze stanice ČHMÚ.

 

Pro úplnost je nutné zmínit, že na stanici Volary, Luční potok byl poslední letní den naměřen také 26. srpna (25,9 °C), na stanici ČHMÚ Volary (v areálu čistírny odpadních vod) byl poslední letní den už 18. srpna (28,8 °C).

 

Statistika posledního letní dne ve Volarech v městské zástavbě:

rok poslední letní den max teplota
2007 23. srpna 25,3 °C
2008 10. září 25,1 °C
2009 1. září 28,4 °C
2010 26. srpna 25,9 °C
2011 11. září 28,4 °C
2012 11. září 25,0 °C
2013 18. srpna 28,2 °C
2014 10. srpna 28,1 °C
2015 17. září 29,3 °C
2016 15. září 25,4 °C
2017 31. srpna 28,5 °C
2018 20. září 25,5 °C
2019 1. září 25,8 °C
2020 16. září 26,0 °C
2021 18. srpna
29,0 °C
2022 26. srpna 25,2 °C

 

Počet letních dnů za jednotlivé roky na stanici Volary, Tolarova ul.:

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
počet dnů 25,0 °C a vyšší 24 22 28 30 34 26 21 49 30 47 44 38 26 26 33

 

mapa převzata z Facebooku ČHMÚ, klikni na mapu pro zvětšení

(ir)