Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2022

 

 

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal

30. listopadu:

Poslední listopadový Boubín prozradil ještě za ranního šera dávno před rozhlednou, že volba časné cesty vzhůru z mlžného sevření se dočká velkolepé odměny. Jak vyplyne z následujících záběrů, …

… skutečně se tak stalo.

Pobývání nad bohatou, prakticky jednolitou inverzní hladinou, hrající mnoha postupně proměnlivými barvami, přelévající se nad šumavskými vrcholy či hřbety …

… a pročesávanou jejich lesy, …

… navíc s jasnou vyhlídkou, že právě a jedině tady budou k zastižení hluboko dole tolik postrádané sluneční paprsky, …

… náleží vždy k nepopsatelným zážitkům.

A přesně takové nadešly i dnešního rána, …

… nesoucího se ve znamení mírného mrazíku, provázeného jihovýchodním větrem o rychlosti 3 m/s (10,8 km/h).

Ode všeho, co předváděla obloha společně s vlnícím se oblačným oceánem pod ní, nešlo po celou dobu odtrhnout zrak.

Nelze však zapomínat ani na další touto roční dobou obvyklé údaje. Sněhoměrná tyč se dočkala u své paty potřebné nápravy po události popsané zde o předešlé sobotě, …

… takže již opět korektně svědčí o stavu sněhové pokrývky, zprvu sice mírně slehlé, avšak aktuálně obohacené dvěma čerstvými centimetry. Inu, co včera mělo v tepleji situovaném Vimperku povahu všudypřítomné vláhy, slétalo zde k zemi v podobě bělostných vloček.

Již dříve zde vzpomenutá role strážce nefalšované atmosféry šumavské zimy tak stále zůstává našemu milému Boubínu zachována.

29. listopadu:

Vše nasvědčuje tomu, že závěr listopadu bude přinejmenším ve Vimperku náležet mlze, jež dnes v průběhu dne výrazně zhoustla a zbohatla deštěm, do nějž se chvílemi mísily též sněhové vločky. I taková situace však může přinášet zajímavé a neotřelé pohledy na mnohá zákoutí, … 

… jako třeba okolí zámku, odvrácené záběrům z předchozích dvou dnů.

28. listopadu:

Celkem slušný mrazík spolu s hustou ranní mlhou …

… přinesl úžasnou příležitost …

… pozorovat téměř jako v pohádce, …

… kterak procitá do posledního listopadového pondělka zakletý zámek.

27. listopadu:

Již jen namrzlé střechy mohly prvního adventně nedělního jitra představovat velmi vzdálenou ozvěnu atmosféry, jaká zde byla k vidění přesně o týden dříve …

26. listopadu:

V předvečer adventu předvedl milý Boubín jeden ze svých občasných rozmarů, …

… když po lákavě vyhlížející odpolední situaci v poslední chvíli přizdobil svůj vrchol výstavní mlžnou čepicí. To samo by ovšem zcela jistě nevedlo k pocitu rozmrzelosti, …

… nebýt zjištění, že sněhoměrná tyč namísto seriózního údaje o výši stále se držící bělostné pokrývky …

… zase jednou vydává svědectví o čerstvé návštěvě jedince stiženého silnou absencí inteligence. Včerejší stav nevyžadoval pořízení snímku, protože se přesně shodoval s úterním, …

… a ani dnes by dle všeho nevykazoval pražádných změn, …

… neboť i teplota tu delší dobu působí dojmem konstantnosti. Jen vítr se oproti včerejšku zmírnil na 5,9 m/s (21,24 km/h) a změnil svůj směr na severozápadní.

Zpáteční cesta tentokrát směřovala k vimperské premiéře, o níž zde bylo včetně zdůvodnění pojednáno předevčírem. Tak tedy vánoční strom v parku a velkolepá návštěvnost jeho rozsvícení, jakož i všech bohatě přidružených akcí, adventní trhy nevyjímaje. Tu jej máme i se vzpomínaným stylizovaným adventním věncem, v nějž se proměnila kašna a na němž by zítra měla zazářit první ze čtyř tradičních svic. Něco ovšem na celé té scenérii už zdáli tak trochu “dráždilo oko”, … 

… resp. vyvolávalo otázku, zda při vší pečlivosti nebyl pod stromem nedopatřením zapomenut nějaký kompostér, či ještě spíše hranice přepravních palet. Pojďme tedy blíže.

Chyba lávky – ona to svérázná lidová tvořivost, a dokonce betlémářská! Nu, … na prvním místě by určitě měl být vždy pozitivně hodnocen prvotní dobrý úmysl, který tu snad dozajista byl. Ale je rovněž pravdou, že i sebelepší takový nemusí vždy nutně vyústit ve stejně hodnotitelný výsledek, což zde bohužel zcela jednoznačně dokumentuje ono výtvarně nanejvýš nešťastné ohrazení  Svaté rodiny tímto “paletózním” způsobem. Pojetí v duchu klasického svisle orientovaného plaňkového plotu by bezesporu vyznívalo přinejmenším citlivěji a přirozeněji. Ale co my koneckonců vlastně víme, jak to v oněch dobách vypadalo ve skutečném Betlémě, že? 

Jak se s dosti citelnou adventní změnou vypořádají obyvatelé náměstí, po léta uvyklí velkolepému stromu, podpořenému navíc staletým geniem loci daného místa, by možná ukázala případná anketa, jejíž hypotetický výsledek raději nepředjímejme – ostatně nemusel by koneckonců vyznívat vysloveně jednoznačným směrem. 

Milý andělský houslista rozhodně nepostrádá půvabu a jistě se časem dočká obecného uvyknutí. Však, jak se aspoň zatím zdá, nic jiného nezbývá.

25. listopadu:

Již před dvěma dny zde bylo konstatováno, že Boubín se oproti jiným lokalitám snaží zachovávat zimní iluzi – dnešní cesta vzhůru to nejen opět potvrdila, ale též zvýraznila stále propastnější optický rozdíl mezi vyššími a nižšími polohami. Zatímco do druhých se úspěšně navrátil podzim, …

… první si zatím stále neméně úspěšně drží svou již týden starou sněhovou pokrývku.

Ta s přibývajícím soumračným šerem přímo učebnicově předváděla změny nejen světlosti, ale především zabarvení v závislosti na obloze. Zažitý model, že sníh je bílý, se rozplynul jak příslovečná pára nad hrncem.

A tak i více nežli obvyklé Alpy – i dnešního večera viditelné – lákala oči vzrůstající temnota, …

… na jejímž pozadí začaly krajinu protkávat tisíce nejrůznějších osvětlení, …

… jednak umělých, ale též nebeských.

Také obvyklý snímek teploměru si dnes s ohledem na čas svého pořízení vyžádal mírné přisvícení, jen na hlavního strůjce poměrně výrazné pocitové zimy, totiž jihozápadní vítr o rychlosti 6,4 m/s (23,04 km/h) si posvítit nešlo.

24. listopadu:

Čas nás po roce opět postavil přesně měsíc před Štědrý den a pouhé dva dny před první adventní neděli. Té podle zavedených tradic každoročně předcházelo rozsvěcení vánočního stromu na vimperském náměstí, leč letos přichází právě z hlediska místa konání zmíněné sobotní večerní slavnosti po mnoha letech změna.

Na místě, kde jsme byli zvyklí vídat velký vánoční strom, …

… již čeká na svůj premiérový houslový koncert světelný anděl.

Jeho přítomnost coby pro mnohé jistě nezvyklého, ba nepřijatelného zástupce za vánoční strom zde byla dle neoficiálních informací  z městského úřadu vynucena skutečností, že v průběhu odstraňování loňského vánočního stromu došlo současně k vytržení konstrukce, která jej podobně jako všechny jeho dosavadní předchůdce držela v zemi. V současnosti se ukázala již neopravitelnou, a tím pádem i nedávající záruky potřebné pevnosti a z ní vyplývající bezpečnosti. Návrh realizace nové pak prý byl vnímán jako cenově přemrštěný, resp. neakceptovatelný. 

O vánoční strom však ošizeni nebudeme, jen se tentokrát s celou slavností, započínající již v odpoledních hodinách, přestěhuje do městského parku, v němž se navíc místní kašna dočkala úpravy do podoby stylizovaného adventního věnce, na němž se budou postupně rozsvěcet svíce. Inu, jak praví známé rčení, změna je život. Jistě pak nelze přehlédnout rozhodně nespornou přírodní výhodu, spočívající ve skutečnosti, že staronová lokalita (jeden z vícera obvyklých vimperských vánočních stromů zde svítil již loni) nabízí k realizaci zmíněné adventní tradice dostatek živě rostoucích stromů.

23. listopadu:

Nestává se poprvé, že nevlídný zatažený den vyústí v kouzelný večer s nefalšovaným červánkovým koncertem. Ten dnešní předvedl v rozpětí pouhých necelých padesáti minut úchvatnou paletu odstínů – začínáme časem 17:01 …

… a dále pokračujeme v 17:10, …

… 17:17, …

… 17:21, …

… 17:28, …

… 17:29 …

… a končíme v 17:48, kdy se již hlásila ke slovu tma.

22. listopadu: 

Aktuální počasí se jeví jako přetahovaná mezi podzimem a zimou, teplota jako by se rozcvičovala k pohotovosti oběma směry, zbývá tedy jediné – prozkoumat, jak se k dané situaci staví Boubín.

Uvítání přichystal skvostné a především dal jasně najevo svůj záměr zachovávat iluzi šumavské zimy.

Výrazně opticky nápomocnou mu v tom byla rozsáhlá vnitrozemská inverze, …

… na většině území svou bělostí nahrazující zmizelý sníh.

Směrem k Alpám ovšem scházela.

Slunce, ještě před svým východem velmi slibně zespoda barvící bohatou oblačnost, se nakonec samo neukázalo, …

… ale i ukryté dokázalo na obzoru vytáhnout alpské štíty až k téměř přízračné vizáži, chvílemi oku zřetelnější, …

… jindy spíš jen v náznaku.

Vnitrozemská zimní iluze ovšem působila naprosto dokonale, …

… pocitově navíc přiživována vlezlým západním větrem o rychlosti 9,8 m/s (35,28 km/h).

Z téhož směru se dle předpovědí pozvolna blížila okluzní fronta, která postupně vtiskla příštímu počasí jasný ráz.

Vida, sněhoměrná tyč má konečně práci …

… a odvádí ji poctivě. Boubínský stav skutečně představuje průměrně 10 cm čerstvého sněhu.

21. listopadu:

Jistě není nutno zvlášť zdůrazňovat, že jsou místa, z nichž ústup sněhu, pakliže k němu dojde, nebude tak kvapný jako třeba z včera vzpomínaného Vimperka.

20. listopadu:

Také předposlední listopadová neděle se probudila do nefalšované vánoční idylky, …

… leč současně se měla stát dnem, který ji poměrně rázně ukončí.

Oteplení nejen změnilo původní sněžení nazpět v mrholení, a zbavilo tak většinu střech bělostné ozdoby, …

… ale navrátilo též zpět výjevy, nad nimiž zůstával rozum stát již 17. listopadu.

Podvečerní realita pak udělala za třídenním vpádem této “kateřinské zimy” ráznou tečku.

19. listopadu:

Již od včerejší noci je jasné, že nás – jako vždy vlastně předčasně, neboť v době kalendářního podzimu – navštívila nefalšovaná zima …
… s poctivými nejméně pěti centimetry sněhu, které bohatě postačily k navození atmosféry vpravdě vánoční. Ta ovšem s největší pravděpodobností bude scházet tam, kde by naopak měla plnoprávně vládnout.

18. listopadu:

Dnešního dle předpovědí veskrze deštivého a ve finále i zasněženého dne bylo možno očekávat, že Boubín se nevzdá husté mlhy.

V naprosté většině tomu tak bylo, ale přece jen dokázal udělat na necelou hodinku i výjimku, …

… v jejímž rámci začala zprvu promodrávat obloha …

… a pod ní se chvílemi z mlhy nořila i krajinná torza, …

… výlučně na vnitrozemském směru.

Nescházely ani okamžiky, v nichž byl k zahlédnutí, byť velmi symbolickému, též Vimperk.

Ač se předpokládaná studená fronta měla blížit od severu, vítr, který rychlostí 4,5 m/s (16,2 km/h) hnal k Boubínu čerstvou mlhu, vál od jihozápadu.

Teplota se prakticky shodovala s včerejší, takže nebylo divu, že ustavičné mrholení, místy sílící v nefalšovaný deštík, obsahovalo též první sněhové vločky, třebaže v tento čas tu ještě neslibovaly setrvat co součást příští bílé pokrývky.

Mlha se každopádně opět ujala pevné nadvlády, z níž už do večera neslevila.

V daném kontextu bylo zřejmé, že podobné ztráty by se co nevidět mohly nejen tady ukázat citelnými, …

… což ve večerních hodinách potvrdil i Vimperk, který se dočkal svého prvního sněhu v rámci zimy 2022/23.

17. listopadu:

Meteorologické předpovědi slibovaly změnu počasí v důsledku okluzní fronty, jež ukončí jeho inverzní charakter. Co v tom směru od samého rána nabídly pohledy z Boubína, jistě až na nutné výjimky nepotřebuje podrobnějších komentářů, neboť postačí pouhé konstatování, že to byla zase jednou nádhera, v níž sehrála hlavní roli střídavě se nasouvající a ustupující mlha.


Uprostřed vší úchvatné podívané se jevilo pozoruhodným také téměř dokonalé bezvětří, jen chvilkami okořeněné lehkým jihozápadním dýchutím o maximální síle 1,2 m/s (4,32 km/h).


Během zpáteční cesty se začalo zdát, že mlha na Boubíně přece jen na delší dobu zvítězí, přinejmenším v podobě charakteristické čepice, která s ubývající výškou řídla.

Navzdory všemu dosud viděnému nakonec největší kuriozitu uchystal domácí pohled na zcela čerstvé květy uprostřed zahradního trávníku – je samozřejmě nutno připomenout, že se nacházíme v druhé půli listopadu (!) a poměrně atypicky letos trvajícímu babímu létu je již delší dobu konec. 

Od zítřka by měla uhodit nefalšovaná zima včetně sněhu – nu, večerní předehru si k svému příchodu uchystala skutečně velmi efektní. Vyčkejme tedy, čím budeme opět na Boubíně (neb právě tam by vše mohlo a mělo vyznít nejmarkantněji) překvapeni. Možná jen tentokrát ještě hustší a houževnatější mlhou, ba deštěm. 

16. listopadu:

Kolik času zbývá do změny zvolna již vyhasínajících podzimních barev za bílou? 

15. listopadu:

Zatímco pohled střešním oknem na ranní Vimperk se opět mrazivě přiostřil, …

… večerní pro změnu zhedvábněl čerstvou mlhou, …

… která se ovšem ne všude rozprostřela se stejnou intenzitou.

Náměstí nicméně vymodelovala velmi působivě – snad si něco nechá i do příštího jitra.

14. listopadu:

Při pohledu na večerní oblohu a současné vzpomínce na hustou ranní mlhu se téměř chce zásadně otočit známé rčení, že ráno je moudřejší večera.

13. listopadu:

Již od dopoledních hodin se ze severního směru začínala do Vimperka nasouvat mlha, ale v průběhu dne neovládla město tímtéž způsobem jako třeba nedaleké Vlachovo Březí a jiné níže položené obce. Mohla nicméně uchystat zajímavé pohledy do širého kraje z Boubína. 

Zmíněný předpoklad se naplnil již v průběhu výstupu …

… a pohledy z věže vše jen potvrdily.

Mlha dnes skutečně kouzlila velmi netradičním způsobem, jako by chtěla zejména vnitrozemské krajině popřát aspoň občasný volný nádech.

Do západních partií, i předevčírem prakticky zcela volných, jako by se stále neodvažovala, …

… zato okolí alpských panoramat aspoň svým charakteristickým způsobem zjemnila.

Dokonale viditelnou a ke všemu zase jednou poctivě zrcadlící Zugspitze pak přímo rozostřila – srovnejme si dnešní tvar celého masivu s jiným z 23. října – http://vimperk.eu/index.php/vimperk/19355.


7,3 m/s (26,28 km/h) byla nárazová rychlost poctivého jižního až jihozápadního větru, …

… jemuž je dle všeho rovněž možno přičíst zásluhy na obdivované podobě mlžného závoje, propůjčujícího spolu s pohádkovým vybarvením oblohy krajině skutečně sváteční, ba slavnostní vzezření. 

Krepuskulární paprsky výše řečenou atmosféru s přibývající tmou jen podtrhly.

12. listopadu:

Na tom, že pavouk uloví mouchu, jistě není obecně nic divného, děje se tak ale ponejvíce polapením do pavučiny, kde moucha vlastně uvízne většinou vlastním přičiněním. Když ji však uloví dlouhonohý sekáč domácí (Opilio parietinus), který, jak známo, není od přírody vybaven snovacími ani jedovými žlázami, těžko se bránit údivu či pocitu kuriózního zážitku.

11. listopadu:

Ještě v časném svatomartinském jitru bylo možno zaznamenat kolem ubývajícího úplňku měsíční halo, postupně však přicházející o potřebný oblačný podklad, takže z původního kruhu se zvolna stávalo čím dál větší torzo.

Krásný jev by se bezesporu mnohem lépe dařil na protější straně, vyhrazené ovšem sluníčku, …

… které, ač zatím ještě skryto, dávalo o sobě nezanedbatelně vědět, …

… a činilo tak rodící se den vpravdě svátečním.

Už jen sílící barevný koncert na vnitrozemské obloze, …

… kontrolované ze západního směru stále ještě vysoko posazeným Měsícem, … 

… znamenal fantastické zážitky.

A když pak došlo na pohledy k Alpám, …

… potvrdilo se jen, jak je dokonale jedno, …

… že svatý Martin opět nechal odpočívat bělouše na úkor hnědáka.

Teplota sice oproti poslednímu měření poklesla, ale společně s ní se zklidnil též stále po jihozápadním obzoru bloudící vítr. Dnes zavál maximálně rychlostí 5,7 m/s (20,52 km/h).


.

10. listopadu:

Večerní poselství zítřku … 

 

9. listopadu:

Také další z boubínských výstupů probíhal v režii úplňku, tentokrát již ubývajícího … 

… a svým postavením na obloze zaručujícího jistotu, … 

… že dnes se rozhodně setká tváří v tvář s vycházejícím sluníčkem, … 

… které již dávno i zpoza obzoru opět ohnivě kouzlilo do zprvu za tmy nenápadných, … 

… avšak s přibývajícím světlem stále zřetelnějších oblak. 

Včera touto dobou již nebylo po měsíčním kotouči památky, zatímco dnes naopak vzbouzel dojem, že se snad ve svém setupu zastavil, … 

… aby si co možná nejvíce vychutnal velkolepé sluneční uvítání … 

… a po něm snad tisíckrát jiné, neopakovatelné, ale podobně jako včera dokonale viditelné … 

… a detailně prokreslené Alpy. 

Čemu se ostatně divit, jestliže za teploty oproti včerejšku znatelně vzrostlé se po jihozápadním obzoru znovu a dnes o něco rychleji točil vítr o nárazové síle 7,3 m/s (26,28 km/h). 

Přehlédnout pak nešla ani skutečnost, že zatímco z alpského směru se prakticky vytratila rozsáhlá inverze, ve vnitrozemí se naopak přiblížila k Boubínu, byť zatím ne přímo na bezprostřední dosah.  

Co dodat k úplňku? Snad jen, že takhle viditelným byl ještě v 8:40, tj. v čase odchodu z rozhledny. 

 

8. listopadu:

Necelých sedm hodin před dovršením úplňkové fáze provázené zatměním zářil měsíční kotouč jako o život, … 

… a to i poté, co klesl do jemného oparu nad obzorem, … 

… aby se rozloučil za sourozeneckou siluetou obou Ostrých. 

Slunce již k pozdravu nezastihl, ale plameny, které chvilku před svým východem zažehlo v oblacích, ještě ano. 

Pak už veškeré dění kolem Boubína podléhalo režii slunečních paprsků, … 

… rozsvěcejících postupně alpské ledovce nad inverzní záplavou … 

… a prozařujících vše, … 

… nač bylo možno dohlédnout. 

 

 

Vítr, jako by se dnes nemohl rozhodnout, ze kterého směru má vát, střídal téměř celý jihozuápadní obzor, přičemž dosáhl maximálně na rychlost 6,2 m/s (22,32 km/h). 

Během návratu, takřka již nad Kubovkou, překvapil svou osamělostí uprostřed takřka čisté modři zřetelný svrchní dotykový oblouk. Obloha dnes bezesporu ještě má šanci nabídnout nejeden zajímavý jev.

 

7. listopadu:

Jediný den, … 

… trojí zajímavý výjev na obloze, … 

… včetně večerního překvapení.  

 

6. listopadu:

Chtělo by se říci, že šestého listopadového podvečera představovala cesta na Boubín takřka s každým přibývajícím metrem stoupání poměrně znatelné ochlazování. Slunce, jež se pozvolna loučilo průzorem v obzorové oblačnosti, … 

… mělo za sebou setkání s Měsícem, spějícím na protější straně pozvolna do úplňkové fáze (což jsme si tu připomínali přesně před týdnem – viz 30. říjen zde: http://vimperk.eu/index.php/vimperk/19355). 

Jižní směr nabídl navzdory inverzním aktivitám dobře čitelné panorama Alp … 

… se zajímavými postupnými barevnými změnami na obloze. 

Přetrvávající pozůstatky sněhu kolem rozhledny potvrzovaly, že včerejšího rána zde bylo výrazně běleji. 

V rozmezí jediného týdne (a ještě více v porovnání předchozí – poslední říjnové neděle s touto – první listopadovou) tu došlo k skutečně obrovskému teplotnímu skoku. Pozoruhodnou je však skutečnost, že v obou případech válo od jihu, jen s tím zásadním rozdílem, že minule se jednalo o typický teplý fén, zatímco dnes o běžný studený vítr o rychlosti 5,7 m/s (20,52 km/h).

Bylo ostatně právě jeho zásluhou, že již zmíněné Alpy byly skutečně nejen dobře viditelné, … 

… ale v rámci aktuálních světelných podmínek též stále obstojně prokreslené. 

Jak bylo řečeno už koncem října, úplňková fáze nadejde pozítří – v úterý 8. listopadu. Již teď ale nebyl zbývající čas na měsíčním kotouči na první pohled zásadně znát. 

 

5. listopadu:

A je to tady – vydatné ochlazení přineslo do nejvyšších šumavských poloh první listopadový mráz … 

… i sníh. Sice se ještě přes den souvisle neudrží, ale v daném období už lze s postupujícím časem očekávat jen další posily.  

 

4. listopadu:

Vyšší sféry zjevně usoudily, že babího léta, nadto ve zcela netradičním čase, jsme se už namlsali dost. Je zapotřebí navrátit se do reality šumavského podzimu – a možná nejen do této. 

 

3. listopadu:

Mnohé kapky rosy už byly dnešního rána zmrzlé, … 

… ale sluneční paprsky mají zatím stále dost síly k jejich plnému vysvobození. 

 

2. listopadu:

Dušičkový Boubín krátce po půlnoci zahalil svůj vrchol do mlhy, ale naštěstí se jí okolo šesté hodiny ranní zase natolik úspěšně zbavil, …

… že mohl jako vždy za takových okolností nabídnout dychtivému zraku úžasnou podívanou, … 

… tentokrát navíc prakticky souvisle provázenou západním větrem o mimořádné rychlosti 14,2 m/s (51,12 km/h). 

Ten se později ukázal být skutečně jen výsadou naší magické hory, kolem níž svižně proháněl mračna nejrozmanitějších uskupení i velikostí, …

… neboť třeba Vimperk v tentýž čas hlásil naprostý klid. 

 

 

Teplotní pokles bylo oproti minulému měření možno bez zaváhání nazvat rapidním, ale dosaženým výsledkem v každém případě mnohem víc odpovídal dané době, … 

… která má s nemalou pravděpodobností pro nás přichystáno ještě další překvapení. 

Ještě během ztpáteční cesty vítr mocně čeřil suchou lesní trávu, nežli s ubývající výškou jako zázrakem utichl.  

 

1. listopadu:

Už říjen se valnou měrou postaral o to, aby jeho kalendářní nástupce dostál svému názvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2022 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2022 

   

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2021

Fotokronika Jana Tláskala – září 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2021 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2021 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2020  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2020 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2019

Fotokronika Jana Tláskala – září 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2019

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2018  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2018

  

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}