Cena za nejlepší projekt roku 2022

logoRS

CENA ZA NEJLEPŠÍ PERSONÁLNÍ PROJEKT ROKU 2022 MÍŘÍ DO ROHDE & SCHWARZ

 

       Společnost Rohde & Schwarz Vimperk se svými více než 900 zaměstnanci patří k předním zaměstnavatelům regionu a snaží se neustále rozvíjet své aktivity. Klíčem k úspěšné budoucnosti je tým kvalifikovaných, technicky zdatných a samozřejmě také spokojených zaměstnanců. Proto jsou projekty v personální oblasti velmi důležitou součástí firemních činností. V letošním roce byl v soutěži o Cenu personalistů za nejlepší HR projekt, který pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky, představen projekt „Koumáčci a koumáci – vedeme děti k technice“ V regionálních kolech soutěže se prezentovalo 27 projektů. Do celostátního kola postoupilo 6 finalistů a HR projekt firmy Rohde & Schwarz byl také jedním z nich.

      Šest postupujících se prezentovalo 2. 11. 2022 na Výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů v Praze. „Koumáčci a koumáci“ se ve finále utkali s projekty EDU.LAB ŠKODA AUTO, Gro.kiwi.com program na podporu rodičů firmy Kiwi.com, Onboarding v interní aplikaci Zapka od ČSOB, Safety Days firmy Wienerberger, Fyzio Ergo Fit firmy Eissmann Automotive. Ve velké konkurenci hlasující rozhodli, že nejlepším HR projektem roku 2022 je projekt firmy Rohde & Schwarz Vimperk „Koumáčci a koumáci – vedeme děti k technice“.

      A co vše se skrývá pod projektem?

     Projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání již od těch nejmenších a jeho začátek je shodný s okamžikem, kdy se firma Rohde & Schwarz Vimperk rozhodla realizovat vlastní dětskou skupinu a společně s Domem dětí a mládeže ve Vimperku začala organizovat elektrotechnický kroužek Mladý koumák.

     Dětská skupina „Koumáčci“ se nachází v bezprostřední blízkosti firmy a nabízí zaměstnancům kvalitní a dostupnou péči pro jejich předškolní děti. Umožňuje rodičům snadnější, pohodlnější a mnohdy i dřívější návrat z mateřské dovolené do zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávacích aktivit jsou Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita. Společně s rozvojem technických oblastí poznávají děti také základy anglického jazyka. Již po zahájení provozu předčil zájem zaměstnanců očekávání, a proto v tuto chvíli probíhá dostavba druhé části budovy a nejpozději od začátku školního roku 2023/2024 bude kapacita firemní dětské skupiny rozšířena o dalších 24 míst.

      Zájmový kroužek „Mladý koumák“ je nabízen dětem od šesti do 15 let. Koná se každé pondělí a čtvrtek. V tomto školním roce kroužek navštěvuje 36 dětí, které se na něm postupně seznamují s činnostmi jako je např. pájení, programovaní, stavění elektrických obvodů. „V rámci kroužku se snažíme děti motivovat k technice nejen tím, že se každý týden setkají s technikou, naučí se něco zajímavého a umí nakonec např. sestavit rádio, ale také pro ně organizujeme během roku tematicky zaměřené výlety do různých technických expozic a průmyslových objektů. Na mladé koumáky nezapomínáme ani během letních měsíců, kdy pro ně pořádáme technicky zaměřený letní tábor“ vysvětluje lektor z Rohde & Schwarz František Honza.

      Získané ocenění potvrzuje, že činnosti spojené se vzděláváním dětí mají smysl a jsou investicí k úspěšné budoucnosti firem. Na tomto projektu se podílí celá řada zaměstnanců Rohde & Schwarz, je podporován externími partnery a také rodiči dětí. Jen s jejich aktivní účasti dosáhl projekt tohoto úspěchu a proto jim patří velké poděkování. Zároveň děkujeme všem těm, kteří hoří pro techniku, chtějí a umějí zapálit malé Koumáčky a Koumáky.

Monika Kotherová
PR Marketing

{gallery}Jitka/rok2022/listopad/rohde{/gallery}  


{jcomments off}