Spolupráce po dobu uzavření tělocvičny


Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Smetanova Vimperk a spolupráce a výpomoc od oddílů po dobu uzavření tělocvičny

 

 

       Dne 30. Listopadu 2022 byla ukončena, až na drobné dokončovací práce, rekonstrukce malé a velké tělocvičny v ZŠ Smetanova. Je pravda, že rekonstrukce obložení stěn již byla potřebná, neboť původní obležení již bylo staré téměř 50 let. Tělocvična je po rekonstrukci přívětivější, akusticky i esteticky značně lepší než původní stav. Její rekonstrukci však dle mého názoru mělo předcházet projednání s oddíly, které tyto prostory využívají k tréninkům i mistrovským zápasům. Tyto však byly postaveny před holou skutečnost a musely hledat nouzová řešení.

 

      Již na přelomu července a srpna bylo pořádáno mezinárodní soustředění ve stolním tenisu, které však muselo být, z důvodu chybějících včasných informací o rekonstrukci, velmi omezeno, neboť již nebylo možno zajistit odpovídající ubytování pro dospělé účastníky. Jelikož byla tato akce podporována i dotací z Jihočeského kraje, bude zároveň i výše této dotace krácena dle dotačních pravidel.

 

       Pokud se týká trénování sportovní gymnastiky, které zde má letitou tradici, tato část byla částečně řešena za přispění ředitele gymnázia p. Heřty v tělocvičně školy. Občas byly tréninky pořádány i na tartanu na fotbalovém hřišti. Bohužel však tréninky probíhaly bez potřebného náčiní, tj. bradel, kladiny apod. To samozřejmě značně snížilo kvalitu tréninků, ale přesto patří trenérkám velký dík za poctivou práci.

 

      Pokud se týká oddílu stolního tenisu, zde byla situace ještě složitější, neboť do konce srpna byla ještě vyjednána možnost trénovat v uzavřené tělocvičně, ale následně již nebylo kde trénovat ani hrát soutěže. Řešili jsme to tréninkovými jednotka, které jsme absolvovali ve Strakonicích, Volary a ve Zdíkově, kde nám tamní funkcionáři nabídli možnost trénování. Mistrovské zápasy jsme museli překládat se souhlasem jednotlivých oddílů v kraji a okrese na jejich domovskou palubovku. Jelikož náš tým v minulé sezóně postoupil do divize, jistě si dokážete představit, že to opravdu nebyla snadná situace. Zde bych chtěl poděkovat jednotlivým oddílům i lidem, kteří se zasloužili o to, že jsme jak týmy mužů, tak oddíl dětí při maximálním úsilí trenérů mládeže zachovali v provozu. Zároveň jsme těmito opatřeními i dokázali splnit podmínky dotačních titulů od Národní sportovní agentury ČR. Bohužel se z důvodu nejasností, kdy bude rekonstrukce malé tělocvičny ukončena letos neuskuteční tradiční vánoční turnaj „O zlatou vánočku“, čímž se všem tradičním účastníkům touto cestou omlouváme.

 

       V termínech od poloviny srpna do 2. září pomoc od oddílu Sokol Strakonice -vzájemné společné tréninky dětí 2x – 3x týdně. Poděkování oddílu Sokol Strakonice i Otakaru Hynkovi ml. a O. Hynkovi st.

 

      V termínu od 29. srpna pomoc 1x – 2x týdně od oddílu Arbore Volary (využíváme stále 1x týdně). Umožňují tréninky našich dětí zdarma, poděkování Jirkovi Svintkovi (předseda oddílu) i Janu Štolkovi, oba s námi i dle možností trénují.

 

      V říjnu nám umožnil tréninky oddíl Sokola Zdíkov, i na úkor vlastních fotbalových žáků, vždy 1x týdně v pátek. Poděkování Karlu Novému za zapůjčení stolů a hlavně panu řediteli p. Kluibrovi, který plně pochopil naši situaci a umožnil dětem trénovat v tělocvičně zdarma.

 

      Dále poděkování všem rodičům, kteří po celou dobu vždy i přes rizika zajistili dopravu všech dětí na tréninky. Upozorňuji, že děti se z tréninků vraceli v 10 hodin večer a ráno museli vstávat do školy.

 

      Závěrem bych chtěl poznamenat, že tato rekonstrukce nebyla řádně naplánovaná, neboť se dle mého názoru tělocvičny mohli rekonstruovat jedna po druhé, nebyl zajištěn dostatek pracovníků dodavatelské firmy na tyto práce a nebyla potřebná intenzita prováděných prací.

 

Libor Kudláč – předseda TJ Šumavan Vimperk z.s.

Úvodní foto : ZSvimperk.cz


{jcomments off}