Studie a strategie


Studie a strategie

 

 

       Je to nekonečné a stále dokola. Strategie, studie, územní studie, zpracování plánu atd. Milion názvů, tuny papíru a jediné co ve finále zpracovatele a objednatele zajímá je, co za to a kolik zbude pro mě. Uvedu pouze poslední dva výstřelky, které mě nadzvedly ze židle.

 

       Když jsem slyšel o skluzavce od pošty do parku, tak mi to přišlo jako dobrý vtip. K mému údivu jsem dnes na FB města Vimperk objevil článek, který se věnuje této studii a dokonce se objevilo jméno autora této „šmýkačky“. Nápad se prý zrodil v hlavě vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Vimperk pana Josefa Kotála. Jeden by řekl, že ve Vimperku je dost jiných a zásadních problémů, které by vedoucí životního prostředí měl řešit a ono ejhle, šmýkačka. Možná i vznikne nová pracovní pozice, kdy náplní práce bude každou hodinu se šmýknout, aby byl utřen prach ze šmýkačky a město tak nemuselo na své náklady čistit ušpiněné gatě občanů. Celé by to opravdu byl dobrý vtip, nebýt popisku pod fotem MěÚ Vimperk.

       

 

       Jako druhý a zásadnější úlet mi přijde další FB příspěvek města Vimperk, cituji:

      „V rámci přípravy Marketingové strategie města Vimperka si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto on-line dotazníku do 16. 1. 2023. Děkujeme 

 

 

       V Dotazníku – Marketingová strategie města Vimperka jsou uvedeny následující otázky:

 1.  Uveďte, prosím, jaké je místo Vašeho trvalého bydliště?
 2.  Máte dostatečné informace o plánech, dění a změnách ve městě a jeho úřadu?
 3.  Jaké informační zdroje o dění ve městě a na městském úřadu využíváte?
14. Uveďte prosím své pohlaví.
15. Uveďte svůj věk.
16. Máte nějaký komentář, poznámku či doplnění, které byste nám chtěli sdělit ke komunikaci či marketingové strategii města Vimperka?

 

 

 

      Pozorný čtenář lehce odhalí, že číslování otázek je jaksi neúplné po otázce č. 3 většinou bývá otázka č. 4 nikoliv č. 14. Už toto svědčí o kvalitě a fundovanosti zpracovatele připraveného dotazníku. Ale to je úplně jedno, celý dotazník je vlastně o poslední otázce. Zpracovatel strategie zřejmě sám tápe a dle zadání otázky v dotazníku ani on neví, co by vlastně měl zjišťovat.

 

 

       Z výpisu registru smluv vyplývá, že zpracovatel strategie je společnost Kvas z.s., se sídlem: Bezručova 1596/2, 586 01 Jihlava, se kterou město Vimperk sepsalo smlouvu na přípravu a vypracování Marketingové a komunikační strategie Města Vimperk. Za tuto strategii město dle registru smluv zaplatilo částku 150 000 Kč.

 

 

       Tedy utratilo další peníze za nesmysl, který městu nebude k ničemu a přiřadí se tak celé škále další studií a strategií, za které vedení města tak rádo utrácí peníze, které se pak nedostávají jinde, třeba na tolik diskutovaném svozu popelnic.

 

 

       Priority města jsou na hony vzdálené od reálných potřeb občanů města. Ve volbách se tyto věci neřešily, tam vítězná strana naslibovala přes 600 milionů korun do investic, které reálně neměla a ani nemá. Nad děním ve Vimperku se nestačí jeden divit.

 

 

       Tak zase příště a snad o něčem pozitivním,

 

Ing. Milan Pešek
zastupitel města


{jcomments off}