RE – Všude samá studie

RE – Všude samá studie

 

       Dal jsem si na čas, abych vstřebal všechna invektiva obsažené v článku mladého architekta. Přestože se Ing. Arch. Karel Harazim staví do pozice kritika radnice, projevuje jí pouze kritikou exstarosty Pavla Dvořáka. Unikají mu dost zásadní informace, resp. je zamlčuje, anebo to napíšu naplno, prostě lže.

       Jedná se o developerský projekt pod Hrabicemi. Přestože již bylo několikrát z naší strany uvedeno a při kritice tohoto projektu prezentováno, tak to zopakuji ještě jednou, ale hlavně pro veřejnost. Společnost Bidli, která projekt zajišťuje, je vázána platnou projektovou dokumentací a všechny změny musí odsouhlasit město Vimperk. Když domky postaví, město ušetří přes 40 milionů korun a když ne, město odkoupí pozemky zpět za 10% prodejní ceny. Může ukázat současné vedení města takto právně ošetřený projekt, kde nejsou žádná rizika, navyšování ceny o vícepráce apod.?

       Pan Harazim se nás pokouší udivovat svými nedávno nabytými znalostmi, které utrpěl při přípravě ke státním zkouškám, přičemž razítko na jeho diplomu architekta ještě ani neoschlo. Podle něho jsme všichni diletanti, kteří urbanismus viděli maximálně z rychlíku a projekt pod Hrabicemi přirovnává k rozparcelování Homolky na borůvkový koláč. Pan Harazim žije ve své architektonické bublině, a tak nechápe, že lidi ve Vimperku musí někde bydlet, musí dávat děti do školek a musí někde parkovat svá auta.

      My jsme se před volbami těmto otázkám nevyhýbali a navrhovali jsme občanům náš způsob řešení bydlení, nové školky a také řešení problematiky parkování. Já rozhodně nejsem architekt, ale snažím se najít řešení, které současné vedení města, slušně řečeno, opomíjí.

      Nové bydlení pod Hrabicemi bylo v době 18 měsíčního působení současného vedení města v opozici jen kritizováno, bez předložení jiných smysluplných alternativ. Musím podotknout, že společnost Bidli se taktéž zavázala k vybudování inženýrských sítí v celkové hodnotě 30 milionů korun, na což město nemá a nikdy nebude mít finanční prostředky, tedy by občanům k prodeji nemohla nabízet zasíťované parcely, ale jen louku.

      Vybudování nové školky jsme měli v programu pouze my JIHOČEŠI 2012, ostatní strany pak pouze opisovaly. Prostor k jejímu vybudování, tedy areál ZŠ TGM nebyl vybrán náhodně, ale zejména proto, že školka nebude potřebovat rozsáhlou inženýrskou síť, nemusí mít novou kuchyni, nemusí se budovat nové hřiště ani tělocvična, protože to vše je k dispozici v areálu základní školy. Tímto strategickým umístěním nové školky by se ušetřila částka v řádu desítek milionů korun. Dále by děti měly k dispozici zabezpečenou, prostornou a klidnou zahradu na hraní a rodiče místo pro nezbytné parkování. Současně by se ZŠ TGM zbavila nepotřebných garáží v dezolátním stavu.

      Parkování na Sojčáku řeší současné vedení města lepením jednotlivých místeček na úkor zeleně a chodníků pro pěší. Je zajímavé, že kritik radnice a velký urbanista, tento počin nějak opomněl zmínit. Důvod je nasnadě, servilita pana Harazima vůči současnému vedení má jen jeden cíl, i on totiž chce zakázky na studie a projekty od současných mocipánů, a proto je tak vehementně podporuje a kritizuje jen ty, ze kterých mu nekynou prebendy.

      Nikomu nevadí, že za 12 leté působení současného vedení města máme více než 100 nerealizovaných projektů, za které jsme zaplatili desítky milionů korun, je třeba další a další projekty, aby se k lizu dostal i nový architekt, přestože je dopředu jasné, že na jejich realizaci nejsou a v dohledné době ani nebudou peníze.

      Námi navrhovaný parkovací dům již před léty shodila ze stolu starostka města a vybudování garáží v prostorách dočasné betonárky je jen zesměšňováno, ale ani vystudovaný architekt nic jiného nenavrhuje, a tedy asi nemá jiné řešení. Zjišťoval si pan Harazim, jak tento návrh vnímají občané Sojčáku? Já jsem si tu práci dal, a proto za vybudováním garáží stojím. Myslím, že pan architekt názory občanů vnímá, jen jako otravné bzučení mouchy u ucha architektonického genia.

     Chtěl bych se pozastavit nad komentářem uvedeným na vimperk.eu ke článku, kde pan Harazim uvádí, cituji:

      „Veřejný sektor by měl být garantem kvality veřejných staveb, nemyslím si, že by měla vzniknout veřejná školka podprůměrné kvality, která bude vypadat jako ta pro Rohde“.

      To je názor architekta, který ve Vimperku, a pokud vím, tak ani nikde jinde, nerealizoval žádný svůj projekt, když tedy nepočítám sešroubování cca 100 střešních latí do čehosi, co po týdnu zase rozšrouboval, ale pro ukojení svého ega, to učinil dvakrát.

      Článek a komentáře pana Harazima se dají shrnout do konstatování, že realizované projekty ve Vimperku nejsou udělané tak, jak by je udělal on, kdyby to uměl.

      Ve výčtu dalších invektiv a uvádění protiargumentů bych mohl pokračovat, ale to by pak pan architekt mohl nabýt dojmu, že ho považuji za rovnocenného partnera pro řešení složitějších otázek. Snad bych panu Harazimovi, který se svým článkem a komentáři postavil do role odborníka úplně na vše, mohl poradit, aby si aspoň doplnil základní vědomosti ze zákona o obcích.

      Závěrem si neopustím reakci na doporučení pana Harazima: „…Ale, prosím Milane, už nic nenavrhuj…“, kdy mě také napadlo jedno krátké, ale výstižné rčení: „Karle, neuč orla létat!“ Možná si se naučil něco o tom, jak mají vypadat slepované domky z papíru, ale ke své škodě si spoluobčanům poodhalil hloubku své nevzdělanosti, non-asertivity, arogance, servility a další charakterové vady. Od začínajícího architekta, který kromě nastudované teorie ještě nic nepřevedl, a zřejmě chce působit na malém městě, se očekává minimálně pokora.

      Přeji pěkný den

Ing. Milan Pešek
zastupitel města