Nebezpečí pádu stromů a jejich částí

Husté sněžení, které Šumavě zajistilo desítky centimetrů nového sněhu, s sebou nese i výrazné nebezpečí.

Pod tíhou sněhové pokrývky dochází k vývratům a zlomům stromů, jejich částí, tedy špiček, větví a to na celém území NP a CHKO Šumava.

Všichni návštěvníci musejí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v lesních porostech na turistických a běžeckých trasách, v blízkosti solitérních stromů nebo skupinek stromů na bezlesních plochách, ale také při jízdě autem na komunikacích všech tříd na území NP a CHKO Šumava.

Jan Dvořák – tiskový mluvčí NP Šumava