Podpora řečového vývoje u předškolních dětí

    

    V Rodinném centru Naomi – středisku Husitské diakonie se v úterý 14.3. od 16:30 hodin bude konat seminář s logopedkou Mgr. Leonou Červíkovou na téma Podpora řečového vývoje u dětí předškolního věku. Zváni jsou tedy především rodiče dětí ve věku 3 až 6 let, ale také jejich prarodiče a pedagogové. Seminář je plánován formou diskuze a prostřednictvím ukázek her, pomůcek a nejrůznějších materiálů k podpoře řeči a nápravě narušené komunikační schopnosti. Najdete nás v ul. Slepá 195 – budova fary Církve československé husitské (vchod nad budovou soudu).
    Realizátorem seminářů pro veřejnost v RC Naomi je MAS Šumavsko, z.s. v rámci projektu Živé a šťastné Šumavsko OPZ+, registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000015.

Martina Vondrušková