Zastupitelstvo z třetí řady březen 2023

Zastupitelstvo z třetí řady březen 2023


   Na jednání zastupitelstva 6. března bylo několik zajímavých bodů. Začalo to hned při projednávání majetkových věcí, když se řešilo odstoupení od prodeje pozemku společnosti VAVI s.r.o. a prodloužení termínu výstavby nové dílny. Jednatel společnosti Jiří Vávra ve svém vystoupení vinil vedení města z nepřiměřených požadavků v kupní smlouvě přesto, že tyto požadavky vycházely ze zveřejněného záměru, na který se společnost přihlásila. Návrhy společnosti nemohly být akceptovány, neboť by došlo k zásadní změně oproti zveřejněnému záměru (například by se prodávala jiná velikost plochy) a prodej by byl neplatný. Podle metodiky Ministerstva vnitra by doba od rozhodnutí o prodeji k uzavření kupní smlouvy neměla být delší než 6 měsíců. V tomto případě je tato doporučená lhůta překročena trojnásobně (prodej schválen 13.9.2021). Zastupitelé zrušili rozhodnutí o prodeji.

   Naopak zastupitelé vyhověli žádosti společnosti VAVI s.r.o. a prodloužení termínu výstavby nové dílny a to do 31.12.2023. Jako starší člověk hůř slyším a tak jsem zřejmě přeslechl poděkování jednatele společnosti VAVI s.r.o. zastupitelům, neboť svým vstřícným postojem ušetřili společnosti statisíce korun.

   Velice zajímavé bylo jednání o nevyužití inflační doložky u nájmů nebytových i bytových prostorů města. S ohledem na vysokou inflaci v loňském roce byl zastupitelům předložen návrh na nevyužití inflační doložky u nájmů nebytových a bytových prostor.

   Zatímco u nebytových prostor byl návrh těsně schválen a nájemcům zůstane zachována výše nájemného z minulého roku, u bytových prostor návrh neprošel o jediný hlas a nájemci bytů, kteří mají inflační doložku, budou platit letos nájem vyšší o loňskou inflaci. Inflační doložku má 53% nájemců bytů. Zajímavé je, že proti zachování loňské výše nájemného byli v obou případech mimo jiné i ti zastupitelé, kteří požadovali nezvyšování ceny vodného a stočného (Dvořák Janásková).

U zástupce Jihočechů 2012 je hlasování dokonce v rozporu s jejich volebním programem.

   Bod 4: „Udržení cen nájemného, vodného a stočného, daně z nemovitostí.……Prosadíme zmrazení stávajících cen nájemného, vodného a stočného, daně z nemovitostí.“

   Z iniciativy zastupitele Pavla Dvořáka (Jihočeši 2012) byl projednáván návrh na zvýšení odměn pro zastupitele předsedy a členy výborů a komisí. Tento návrh je zajímavý z několika důvodů:

   Jihočeši 2012 ve svém volebním programu dokonce tvrdili, že tyto odměny sníží.

   bod 7/10: „Ubrat si na odměnách v zastupitelstvu a v radě města.“
   Navýšení odměn však zastupitel Dvořák nenavrhoval pro členy rady města. V diskuzi jsem na toto upozornil. Od zastupitele Dvořáka jsem dostal odpověď, že radní mají za hodinu jednání více než 400,- Kč. Už mu uniklo, že podle jeho návrhu bude mít zastupitel předseda výboru, komise téměř 980,- Kč/hod. a zastupitel člen výboru, komise 816,- Kč/hod.

   Návrh odměn byl přijat napříč politickým spektrem.

   Nutno poznamenat, výbory a komise jsou pouze poradními orgány a za svá doporučení z titulu členství ve výboru nebo komisi nenesou žádnou právní odpovědnost, na rozdíl od členů rady.

   

   Ve výše uvedené tabulce je časová náročnost u zastupitelů počítána podle zastupitelstev za předchozí volební období. U komisí a výborů je předpokládáno podle zkušeností i současného stavu maximálně jedno jednání za měsíc v délce 4 hod. Pokud je jednání míň, výše hodinové odměny narůstá. Nejnižší odměnu za hodinu jednání mají členové rady, což je docela zarážející a myslím si, že i výjimečné.

   Projednávání využití inflační doložky u nájmů i navýšení odměn některým zastupitelům ukazuje, že předvolební sliby hnutí Jihočeši 2012 se v těchto případech rozcházejí s realitou.

   Jednání zastupitelstva našeho města většinou překvapí něčím nečekaným. Stojí za to ho sledovat živě přímo v jednacím sále. Poznáme to jak zastupitelé plní předvolební sliby i slib zastupitele.

Ing. Bohumil Petrášek